Výběr destinace podrobně

Prodej zájezdů do exotických destinací nepřerušen!

PRODEJ EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ V PLNÉM PROUDU!

Aktualizováno: 27.10.2021

I když ne všechny destinace jsou již českým turistům otevřené, jsme tu stále pro Vás a jakoukoli nabídku Vám zpracujeme na základě Vašich individuálních představ, odlety jsou možné po celý rok, ale dnes už ne na jakoukoli dobu a z kteréhokoli letiště. Naše nabídka připravená pro Vás individuálně na míru zohledňuje všechny aktuální speciální nabídky nabízené jak leteckými, tak hotelovými společnostmi.

Rádi bychom Vás upozornili především na to, že dnes platí mnohem více „Čím dříve, tím výhodněji!“ Obzvlášť v této době, kdy letecké společnosti maximálně redukují své lety a míst v letadlech je několikanásobně méně než v minulých letech. A obzvlášť v této době, kdy je pro naše turisty otevřen jen zlomek destinací, kam se dá za exotickou dovolenou cestovat bez velkých omezení.

Neváhejte se na nás tedy obrátit se svými požadavky a současně sledujte naše web stránky, které se snažíme opět postupně naplnit všemi našimi nabídkami do těch nejkrásnějších koutů naší Země! Spolu to zvládneme!!!!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: exotika@ckinex.cz

Přehled otevřených exotických destinací a podmínek cestování:

ARUBA

Pro vstup na ostrov Aruba je potřeba nejdříve 72 hodin před příletem vyplnit zdravotní formulář na www.edcardaruba.aw. Negativní test na Covid-19, který není starší než 72 hodin, je nutné rovněž nahrát na tyto web stránky nejpozději 12 hodin před odletem. Cestující bez lékařského osvědčení s negativním výsledkem testu na Covid-19, budou nuceni podstoupit test při příjezdu na vlastní náklady a po dobu 1 dne zůstanou v karanténě. Zároveň musí mít zdravotní pojištění zakoupené před odletem na www.edcardaruba.aw. Výjimky se týkají pouze osob mladších 12 let.

BAHAMSKÉ OSTROVY

Cestující na Bahamy se musí prokázat negativním PCR testem ne starším 5 dnů a musí být držiteli platného zdravotního víza: https://travel.gov.bs/
Cestující, kteří budou pobývat na Bahamách déle než pět dní, mají povinnost podstoupit antigenní rychlotesty.

BARBADOS

Hranice země jsou otevřené pro očkované i neočkované osoby, podmínky vstupu se liší.
Všichni cestující musí vyplnit příjezdový formulář minimálně 24 hodin před cestou (buď prostřednictvím aplikace BIMSafe App, nebo přes webovou stránku www.travelform.gov.bb).
Všichni musí do systému nahrát také negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin před příletem do země.
Plně očkované osoby by měly dále doložit potvrzení o očkování v anglickém jazyce.
Plně očkované osoby - po příletu bude cestujícímu proveden rychlý PCR test. V karanténě musí počkat na výsledek testu (24-48 hodin) a pokud je test negativní, může karanténu ukončit.
Neočkovaní klienti budou moci nadále cestovat pod podmínkou 7denní karantény na hotelovém pokoji, kde 5. den musí podstoupit PCR test. V karanténě musí počkat na výsledek testu, pokud je test negativní, může karanténu ukončit.
Cestující si hradí veškeré náklady spojené s karanténou, dopravou, testy i případnou izolací a hospitalizací.

CURACAO

Od 18.10.2021 změnilo Curacao své vstupní podmínky a Česká republika nyní patří na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Pro vstup na ostrov Curaçao musí turisté disponovat PCR testem ne starším než 48 hodin nebo antigenním testem ne starším než 24 hodin, který musí nahrát do online digitální imigrační karty (PLC). 3. den po příletu na ostrov se klienti musí podrobit antigennímu testu, který je nutné si objednat v aplikaci PLC. Děti do 12 let bez příznaků onemocnění se testovat nemusí.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Od 15.9.2020 je možné do země cestovat bez PCR testu na COVID-19. Před vstupem do země je nutné vyplnit pouze formulář prohlášení o bezinfekčnosti a nově je také od 29.11.2020 nutno vyplnit elektronicky vstupní a výstupní formulář. Dominikánská republika je světovým příkladem zodpovědného cestování během pandemie - více zde. Po příletu do země probíhají na letištích kontroly teploty cestujících a namátkové kontroly pomocí rychlotestů.

