Výběr destinace podrobně

Prodej zájezdů do exotických destinací nepřerušen!

PRODEJ EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ V PLNÉM PROUDU!

Aktualizováno: 16.1.2022

I když ne všechny destinace jsou již českým turistům otevřené, jsme tu stále pro Vás a jakoukoli nabídku Vám zpracujeme na základě Vašich individuálních představ, odlety jsou možné po celý rok, ale dnes už ne na jakoukoli dobu a z kteréhokoli letiště. Naše nabídka připravená pro Vás individuálně na míru zohledňuje všechny aktuální speciální nabídky nabízené jak leteckými, tak hotelovými společnostmi.

Rádi bychom Vás upozornili především na to, že dnes platí mnohem více „Čím dříve, tím výhodněji!“ Obzvlášť v této době, kdy letecké společnosti maximálně redukují své lety a míst v letadlech je několikanásobně méně než v minulých letech. A obzvlášť v této době, kdy je pro naše turisty otevřen jen zlomek destinací, kam se dá za exotickou dovolenou cestovat bez velkých omezení.

Neváhejte se na nás tedy obrátit se svými požadavky a současně sledujte naše web stránky, které se snažíme opět postupně naplnit všemi našimi nabídkami do těch nejkrásnějších koutů naší Země! Spolu to zvládneme!!!!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: exotika@ckinex.cz

Přehled otevřených exotických destinací a podmínek cestování:

Upozorňujeme, že všechna níže uvedená opatření podléhají častým změnám!

ARUBA

Pro vstup na ostrov Aruba je potřeba nejdříve 72 hodin před příletem vyplnit zdravotní formulář na www.edcardaruba.aw. Negativní test na Covid-19, který není starší než 72 hodin, je nutné rovněž nahrát na tyto web stránky nejpozději 12 hodin před odletem. Cestující bez lékařského osvědčení s negativním výsledkem testu na Covid-19, budou nuceni podstoupit test při příjezdu na vlastní náklady a po dobu 1 dne zůstanou v karanténě. Zároveň musí mít zdravotní pojištění zakoupené před odletem na www.edcardaruba.aw. Výjimky se týkají pouze osob mladších 12 let.

BAHAMSKÉ OSTROVY

Cesta na Bahamy je možná. Dostupnost mezinárodních a vnitrostátních letů je však omezená. Cestující na Bahamy musí být držiteli platného zdravotního víza, o které je možné požádat na stránkách https://travel.gov.bs/
Pro získání tohoto víza je nutné disponovat negativním PCR testem provedeném max. 5 dnů před vstupem na Bahamy, a to i pro očkované osoby. Negativní PCR test je nutný i pro přesun mezi některými ostrovy v rámci Bahamského společenství. Povinnost testování platí i pro děti od 2 let. 5. den pobytu jsou turisté podrobeni dalšímu testování (PCR nebo antigenní test), výjimku z tohoto testování mají očkované osoby.
Všichni návštěvníci mají povinnost mít zdravotní pojištění na COVID-19, které je součástí cestovního zdravotního víza. Pojištění se vztahuje na cestující po celou dobu jejich pobytu na Bahamách.

BARBADOS

Hranice země jsou otevřené pro očkované i neočkované osoby, podmínky vstupu se liší.
Všichni cestující musí vyplnit příjezdový formulář minimálně 24 hodin před cestou (buď prostřednictvím aplikace BIMSafe App, nebo přes webovou stránku www.travelform.gov.bb).
Všichni musí do systému nahrát také negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin před příletem do země.
Plně očkované osoby by měly dále doložit potvrzení o očkování v anglickém jazyce.
Plně očkované osoby - po příletu bude cestujícímu proveden rychlý PCR test. V karanténě musí počkat na výsledek testu (24-48 hodin) a pokud je test negativní, může karanténu ukončit.
Neočkovaní klienti budou moci nadále cestovat pod podmínkou 7denní karantény na hotelovém pokoji, kde 5. den musí podstoupit PCR test. V karanténě musí počkat na výsledek testu, pokud je test negativní, může karanténu ukončit.
Cestující si hradí veškeré náklady spojené s karanténou, dopravou, testy i případnou izolací a hospitalizací.

CURACAO

Od 26.11.2021 změnilo Curacao své vstupní podmínky a Česká republika nyní patří na seznam zemí s vysokým rizikem nákazy. 
Pro cestu je potřeba nejpozději 48 hodin před odletem vyplnit online digitální imigrační kartu (Passenger Locator Card – PLC), a  mít s sebou vytištěný doklad o jejím vyplnění. Cestující musí předložit v rámci odbavení negativní PCR test na Covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin před odletem (děti mladší 12 let jsou z tohoto testu osvobozeni). Je nutné předložit originál oficiálního tištěného certifikátu a před odletem je potřeba nahrát negativní výsledky testu na COVID-19 na dicardcuracao.com 
Všichni cestující přilétající z těchto zemí jsou povinni 3. den na Curaçau podstoupit antigenní test v místní laboratoři. Rezervace a platba tohoto testu  je součástí stránek PLC. Klienti, kteří byli plně očkováni více než 2 týdny před odletem a mohou to prokázat certifikátem, jsou osvobozeni od antigenního testu 3.den po příletu do země. Tito klienti by měli před odletem nahrát QR kód přes dicardcuracao.com
Pro vstup na ostrov Curaçao nesmíte v posledních 14 dnech před příletem přijít do kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19. Všichni cestující musí mít sjednáno pojištění léčebných výloh pro případ onemocnění Covid-19.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Od 15.9.2020 je možné do země cestovat bez PCR testu na COVID-19. Po příletu do země probíhají na letištích kontroly teploty cestujících a namátkové kontroly pomocí rychlotestů. Pokud bude mít cestující cerifikát o očkování, rychlotestu podroben nebude. Před příletem a odletem je třeba vyplnit elektronický zdravotní formulář na webu eTicket
Tento musí být dokončen ještě před migrační kontrolou. Po jeho dokončení Vám bude přidělen QR kód, který předložíte letecké společnosti při odbavení. Formulář lze vyplnit kdykoli, od zakoupení zájezdu až do doby, než projdete migračním na letišti. Na dominikánskem letišti bude k dispozici internet zdarma, aby cestující, kteří jej před odletem nevyplnili, mohli tak učinit při příletu do země.

