Výběr destinace podrobně

Pojištění CK INEX


Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna a.s. včetně možnosti pojištění na COVID 19 pro klienty CK INEX


Nově nabízíme kromě Cestovního pojištění Generali i Cestovní pojištění od Kooperativa a.s. s připojištěním na onemocnění Covid-19 v destinaci.

Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen „LVZ“) a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO na území Evropy a na území celého světa.

Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik* Pro turistické cesty na území celého světa - varianta Plus
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 6 Varianta 7 Varianta 8
Pojištění Storna do výše 15 000 Kč 40 000 Kč 100 000 Kč - 40 000 Kč 100 000 Kč
Cena na den a osobu bez připojištění COVID 35 Kč/ os./den 55 Kč/ os./den 85 Kč/ os./den 20 Kč/ os./den 90 Kč/ os./den 120 Kč/ os./den
Cena na den a osobu s připojištěním COVID 50 Kč/ os./den 80 Kč/ os./den 125 Kč/ os./den 40 Kč/ os./den 130 Kč/ os./den 180 Kč/ os./den

*Pro turistické cesty na území Evropy - do území Evropy se zahrnuje geografická oblast Evropy, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a státy: Egypt, Izrael, Jordánsko, Kapverdská republika, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko.

Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez zbytečného odkladu. K oznámení pojistné události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba, příslušný tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a zašle jej na adresu pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice

Garance vrácení peněz

Garantujeme Vám možnost okamžitého odstoupení od Smlouvy o zájezdu bez jakéhokoli stornopoplatku a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů od odstoupení. Toto platí v případě:
  • úředně vydaného zákazu cestování (vláda, ministerstvo zdravotnictví či zahraničí vydá zákaz cestovat do dané lokality či země)
  • povinné karantény delší než 5 dní (pokud bude povinná při vstupu do cílové destinace)
  • uzavření českých hranic v plánovaném termínu vaší dovolené
Rozhodným okamžikem je aktuální stav v místě a čase 20 dní před nástupem dovolené. Neobdržíte žádný poukaz či voucher, pokud se s Vámi CK nedohodne jinak. Ale budou Vám zaplaceny všechny prostředky až do výše uhrazených záloh za zájezd. Pro Vás to znamená nulové riziko a nulové náklady v případě problémů výše zmíněných. Riziko za Vás přebírá CK Inex.
Tyto výhody můžete doplnit i využitím NULOVÉHO storna v případě uznané pojistné události a sice při minimální záloze ve výši 50% do konce února 2021. Viz podmínky nabízené akce až do odvolání.
Netýká se zájezdů na míru a individuálních nabídek, není-li dohodnuto jinak.


Zákonné pojištění CK INEX

CK INEX je pojištěna pro případ úpadku u Generali pojišťovny. Veřejný seznam zákonného pojištění CK u Generali Pojišťovna a.s. si můžete prohlédnout zde: http://www.generali.cz/cestovni-kancelare/

Potvrzení o pojištění CK INEX pro případ úpadku:

Zákonné pojištění