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

Nejvýchodnější stát jižního Pacifiku a zámořské území Francie upravilo podmínky pro vstup turistů od 11.8.2021. Plně očkovaným turistům umožňuje bezkaranténní vstup, neočkované osoby se musí podrobit nadále 10denní karanténě a musí mít závažný důvod k návštěvě ostrovů. Všichni klienti se dále musí prokázat negativním testem na Covid-19 - antigen ne starší 48 hod. nebo PCR test ne starší než 72 hod., dále potvrzením o registraci do systému Etis.pf (registrace nusí proběhnout nejpozději 30 až 6 dní před odletem). Očkovaným cestujícím se doporučuje mít tištěný doklad o očkování. Po příletu na Tahiti se klienti musí podrobit PCR testu na letišti. Děti do 18 let cestující s očkovaným rodičem nebo zákonným zástupcem musí absolvovat 2 autotesty, které mají být provedeny ve 4. a 8. den. Děti mladší 18 let mohou volně cestovat s očkovaným rodičem nebo zákonným zástupcem.
Neočkované osoby nemohou prakticky na ostrov za účelem turistiky cestovat (neočkované osoby mají povinnou 10denní karanténu na ostrově Tahiti, 4. a 8. den se musí podrobit PCR testu v Louis Malardé Institutu na ostrově Tahiti a od 11. dne, v případě negativních testů, se  mohou pohybovat po ostrovech).   
Od 20.7.2021 je všem cestujícím při příjezdu účtován poplatek na pokrytí části nákladů spojených se zdravotními opatřeními proti Covid-19. Tento paušální poplatek se hradí online po obdržení potvrzení o registraci do systému Etis.pf
Výše poplatku je odstupňována podle typu cestujícího: cca 42 EUR pro očkovanou osobu starší 6 let i za neočkované děti (6-18 let) doprovázející očkovaného rodiče nebo zákonného zástupce; cca 101 EUR pro neočkovanou osobu starší 6 let.

GUADELOUPE

Od 29.10.2021 mohou na ostrov cestovat plně očkovaní klienti ze seznamu zelených zemí, kam patří i ČR, bez jakýchkoli restrikcí! Neočkované děti do 12 let mohou doprovázet očkované rodiče a musí se prokázat negativním testem na Covid-19.
Neočkovaní klienti starší 12 let musí mít k cestě závažný důvod, musí předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hod. před odletem a musí se po příletu na ostrov podrobit 7denní karanténě zakončené opět negativním testem.

JAMAJKA

Jamajka oznámila revidovaná opatření pro příjezdy turistů od 5.6.2021. Novým požadavkem je aplikace Travel Authorization (tzv. cestovní povolení, o které je nutno požádat kdykoli v období 7 dní před plánovaným datem cesty). Dále se klienti při příletu musí prokázat negativním antigenním testem nebo negativním PCR testem na Covid-19, přičemž tyto testy nesmí být starší než 72 hodin (neplatí pro děti mladší 12 let). Testování musí provést akreditovaná laboratoř a výsledky musí být předloženy leteckému dopravci před odletem a také po příletu na Jamajku. Na Jamajce je možné se pohybovat pouze ve vybraných turistických letoviscích.

JORDÁNSKO

Pro všechny cestující (včetně očkovaných) platí: povinnost mít negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin před odletem do Jordánska, povinnost vyplnit příjezdový formulář (odevzdává se u odletové přepážky před cestou), povinnost mít uzavřeno cestovní pojištění a pojistné krytí pro případ nákazy Covid-19. Dále je nutné mít nainstalovánu trasovací aplikaci s názvem AMAN (arabský výraz pro bezpečí). 
Očkované osoby mají povinnost mít s sebou očkovací certifikát prokazující ukončené očkování a to v angličtině nebo v arabštině a musí provést registraci na webu https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ zde je třeba nahrát očkovací certifikát, web poté vygeneruje QR kód, který jsou povinni mít po celou dobu cesty k dispozici.
Pro nenaočkované cestující (včetně cestujících s pouze jednou dávkou dvoudávkové vakcíny) nadále platí: registrace na webu https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ , kde předem zaplatí popříletový PCR test - po přijetí platby bude vygenerován QR kód; povinnost mít výše zmíněný QR kód připraven při cestě a po příletu podstoupení PCR testu na ammánském mezinárodním letišti.
Pro děti mladší 5 let není vyžadován PCR test po příletu.
Od 1. července jsou zavedena nová pravidla pro oblast tzv. Zlatého trojúhelníku (starověké město Petra, údolí Wadi Rum a přímořské letovisko Akaba). Oblast je nově přístupná pouze pro cestující s ukončeným očkováním, nebo pro ty, kteří se prokáží negativním PCR testem (neplatí pro děti do 6 let).