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

Nejvýchodnější stát jižního Pacifiku a zámořské území Francie upravilo podmínky pro vstup turistů od 30.12.2021. Plně očkovaným turistům umožňuje bezkaranténní vstup, neočkované osoby se musí podrobit nadále 10denní karanténě a musí mít závažný důvod k návštěvě ostrovů. Všichni klienti se dále musí prokázat negativním testem na Covid-19 - antigen ne starší 24 hod. nebo PCR test ne starší než 24 hod. před vstupem na palubu letadla, dále potvrzením o registraci do systému Etis.pf (registrace nusí proběhnout nejpozději 30 až 6 dní před odletem). Očkovaným cestujícím se doporučuje mít tištěný doklad o očkování. Po příletu na Tahiti se klienti musí podrobit PCR testu na letišti (výsledky známy do 72 hodin). Děti do 18 let cestující s očkovaným rodičem nebo zákonným zástupcem musí absolvovat 2 autotesty, které mají být provedeny ve 4. a 8. den. Děti mladší 18 let mohou volně cestovat s očkovaným rodičem nebo zákonným zástupcem.
Neočkované osoby nemohou prakticky na ostrov za účelem turistiky cestovat (neočkované osoby mají povinnou 10denní karanténu na ostrově Tahiti, 4. a 8. den se musí podrobit PCR testu v Louis Malardé Institutu na ostrově Tahiti a od 11. dne, v případě negativních testů, se  mohou pohybovat po ostrovech).   
Od 20.7.2021 je všem cestujícím při příjezdu účtován poplatek na pokrytí části nákladů spojených se zdravotními opatřeními proti Covid-19. Tento paušální poplatek se hradí online po obdržení potvrzení o registraci do systému Etis.pf
Výše poplatku je odstupňována podle typu cestujícího: cca 42 EUR pro očkovanou osobu starší 6 let i za neočkované děti (6-18 let) doprovázející očkovaného rodiče nebo zákonného zástupce; cca 101 EUR pro neočkovanou osobu starší 6 let.

GUADELOUPE

Od 29.10.2021 mohou na ostrov cestovat plně očkovaní klienti ze seznamu zelených zemí, kam patří i ČR, bez jakýchkoli restrikcí! Neočkované děti do 12 let mohou doprovázet očkované rodiče a musí se prokázat negativním testem na Covid-19.
Neočkovaní klienti starší 12 let musí mít k cestě závažný důvod, musí předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hod. před odletem a musí se po příletu na ostrov podrobit 7denní karanténě zakončené opět negativním testem.

JAMAJKA

Jamajka oznámila revidovaná opatření pro příjezdy turistů od 8.11.2021. Plně očkované osoby, které  mají negativní PCR test ne starší než 72 hodin před odletem na Jamajku, nemusí po příletu do karantény. Pro neočkované turisty je karanténa stanovena na 14 dní. Dalším požadavkem je vyplnění dotazníku Travel Authorization na www.visitjamaica.com (cestovní povolení, o které je nutno požádat kdykoli v období 7 dní před plánovaným datem cesty). Samozřejmě se všichni klienti při příletu musí prokázat negativním antigenním testem nebo negativním PCR testem na Covid-19, přičemž tyto testy nesmí být starší než 72 hodin (neplatí pro děti mladší 12 let). Výsledky testu musí být předloženy leteckému dopravci před odletem a také po příletu na Jamajku. 

JORDÁNSKO

Pro všechny cestující (včetně očkovaných) platí: povinnost mít negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin před odletem do Jordánska, povinnost vyplnit příjezdový formulář (odevzdává se u odletové přepážky před cestou), povinnost mít uzavřeno cestovní pojištění a pojistné krytí pro případ nákazy Covid-19. Dále je nutné mít nainstalovánu trasovací aplikaci s názvem AMAN (arabský výraz pro bezpečí). 
Očkované osoby mají povinnost mít s sebou očkovací certifikát prokazující ukončené očkování a to v angličtině nebo v arabštině a musí provést registraci na webu https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ zde je třeba nahrát očkovací certifikát, web poté vygeneruje QR kód, který jsou povinni mít po celou dobu cesty k dispozici.
Pro nenaočkované cestující (včetně cestujících s pouze jednou dávkou dvoudávkové vakcíny) nadále platí: registrace na webu https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ , kde předem zaplatí popříletový PCR test - po přijetí platby bude vygenerován QR kód; povinnost mít výše zmíněný QR kód připraven při cestě a po příletu podstoupení PCR testu na ammánském mezinárodním letišti.
Pro děti mladší 5 let není vyžadován PCR test po příletu.
Od 1. července jsou zavedena nová pravidla pro oblast tzv. Zlatého trojúhelníku (starověké město Petra, údolí Wadi Rum a přímořské letovisko Akaba). Oblast je nově přístupná pouze pro cestující s ukončeným očkováním, nebo pro ty, kteří se prokáží negativním PCR testem (neplatí pro děti do 6 let).

