Výběr destinace podrobně

Pojištění CK INEX


Cestovní pojištění KOLUMBUS Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance pro klienty CK INEX


Fakultativně nabízíme ke všem zájezdům jako výchozí Komplexní cestovní pojištění produkt KOLUMBUS od Kooperativa a.s. Vienna Insurance.

Pokud z jakéhokoli důvodu toto nevyhovuje či je omezující výše pojištění na storno (nově až 150 tisíc korun), jsme schopni zprostředkovat další dopojištění od společnosti Generali a.s., kde výše vyplaceného storna naroste o dalších až 150.000 Kč. Lze sjednat za úplatu i dopojištění s nulovou spoluúčastí, která je jinak běžných 20%. Pokud budete mít o toto pojištění zájem, rádi Vám předložíme individuální nabídku pokrývající Váš zájezd v odpovídající výši.

Lze pojistit i pobyt v České republice či samostatné letenky apod. Nelze ale nabízet samotné pojištění bez dalších služeb.

Pro klienty, kteří cestují často se může hodit i pojištění ERV od Evropské pojišťovny, které Vám též rádi nabídneme.

Od 1.1.2023 výraznou měrou navýšíme rozsah pojištění a budeme moci nabídnout navýšení plnění léčebných výloh v zahraničí, kdy částky na krytí léčebních výloh stoupnou až na 100 milionů CZK. Navýší se i jiná plnění jako je pojištění zavazadel, výše srtorna až do výše 150.000 Kč na osobu apod. Pojištění se plně vztahuje i na všechna onemocnění z důvodu onemocnění covid-19 a to až do výše 3 milióny korun. Toto se týká i preventivní karantény nařízené v ČR prostřednictvím správního orgánu.

Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen „LVZ“) a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO na území Evropy a na území celého světa.

Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik* Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik* s aktivním sportem Pro turistické cesty na území celého světa - varianta Plus
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 7 Varianta 8
Pojištění Storna do výše 15 000 Kč 40 000 Kč 100 000 Kč 15 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 150 000 Kč
Cena na den a osobu s připojištěním COVID 50 Kč/ os./den 70 Kč/ os./den 100 Kč/ os./den 70 Kč/ os./den 90 Kč/ os./den 100 Kč/ os./den 180 Kč/ os./den

*Pro turistické cesty na území Evropy - do území Evropy se zahrnuje geografická oblast Evropy, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a státy: Egypt, Izrael, Jordánsko, Kapverdská republika, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko.

Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez zbytečného odkladu. K oznámení pojistné události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba, příslušný tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a zašle jej na adresu pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice


Zákonné pojištění CK INEX od Generali Česká Pojišťovna a.s.

CK INEX je pojištěna pro případ úpadku u Generali pojišťovny. Veřejný seznam zákonného pojištění CK u Generali Česká Pojišťovna a.s. si můžete prohlédnout zde: https://www.generaliceska.cz/seznam-cestovnich-kancelari

Potvrzení o pojištění CK INEX pro případ úpadku:

Zákonné pojištění