Výběr destinace podrobně

Garance vrácení všech uhrazených peněz

Garantujeme Vám možnost okamžitého odstoupení od Smlouvy o zájezdu bez jakéhokoli stornopoplatku a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů od odstoupení. Toto platí v případě:
  • úředně vydaného zákazu cestování (vláda, ministerstvo zdravotnictví či zahraničí vydá doporučení necestovat do dané lokality či země)
  • povinné karantény (pokud bude povinná při vstupu do cílové destinace)
  • uzavření českých hranic v plánovaném termínu vaší dovolené
  • či přetrvávající pandemické situace v místě dovolené.
Rozhodným okamžikem je aktuální stav v místě a čase 20 dní před nástupem dovolené. Neobdržíte žádný poukaz či voucher, pokud se s Vámi CK nedohodne jinak. Ale budou Vám zaplaceny všechny prostředky až do výše uhrazených záloh za zájezd. Pro Vás to znamená nulové riziko a nulové náklady v případě problémů výše zmíněných. Riziko za Vás přebírá CK Inex.
Tyto výhody můžete doplnit i využitím NULOVÉHO storna v případě uznané pojistné události a sice při minimální záloze ve výši 50% do konce února 2021. Viz podmínky nabízené akce až do odvolání.