KAPVERDSKÉ OSTROVY

Pro cestující na Kapverdy platí povinnost mít potvrzení o negativním výsledku antigenního (ne starší 24 hod.) nebo PCR testu (ne starší 72 hod.) již před nástupem na palubu letadel společnosti Smartwings (výjimku mají děti do 5 let), toto potvrzení se předkládá i při vstupu na Kapverdy (musí být v angličtině nebo portugalštině). Před odletem je nutné za každou osobu vyplnit elektronický zdravotní formulář. Uváděné informace platí pro charterové lety z Prahy, které byly obnoveny od konce června 2021.

KATAR

Česká Republika je na zeleném seznamu zemí s nízkým rizikem, a tudíž je od 13.7.2021 pro občany ČR možné obdržet turistická víza na letišti v Doha. Je nutné mít potvrzení o příslušném očkování, dále negativní PCR test (ne starší než 72 hodin při příletu), stáhnutou aplikaci EHTERAZ a před odletem se zaregistrovat na EHTERAZ web stránkách.
Všichni očkovaní schválenými vakcínami jsou osvobozeni od karantény. Rovněž všechny neočkované děti mladší 18 let přijíždějící do Kataru, jsou osvobozeny od karantény, pokud jsou jejich rodiče plně očkováni vakcínou schválenou ministerstvem veřejného zdraví.
Osoby, které byly částečně očkovány schválenou vakcínou (jedna dávka ze dvou dávek), očkovány v plném rozsahu, ale nedokončily požadované období (14) dnů od 1. dávky pro J&J nebo 2. dávky pro jiné vakcíny uznané MoPH, nebo které dostaly vakcíny neschválené MoPH-Katar a prodělaly COVID-19 v posledních 9 měsících v zahraničí (státy mimo GCC), a pokud pocházejí ze zemí zeleného seznamu, pak dospělí, včetně těhotných žen, kojících matek a osob starších 75 let podstoupí domácí karanténu po dobu 5 dnů.
Děti ve věku 0-11 let budou dodržovat stejný vstupní režim jako jejich rodiče. Pokud jsou očkováni, budou děti považovány za očkované. Neočkované děti ve věku 12–17 let budou muset karanténu podstoupit v souladu s pravidly pro zemi jejich příjezdu. V případě hotelové karantény je bude doprovázet jeden z rodičů, a to i když je tento rodič očkován.
Pokud jsou turisté plně očkováni, karanténu podstoupit nemusí.
Neočkovaným návštěvníkům není do Kataru vstup povolen!!!
Cestující, kteří nejsou očkováni nebo jsou očkováni vakcínami neuznávanými v Kataru a pokud pocházejí ze zemí zeleného seznamu, pak podstoupí domácí karanténu po dobu 5 dnů a + PCR test 4. den karantény (na náklady cestujícího), na základě kterého, pokud bude negativní, 5. den mohou karanténu ukončit.

KEŇA

Pro příjezd do Keni je třeba předložit doklad o negativním testu na Covid-19 ne starší 96 hodin. Povinnost podstoupit 14-denní karanténu v karanténním hotelu byla pro cestující z ČR zrušena 2.6.2021. Cestující jsou dále povinni před příletem vyplnit zdravotní elektronický formulář a po příletu se při kontrole prokázat QR kódem. Keňské úřady vyžadují potvrzení o negativním testu i od dětí od 5 let věku. O keňské vízum je od 1.1.2021 možné požádat pouze elektronicky. 
Keňské úřady od 8.10.2021 nevyžadují předložení výsledku testu před odletem. Všichni cestující odjíždějící z Keni jsou však povinni znát a dodržovat požadavky na testování na COVID-19 v i cílových i tranzitních zemích.

KOSTARIKA

Kostarika otevřela mezinárodní letiště a spustila limitovaný počet mezinárodních leteckých spojů 1.8.2020. Od 1.11.2020 byly hranice země otevřeny cestujícím z celého světa (již ne pouze z vybraných zemí) bez podmínky negativního testu, ale nadále je nutná online registrace na stránkách ministerstva zdravotnictví a sjednání zdravotního pojištění dle specifických požadavků.
S účinností od 1.8. 2021 je pro vstup do Kostariky vyžadováno buď pojištění u kostarické pojišťovny INS, nebo pokud je osoba plně očkována, nemusí zakupovat zmíněné pojištění (uznávají se pouze vakcíny: Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca nebo Johnson&Johnson). Pokud je cestující do Kostariky očkován jinou, než uvedenou vakcínou, nebo je bez očkování, bude po něm vyžadováno následující pojištění: povinné cestovní pojištění u kostarické společnosti INS zahrnující lékařské ošetření minimálně ve výši 20.000 USD a 2.000 USD na nemocniční ubytování nebo i pojištění od jiné kostarické společnosti, příp. se může jednat o mezinárodní cestovní pojištění splňující tyto požadavky. Pojistná smlouva se vkládá do digitální registrace a musí být v angličtině či španělštině. V případě mezinárodního pojištění je požadavek na minimální krytí 50.000 USD.

KUBA

Od 5.1.2022 se mění vstupní podmínky na ostrov Kuba. Pro vstup do země je nutné disponovat platným očkovacím certifikátem a negativním PCR testem ne starším než 72 hodin. Při splnění těchto podmínek není po příletu nutné absolvovat karanténu. Výjimkou z povinnosti předložení očkovacího certifikátu jsou děti do 12 let a lidé, kteří disponují potvrzením od lékaře o nemožnosti podstoupení očkování.
Žádné další výjimky pro očkované cestující ani pro osoby po prodělání onemocnění Covid-19 prozatím neexistují. Dále existuje povinnost mít uzavřené cestovní pojištění, které pokrývá náklady na léčbu Covid-19.

