Výběr destinace podrobně

Garance vrácení všech uhrazených peněz

Garantujeme Vám možnost okamžitého odstoupení od Smlouvy o zájezdu bez jakéhokoli stornopoplatku a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů od odstoupení. Toto platí v případě:
  • úředně vydaného zákazu cestování (vláda, ministerstvo zdravotnictví či zahraničí vydá zákaz cestovat do dané lokality či země)
  • uzavření českých hranic v plánovaném termínu vaší dovolené
Rozhodným okamžikem je aktuální stav v místě a čase 20 dní před nástupem dovolené. Neobdržíte žádný poukaz či voucher, pokud se s Vámi CK nedohodne jinak. Ale budou Vám zaplaceny všechny prostředky až do výše uhrazených záloh za zájezd. Pro Vás to znamená nulové riziko a nulové náklady v případě problémů výše zmíněných. Riziko za Vás přebírá CK Inex.
Tyto výhody můžete doplnit i využitím NULOVÉHO storna v případě uznané pojistné události a sice při minimální záloze ve výši 50% do konce února 2022. Viz podmínky nabízené akce až do odvolání.
Netýká se zájezdů na míru a individuálních nabídek, není-li dohodnuto jinak.