Výběr destinace podrobně

Pojištění CK INEX


Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna a.s. včetně možnosti pojištění na COVID 19 pro klienty CK INEX


Nově nabízíme kromě Cestovního pojištění Generali i Cestovní pojištění od Kooperativa a.s. s připojištěním na onemocnění Covid-19 v destinaci.

Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen „LVZ“) a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO na území Evropy a na území celého světa.

Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik* Pro turistické cesty na území celého světa - varianta Plus
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 7 Varianta 8
Pojištění Storna do výše 15 000 Kč 40 000 Kč 100 000 Kč 40 000 Kč 100 000 Kč
Cena na den a osobu bez připojištění COVID 35 Kč/ os./den 55 Kč/ os./den 85 Kč/ os./den 90 Kč/ os./den 120 Kč/ os./den
Cena na den a osobu s připojištěním COVID 50 Kč/ os./den 80 Kč/ os./den 125 Kč/ os./den 130 Kč/ os./den 180 Kč/ os./den

*Pro turistické cesty na území Evropy - do území Evropy se zahrnuje geografická oblast Evropy, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a státy: Egypt, Izrael, Jordánsko, Kapverdská republika, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko.

Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez zbytečného odkladu. K oznámení pojistné události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba, příslušný tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a zašle jej na adresu pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice

Cestovní pojištění Generali Česká pojišťovna a.s. pro klienty CK INEX


Cestovní pojištění poskytované pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a.s. nabízí široké spektrum pojistné ochrany proti nahodilým událostem pro Vás a Vaše nejbližší. Pojištění sjednaná do zahraničí obsahují zdravotní, majetková a odpovědností rizika.

Zóna Zóna 1 - Evropa* Zóna 2 - Svět
Pojištění Pobytové a poznávací zájezdy Exotické zájezdy
Bez sportovního připojištění – (GAK) Se sportovním připojištěním – lyžování, potápění, ... – (GLK) Bez sportovního připojištění – (GEK) Se sportovním připojištěním – lyžování, potápění, ... – (GPK)
Pojištění STORNA do výše 10 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Osoba 0 - 69 let 30 Kč/os./den 40 Kč/os./den 60 Kč/os./den 90 Kč/os./den
Senior 70 a více let 30 Kč/os./den 90 Kč/os./den 60 Kč/os./den 250 Kč/os./den
Navýšení storna 40 000 Kč 300 Kč/os. (GA3) 300 Kč/os. (GA3) 300 Kč/os. (GE3) 300 Kč/os. (GE3)
Navýšení storna 80 000 Kč 900 Kč/os (GA9) 900 Kč/os (GA9) 900 Kč/os. (GE9) 900 Kč/os. (GE9)

*Zóna 1 – Evropa zahrnuje evropské státy včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a dále následující země: Alžírsko, Egypt, Kypr, Rusko po pohoří Ural, Gruzie, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Jordánsko, Turecko, Tunisko.

V případě škodní události (storno zájezdu, ztráta zavazadel, odpovědnost za škodu, úrazové pojištění) je nutné vyplnit a podepsat příslušné formuláře a spolu s doklady zaslat doporučeně na adresu:

Generali Česká pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
P. O. BOX 305
659 05 Brno

V případě léčebných výloh se vyplněný a podepsaný formulář spolu s doklady zasílá doporučeně na adresu:

Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 1658/121
140 00 Praha 4

Garance vrácení peněz

Garantujeme Vám možnost okamžitého odstoupení od Smlouvy o zájezdu bez jakéhokoli stornopoplatku a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů od odstoupení. Toto platí v případě:
  • úředně vydaného zákazu cestování (vláda, ministerstvo zdravotnictví či zahraničí vydá zákaz cestovat do dané lokality či země)
  • povinné karantény delší než 5 dní (pokud bude povinná při vstupu do cílové destinace)
  • uzavření českých hranic v plánovaném termínu vaší dovolené
Rozhodným okamžikem je aktuální stav v místě a čase 20 dní před nástupem dovolené. Neobdržíte žádný poukaz či voucher, pokud se s Vámi CK nedohodne jinak. Ale budou Vám zaplaceny všechny prostředky až do výše uhrazených záloh za zájezd. Pro Vás to znamená nulové riziko a nulové náklady v případě problémů výše zmíněných. Riziko za Vás přebírá CK Inex.
Tyto výhody můžete doplnit i využitím NULOVÉHO storna v případě uznané pojistné události a sice při minimální záloze ve výši 50% do konce února 2021. Viz podmínky nabízené akce až do odvolání.
Netýká se zájezdů na míru a individuálních nabídek, není-li dohodnuto jinak.


Zákonné pojištění CK INEX

CK INEX je pojištěna pro případ úpadku u Generali pojišťovny. Veřejný seznam zákonného pojištění CK u Generali Pojišťovna a.s. si můžete prohlédnout zde: http://www.generali.cz/cestovni-kancelare/

Potvrzení o pojištění CK INEX pro případ úpadku:

Zákonné pojištění