MALEDIVY

Maledivy jsou otevřeny pro turisty od 15.7.2020.
Pro vstup na Maledivy je potřeba 48 až 4 hodiny před odletem na Maledivy a znovu pak 48 až 4 hodiny před odletem z Malediv vyplnit online zdravotní prohlášení.
Nadále platí povinnost prokázat se negativním PCR testem na COVID-19 všem klientům, vč. očkovaných, kteří přiletí na Maledivy. Test nesmí být starší než 96 hodin před příletem (potvrzení o negativním výsledku PCR testu na koronavirus musí byt v angličtině, a výsledek by měl být předložen v papírové nebo elektronické podobě při odbavování letu). Při letu s Emirates od 31.1.2021 platí povinnost prokázat se negativním testem na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příletem (budou akceptovány pouze vytištěné certifikáty v anglickém nebo arabském jazyce. Na certifikátu musí být uveden datum a čas vystavení. Certifikáty pouze v českém jazyce a certifikáty v emailu nebo formou SMS nebudou akceptovány).
Výjimku z předložení testu tvoří děti do jednoho roku.

Maledivská strana také nabízí zvýhodněné pojištění Allied pro případ onemocnění Covid-19 v místě Vašeho pobytu!

MARTINIK

Na ostrov mohou cestovat plně očkovaní klienti ze seznamu zelených zemí, kam patří i ČR, jen s negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin nebo s negativním antigenním testem ne starší než 48 hodin před odletem. Dále musí vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Neočkované osoby by na Martinik neměly cestovat za účelem turistiky. Neočkované děti do 12 let nemusí předložit očkovací osvědčení ani se izolovat, pokud doprovázejí jednoho nebo více očkovaných dospělých.

MAURITIUS

Mauritius revidoval svá opatření pro vstup turistů 25.8.2021. Ostrov je částečně otevřen turistům již od 15.7.2021.
Od 1.10.2021 se ostrov plně otevřel, ale pouze pro plně očkované klienty! Podmínkou pro vstup je negativní PCR test ne starší 72 hodin. V hotelu se pak očkované osoby musí při příjezdu podrobit antigennímu testu a pokud je negativní, mohou cestovat po ostrově. Další antigenní test musí klienti podstoupit 5. den pobytu. Povinnost PCR testu mají všechny děti i infanti, děti do 18 let nemusí být očkovány (u dětí do 6 let věku lze odebrat výtěr z krku).
Neočkovaní klienti budou moci nadále cestovat pod podmínkou 14denní karantény na hotelovém pokoji, v den příletu, dále pak 7. a 14. den se budou muset podrobit PCR testu na Covid-19. Po negativním testu 14. den mohou cestovat po ostrově, přesunout se do jiného hotelu či se vrátit domů.
Každý klient je povinen sjednat si cestovní pojištění vč. Covid-19 a vyplnit jeden formulář obsahující všechny údaje potřebné pro cestu.Tento je možné vyplnit digitálně před odletem nebo i ručně v průběhu letu. Všechny vyplněné formuláře budete muset předat imigračním a zdravotním úředníkům při příletu na ostrov.

MEXIKO

Mexiko na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky nikdy neuzavřelo své hranice. Turisté mají vstup do země umožněn, migrační úřady jsou však přísnější, a cestujícím namátkově při příletu měří teplotu či se provádí zdravotní kontrola. Povinná karanténa a negativní test na Covid-19 není vyžadován. Před vstupem do země je nutné vyplnit pouze formulář prohlášení o bezinfekčnosti. Na palubě letadla před přistáním je zapotřebí vyplnit migrační formulář (osobní údaje, číslo pasu, číslo letu, místo ubytování atd.). Ačkoli není oficiálně vyžadováno, doporučujeme předložení cestovního zdravotního pojištění pokrývajícího i případnou hospitalizaci kvůli COVID-19. Stejně tak doporučujeme mít s sebou platný negativní výsledek testu PCR ne starší 72 hodin, ačkoli není povinný - řada aerolinek a hotelů jej vyžaduje. Neočkované osoby nemohou do Mexika cestovat přes USA.

OMÁN

Omán otevřel své hranice všem očkovaným zahraničním turistům 1.9.2021. Všichni cestující do Ománu, bez ohledu na délku svého pobytu, musí mít cestovní pas platný déle než 6 měsíců v době příjezdu, mezinárodní zdravotní pojištění pokrývající náklady spojené s onemocněním Covid-19 po dobu nejméně jednoho měsíce, platnou zpáteční letenku a rezervaci hotelu. Česká republika je na seznamu zemí, jejichž občané obdrží 14denní vízum zcela zdarma. 
Klienti si musí pro cestu stáhnout aplikaci Tarassud+, kde vyplní registrační formulář a nahrají sem QR kódy očkovacího certifikátu a negativního výsledku PCR testu, ne staršího než 72-96 hodin. V případě, že přiletíte bez testu, budete se muset PCR testu podrobit na letišti (test je nutné předem objednat přes aplikaci Tarrasud+) a poté setrvat v karanténě na hotelovém pokoji do výsledku testu (do 24 hodin). Poplatek za test je cca 65 USD na osobu. Očkování a testy se netýkají osob mladších 18 let; osoby s chorobami, které jim brání ve vakcinaci na základě lékařského potvrzení, jsou osvobozeny od předkládání osvědčení o očkování, ale musí se prokázat negativním PCR testem.

PANAMA

30.11.2021 panamská vláda oznámila nové vstupní požadavky pro turisty. Plně očkovaní turisté mohou na ostrov cestovat bez omezení. Neočkovaní turisté se musí prokázat negativním PCR testem ne starším 72 hodin. Všechny osoby musí vyplnit elektronické prohlášení na webové stránce Visit Panama, které budou muset předložit u odbavení na letišti. Zdravotní pojištění není povinné, ale doporučuje se.

RÉUNION

Francouzský zámořský department Réunion se opětovně turistům otevřel 17.9.2021!
Od 1.1.2022 je testování povinné v obou směrech cesty. Plně očkovaní klienti mohou cestovat na ostrov a musí se prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 24 hodin nebo negativním antigenním testem, který není starší 24 hodin a čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Při letu z ostrova Réunion se musí očkované osoby prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 48 hodin nebo negativním antigenním testem, který není starší 48 hodin. Neočkované osoby nemohou na ostrov za účelem turistiky cestovat.

SAINT BARTHELEMY

Karibský ostrůvek oznámil revidovaná opatření pro příjezdy turistů od 22.8.2021.
Očkované osoby starší 18 let ze zemí EU se musí prokázat očkovacím certifikátem a všechny osoby starší 10 let negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin od příletu.
Neočkované osoby starší 10 let musí obdržet předběžnou autorizaci vstupu ze závažných důvodů a poté se musí rovněž prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin od příletu.

SAINT MARTIN

Pro cestu na tento karibský ostrůvek se všichni klienti musí prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 48 hodin a vyplněním žádosti o autorizaci zdravotního stavu prostřednictvím elektronického systému zdravotního povolení (EHAS). Obdržený QR kod předkládáte při odbavení na cestu.
Osoby očkované třemi dávkami a děti do 18 let jsou od testu osvobozeni.
Další povinností je zakoupení povinného cestovního pojištění Covid-19 v systému EHAS. Neočkované osoby musí mít pro cestu závažný a pádný důvod a musí dodržet 7denní samoizolaci.

SEYCHELY

Seychely oznámily, že od 25.3.2021 je umožněn vstup turistům z celého světa (kromě JAR), bez ohledu na jejich stav očkování. Pro vstup na ostrovy je nutný negativní PCR test na Covid-19, který není starší než 72 hodin před odletem (vztahuje se i na děti bez ohledu na věk). Klienti musí také při check in předložit vyplněné a schválené zdravotní cestovní povolení (HTA) a všichni musí mít platné cestovní zdravotní pojištění, které kryje minimálně testování, izolaci, karanténu a klinickou péči v případě onemocnění Covid-19. Při vstupu na Seychely nebudou vyžadovány žádné požadavky na karanténu či omezení pohybu. Rychlý antigenní test není uznáván. Cestujícím, kteří v posledních 14 dnech pobývali v Bangladéši, Brazílii, Indii, Nepálu, Pákistánu a Jižní Africe, je vstup zakázán. Výjimky pro cestující očkované proti nemoci Covid-19 nejsou zavedeny. Stejně tak se neuplatňují žádné výjimky pro cestující, kteří onemocnění Covid-19 již prodělali.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dubaj uvolnila omezení letecké dopravy a turistům a návštěvníkům je umožněn vstup do SAE již od 7.7.2020. Cestující do SAE (kromě Abu Dhabi) musí předložit v rámci odbavení negativní PCR test na Covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin před odletem (děti mladší 12 let a cestující se středně těžkým nebo těžkým zdravotním postižením jsou z tohoto testu osvobozeni).
Je nutné předložit originál oficiálního tištěného certifikátu v anglickém nebo arabském jazyce. Certifikát v digitální podobě, českém jazyce nebo ve formě SMS není akceptován. Na certifikátu musí být uveden datum a čas vystavení.
Od 30.6.2021 již neplatí povinnost pro občany České republiky podstoupit další PCR test po příletu do Dubaje. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o aktuální informaci a i přes tuto aktualizaci mohou být cestující náhodně vyzváni k provedení dalšího testu po příletu. 

Víc jak rok nebylo českým občanům dovoleno cestovat do emirátu Abu Dhabi bez povinné karantény, ale 31.7.2021 došlo k zařazení České republiky na bezkaranténní zelený seznam zemí a tak je i Abu Dhabi spolu s ostatními emiráty přístupné pro všechny české turisty. Seznam zelených zemí je pravidelně aktualizován. Cestující do Abu Dhabi musí předložit v rámci odbavení negativní PCR test na Covid-19, který nesmí být starší než 48 hodin před odletem (děti mladší 12 let a cestující se středně těžkým nebo těžkým zdravotním postižením jsou z tohoto testu osvobozeni).
Pro všechny očkované a neočkované cestující platí rozdílná pravidla a to pro četnost PCR-testů.
Od 19.9.2021 je povolen vstup do Abu Dhabi pouze těm turistům, kteří mají zelený status v aplikaci Al Hosn.
Aby bylo možné získat zelený (green) status a odpovídající QR kód, je pro všechny turisty povinné zaregistrovat se na webových stránkách ICA, aby před příjezdem obdrželi povolení ke vstupu. Po dokončení registrace a připojení očkovacích dokumentů či negativních výsledků testů obdrží cestovatelé sjednocené identifikační číslo a odkaz ke stažení aplikace Al Hosn. Po stažení aplikace Al Hosn a zadání jednotného identifikačního čísla se stav projeví v aplikaci a zobrazí se „Zelený stav“.
Vstup na některá veřejná místa v emirátu Abu Dhabi je povolen pouze těm, kteří jsou plně očkováni, oficiálně osvobození nebo mladší 16 let a kteří mají také „zelený“ status v aplikaci Alhosn, což vyžaduje dodržování schválených testovacích požadavků:
• Očkovaní turisté musí podstoupit PCR test každých 14 dní, aby si udrželi zelený stav.
• Návštěvníci osvobození od očkování musí podstupovat PCR test každých 7 dní, aby si udrželi zelený stav.
• Děti mladší 16 let nevyžadují PCR test.
• Neočkovaným návštěvníkům bude zakázán vstup na všechna veřejná místa.
Potvrzení od lékaře o prodělaném Covidu nestačí.
Osoby bez aplikace Al Hosn mohou alternativně vstupovat na veřejná místa předložením dokladu o úplném očkování – buď prostřednictvím osvědčení o úplném očkování ze své domovské země, nebo prokázáním plného stavu očkování v mobilní aplikaci své domovské země – a také negativním výsledkem testu PCR z posledních 14 dní.
Pokud klienti letí na letiště v Abu Dhabi, musí podstoupit PCR test, jehož výsledek obdrží do 90 minut (na výsledek testu je možné počkat už v hotelu) a další povinný PCR test musí podstoupit 6. den, pokud se v emirátu Abu Dhabi zdrží déle než 6 dní (první den je den překročení hranice emirátu Abú Dhabí). Tyto testy jsou k dispozici ve Vašich ubytovacích zařízeních v Abu Dhabi. Neočkované osoby musí provést ještě 3. test a to 9. den.
Veškerá platná pravidla a opatření související s cestováním naleznete na oficiálních stránkách vlády SAE.Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o aktuální informaci a i přes tuto aktualizaci mohou být cestující náhodně vyzváni k provedení dalšího testu po příletu.
Od 19.12.2021 se budou používat EDE skenery ke kontrole lidí na infekci Covid-19 na hraničním vstupu do Abu Dhabi.Technologie skenovacího systému dokáže detekovat možnou infekci Covid-19 měřením elektromagnetických vln. Přítomnost RNA částic koronaviru v těle člověka pomáhá zajistit okamžitý výsledek, přičemž potenciální pozitivní případy Covid-19 budou odeslány do místního testovacího centra, kde jim bude poskytnut bezplatný antigenní test s výsledkem do 20 minut.
Od 30.12.2021 je při překročení pozemní hranice do Abu Dhabi od všech cestujících vyžadován negativní PCR test, který je nutné absolvovat do 48 hodin od přejezdu hranice a musí se provést jen v rámci SAE, mezinárodní testy již nejsou akceptovány. To platí pro všechny očkované i neočkované cestující přilétající ze zemí „zeleného seznamu“ nebo z jakékoli jiné destinace.
Kromě toho jsou hosté stále povinni předložit negativní PCR test ne statší 48 hodin pro vstup na všechny atrakce v Abu Dhabi (kromě mešity Sheikh Zayed Grand Mosque, kam budou vpuštěni pouze očkovaní návštěvníci bez ohledu na negativní test PCR).
Pro klienty pobývající v emirátu Ras Al Khaimah přišel Úřad pro rozvoj cestovního ruchu RAKTDA s podporou sektoru cestovního ruchu v době pandemie a nabízí klientům, kterým bude detekován pozitivní PCR test na Covid-19, prodloužení pobytu ZDARMA až do získání negativního výsledku PCR testu, tyto náklady na prodloužené noci hradí RAKTDA a navíc nemocnice v Ras Al Khaimah poskytne bezplatné ošetření v případě příznaků nemoci Covid-19 (více informací v CK).

SRÍ LANKA

Od 14.12.2021 platí nová pravidla pro vstup cizinců do země a karanténní opatření. Pro všechny cestující platí povinnost předložit po příletu negativní výsledek PCR testu provedeného do 72 hodin před odletem a vyplněný zdravotní formulář na portálu https://airport.lk/health_declaration/index.
Po odeslání formuláře obdrží cestující e-mail s QR kódem. Cestující, kteří odeslali formulář zdravotního prohlášení online, pak musí při příletu odeslat QR kód (buď v e-mailu, nebo ve svém mobilním zařízení) ke skenování na přepážce s prohlášením o zdravotním stavu.
Cestující, kteří onemocnění prodělali v posledních 3 měsících, se musí prokázat testem ne starším než 48 hodin před odletem.
Plně očkovaní cestující s negativní výsledkem PCR testu jsou od popříletového PCR testu osvobozeni a mohou volně cestovat do jakéhokoli hotelu bez nutnosti absolvovat karanténu. Plně očkovaní cestující musí disponovat dokladem o ukončeném kompletním očkování. Dokument musí být v angličtině a musí v něm být uveden název vakcíny a data očkování.
Za splnění přesně daných podmínek je možno upustit od karantény také v případě osob, které prodělaly Covid-19, byli očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny a mají potvrzení o dostatečné výši protilátek. Děti ve věku 12-18 let budou považovány za plně očkované již po 14 dnech od první dávky vakcíny.
Děti do 12 let cestující s očkovanými rodiči jsou od testů oprostěny.
Po příletu na letiště v Colombu jsou neočkovaní cestující povinni absolvovat PCR test a zaplatit si jej (40 USD) a uchýlit se do hotelu Level 1. Neočkovaní cestující jsou povinni strávit 7 dní povinné karantény v karanténním hotelu, karanténním středisku nebo v hotelu s certifikátem Safe and Secure 1. úrovně, kam budou přepraveni vládními úřady nebo příslušným hotelem. Nelze používat žádnou veřejnou dopravu. Z karantény jsou po 7 dnech propuštěni pouze v případě, že budou mít negativní výsledky PCR testů provedených v den příjezdu a také na konci pobytu v karanténě. Testy si hradí cestující.
Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat vízum, tzv. elektronickou cestovní autorizaci, "ETA", a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Získat vízum na Srí Lanku až po příletu na Srí Lanku je opět od 7.11.2021 možné, ale jen v případě last minute příletů a jen pro očkované klienty.
Od 1.1.2022 si musí návštěvníci sjednat povinné místní pojištění Covid-19 ve výši 12 USD s měsíčním krytím 50 000 USD a platbu provést přes https://visitsrilanka.gov.lk/SLTDA

ST. VINCENT A GRENADINY

Pro vstup na souostroví je nutný negativní test na Covid-19, který není starší než 72 hod. před příletem a vyplněný předpříjezdový formulář na health.gov.vc
Po příletu se očkované osoby musí podrobit dalšímu PCR testu na Covid-19 a strávit na vlastní náklady 48 hodin v karanténě do výsledku testu. Ostatní cestující mohou být po přílezu znovu testovány a za využití vládou autorizované dopravy se musí přemístit do některého z oficiálně schválených ubytovacích zařízení, kde nastoupí karanténu v délce 14 dnů. Musí doložit, že si rezervoval a zaplatil ubytování na tuto dobu. Dále se musí podrobit PCR testu mezi 4. a 7. dnem karantény.

THAJSKO

Thajské úřady od 1.11.2021 povolovaly občanům z desítek států světa vč. České republiky návštěvu země bez nutnosti karantény. Museli se ovšem prokázat certifikátem o dokončeném očkování proti nemoci covid-19 a mít před odletem a po příletu do Thajska negativní test na koronavirus.
Od 22.12.2021 až do odvolání již nejsou přijímány nové registrace do programu Test and Go, a je možná pouze karanténa nebo návštěva destinací v rámci programu Sandbox, kam patří ostrov Phuket a od 11.1.2022 také Krabi, Phang-Nga a Surat Thani (pouze Koh Samui, Koh Pha-ngan a Koh Tao).
Ti klienti, kteří se již k pobytu bez karantény v zemi zaregistrovali před 22.12.2021, budou moci podle thajské vlády tohoto povolení nadále využít. Po příletu se budou muset podrobit PCR testu na Covid-19 ve vládou určených zařízeních.
V hotelové karanténě budou muset návštěvníci po příjezdu do Thajska strávit 7-10 dní (7 dní očkované osoby, 10 dní neúplně očkované nebo neočkované osoby).
Ke vstupu do Thajska je potřeba vyřídit tzv. Thailand Pass (povolení ke vstupu ve formě QR kódu). Žádost o něj se podává elektronicky nejpozději 7 pracovních dní před plánovaným odletem. K jeho získání a následnému odletu je třeba do registračního systému nahrát:
- datovou stránku cestovního pasu
- potvrzení o absolvovaném očkování
- potvrzení o uhrazení jedné noci v hotelu kategorie AQ/SHA+ a potvrzení o rezervaci PCR testu (aktuální cena je 2 400 THB)
- cestovní zdravotní pojištění s minimálním pojistným plněním ve výši 50 000 USD pokrývající Covid-19
Každá osoba starší 12 let musí být zaregistrována do systému Thailand Pass samostatně. Pouze děti do 18 let věku v doprovodu rodičů nemusí být očkovány a mohou být zaregistrovány v rámci žádosti rodiče v sekci Personal Information.
Po obdržení QR kódu již není možné měnit datum odletu. Při změně je třeba provést novou registraci v systému Thailand Pass.
Pokud cestující plánují pokračovat v cestě do jiných destinací v Thajsku, musejí zůstat alespoň prvních 7 nocí v destinaci Sandbox. Při pobytu na méně než 7 nocí musejí cestující okamžitě opustit Thajsko do jiné země.
Při odletu do Thajska je třeba předložit též potvrzení o negativním výsledku PCR testu vydané maximálně 72 hodin před odletem.
Sandbox zahrnuje 7 dní povinné hotelové karantény a dva PCR testy (1. a 5./6. den). Po obdržení negativního výsledku prvního testu provedeného po příletu se lze volně pohybovat po dané destinaci. Po obdržení negativního výsledku druhého testu lze cestovat do dalších oblastí Thajska. Testy je třeba si rezervovat před podáním žádosti o Thailand Pass.
Pro neočkované osoby a osoby od jejichž plného očkování uplynulo v době příletu méně než 14 dní, platí povinná hotelová karanténa na vlastní náklady v délce 10 dní bez možnosti opustit hotel. V průběhu karantény je třeba absolvovat dva PCR testy.
Více informací najdete na stránkách Velvyslanectví Thajského království v Praze.

ZANZIBAR

Všichni klienti musí při vstupu do země předložit potvrzení o negativním PCR testu na Covid 19 ne starším 96 hodin před příletem do Tanzanie. Cestující jsou dále povinni do 24 hodin před vstupem do země vyplnit online https://healthtravelznz.mohz.go.tz/traveller/. Cestující poté obdrží jedinečný zdravotní kód (Unique Health Code), který předloží ke kontrole při příletu.
Pro děti do 5 let platí výjimka v předkládání PCR testu i antigenního testu.
Cestující, kteří mají při příletu pozitivní test, jsou povinni podstoupit karanténu v délce 14 dní v zařízení určeném tanzanskou vládou, a to na vlastní náklady.
Všichni cestující přijíždějící ze zemí s novými variantami/vysokým čísly nakažených COVID-19 na základě denních aktualizací WHO budou testováni rychlým testem po příletu do země na vlastní náklady (cca 25 USD na osobu). Aktualizovaný seznam zemí pro Rapid Antigen Test je k dispozici na https://www.moh.go.tz nebo po příletu do země.
Při příjezdu není povinná karanténa. Cestující budou na letišti namátkově kontrolováni na příznaky COVID-19 měřením teploty a všichni cestující musí mít platné zdravotní pojištění.


Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19

Od 27.12.2021 došlo ke změně pravidel návratu do ČR. 
Všechny osoby vracející se ze zahraničí do ČR hromadnou dopravou, s výjimkou dětí mladších 12 let, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.
Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 12 let nemusí absolvovat testy.
Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.

S účinností od 27.12.2021 musí cestující ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená barva) a ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu označeny tmavě červeně), a z třetích zemí (země mimo EU) před cestou do ČR:

a) oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
b) před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hod. od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hod. od odběru. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
c) po vstupu na území ČR se podrobit RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně nerozhodl jinak. Vždy při opuštění místa bydliště nebo místa ubytování nosit respirátor a to až do doby negativního výsledku PCR testu.

Výjimky platí pro:
1. očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech EU, s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
2. osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.
Dle výše uvedené definice mají osoby pod bodem 1) a 2) výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře (netýká se cest individuální dopravou)!
Test ani příjezdový formulář není nutný u děti mladších 12ti let.

S účinností od 27.12.2021 musí cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu označeny zeleně - např. Katar, SAE)  před cestou do ČR:
a) oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
b) před vstupem na území ČR či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hod. od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hod. od odběru).

Výjimky platí pro:
1. očkované osoby,
které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech EU, s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
2. osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.
Dle výše uvedené definice mají osoby pod bodem 1) a 2) výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře (netýká se cest individuální dopravou)!
Test ani příjezdový formulář není nutný u děti mladších 12ti let.

************************************************************************************************************************************
Covid pas je nástrojem pro prokázání testu, očkování či prodělané nemoci
Covid pas platí od 1.7.2021 ve všech zemích EU a v Srbsku. Jde o nástroj, díky kterému se bezpečně dá prokázat absolvovaný test, očkování nebo covid prodělaný v posledních měsících. Covid pas je užitečný také při vstupu do bazénů a koupališť, restaurací apod., ať už v ČR nebo v zahraničí. Česká mobilní aplikace Tečka je dostupná ke stažení online: https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka/

************************************************************************************************************************************

Vzhledem k současné situaci platí přísnější pravidla pro vstup také při cestování po celém světě. Naši vážení cestující jsou zodpovědni za to, že se informují, dokonce i bezprostředně před zahájením cesty, o platných předpisech pro vstup a výstup a mají u sebe všechny potřebné dokumenty, aby tak předešli svému vyloučení z přepravy nebo zatížení vysokými pokutami.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

S ohledem na časté změny požadavků leteckých společností na podmínky povolení pro nástup do letadla (předložení potvrzení o negativním testu na Covid-19, různé typy testů) doporučujeme se před cestou informovat u letecké společnosti o aktuální situaci. Dále je nezbytné znát i podmínky pro tranzit na všech tranzitních letištích.
************************************************************************************************************************************

Dále důrazně doporučujeme necestovat bez komplexního cestovního pojištění s krytím na pandemie či Covid-19:

Naše komplexní cestovní pojištění Vás chrání také v případě nemoci Covid-19!!!!!!
Pojištění STORNA se vztahuje i na případy, kdy před odjezdem onemocníte nemocí COVID-19! Na onemocnění musí být vystavena neschopenka lékařem. Platí to i pro všechny cesty i do tzv. exotických destinací, kde se klienti musí prokazovat negativním testem na Covid-19. Pokud se klienti dozví např. ve lhůtě 72 hodin před odletem, že jejich test na Covid-19 je pozitivní, stačí si nechat vystavit neschopenku, zájezd stornovat a a uplatnit pak stornopoplatky u pojišťovny jako v případě storna z důvodu nemoci.
***********************************************************************************************************************************

Letecká společnost Emirates k nákupu letenek v období 1.12.2020-30.11.2021 nabízela celosvětové cestovní pojištění více rizik - cestovní pojištění více rizik včetně krytí nákladů v souvislosti s COVID-19. 
Pojistné krytí poskytovala letecká společnost zdarma a kryje tato rizika:
- až 500 000 USD na léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním Covid -19
- 150 USD denně na náklady na karanténu
Více informací zde:
https://www.emirates.com/cz/czech/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/

Letecká společnost Emirates k nákupu letenek vystaveným v období 1.12.2021-31.3.2022 poskytuje ve spolupráci s AIG Insurance svým cestujícím bezplatné cestovní zdravotní pojištění Covid-19.
Cestovní zdravotní pojištění poskytuje letecká společnost zdarma a kryje tato rizika:     
- až 175 000 USD na léčebné výlohy v zahraničí v souvislosti s onemocněním Covid-19
- 115 USD na osobu a den na náklady na karanténu v zahraničí po dobu max. 14 dní
- nouzovou repatriaci ze země v případě onemocnění Covid -19
Více informací zde:
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/before-you-fly/covid-19-medical-travel-insurance-policy-czech-czech.pdf?h=NP1koa56ne75WWyctUJaGg

Letecká společnost flydubai nabízí automaticky k dispozici k letenkám všem svým cestujícím pojištění flydubai COVID-19 Cover Assistance.
Pojištění je poskytováno k letenkám flydubai se zahájením cesty v období od 8.5.2021 do 31.3.2022 (včetně). 
Mimo jiné program zahrnuje krytí nákladů zdravotní péče a nákladů na karanténu v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Pojistné krytí poskytuje letecká společnost zdarma a kryje tato rizika:
- až 150 000 EUR na léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním Covid -19
- 100 EUR denně na náklady na karanténu v délce max. 14 dní
Více informací zde:
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/covid-19-coverhttps://www.flydubai.com/en/media/flydubai-COVID-19-Cover-Assistance-Terms-and-Conditions-end-date-31.03.22_tcm8-160761.pdf

Baros MaledivyDubai

Srí Lanka

Kuba