KAPVERDSKÉ OSTROVY

Pro cestující na Kapverdy platí povinnost mít potvrzení o negativním výsledku antigenního (ne starší 24 hod.) nebo PCR testu (ne starší 72 hod.) již před nástupem na palubu letadel společnosti Smartwings (výjimku mají děti do 5 let), toto potvrzení se předkládá i při vstupu na Kapverdy (musí být v angličtině nebo portugalštině). Před odletem je nutné za každou osobu vyplnit elektronický zdravotní formulář. Uváděné informace platí pro charterové lety z Prahy, které byly obnoveny od konce června 2021.

KATAR

Česká Republika je na zeleném seznamu zemí s nízkým rizikem, a tudíž je od 13.7.2021 pro občany ČR možné obdržet turistická víza na letišti v Doha. Je nutné mít potvrzení o příslušném očkování, dále negativní PCR test (ne starší než 72 hodin při příletu), stáhnutou aplikaci EHTERAZ a před odletem se zaregistrovat na EHTERAZ web stránkách.
Všichni očkovaní schválenými vakcínami jsou osvobozeni od karantény. Rovněž všechny neočkované děti mladší 18 let přijíždějící do Kataru, jsou osvobozeny od karantény, pokud jsou jejich rodiče plně očkováni vakcínou schválenou ministerstvem veřejného zdraví.
Osoby, které byly částečně očkovány schválenou vakcínou (jedna dávka ze dvou dávek), očkovány v plném rozsahu, ale nedokončily požadované období (14) dnů od 1. dávky pro J&J nebo 2. dávky pro jiné vakcíny uznané MoPH, nebo které dostaly vakcíny neschválené MoPH-Katar a prodělaly COVID-19 v posledních 9 měsících v zahraničí (státy mimo GCC), a pokud pocházejí ze zemí zeleného seznamu, pak dospělí, včetně těhotných žen, kojících matek a osob starších 75 let podstoupí domácí karanténu po dobu 5 dnů.
Děti ve věku 0-11 let budou dodržovat stejný vstupní režim jako jejich rodiče. Pokud jsou očkováni, budou děti považovány za očkované. Neočkované děti ve věku 12–17 let budou muset karanténu podstoupit v souladu s pravidly pro zemi jejich příjezdu. V případě hotelové karantény je bude doprovázet jeden z rodičů, a to i když je tento rodič očkován.
Pokud jsou turisté plně očkováni, karanténu podstoupit nemusí.
Neočkovaným návštěvníkům není do Kataru vstup povolen!!!
Cestující, kteří nejsou očkováni nebo jsou očkováni vakcínami neuznávanými v Kataru a pokud pocházejí ze zemí zeleného seznamu, pak podstoupí domácí karanténu po dobu 5 dnů a + PCR test 4. den karantény (na náklady cestujícího), na základě kterého, pokud bude negativní, 5. den mohou karanténu ukončit.

KEŇA

Pro příjezd do Keni je třeba předložit doklad o negativním testu na Covid-19 ne starší 96 hodin. Potvrzení o testu je třeba předložit i při odletu ze země. Povinnost podstoupit 14-denní karanténu v karanténním hotelu byla pro cestující z ČR zrušena 2.6.2021. Cestující jsou dále povinni před příletem vyplnit zdravotní elektronický formulář a po příletu se při kontrole prokázat QR kódem. Keňské úřady vyžadují potvrzení o negativním testu i od dětí od 5 let věku. O keňské vízum je od 1.1.2021 možné požádat pouze elektronicky. Keňské úřady vyžadují potvrzení o negativním PCR testu (ne starším 72 hodin před odletem) pro povolení nástupu do letadla před odletem z Keni.

KOSTARIKA

Kostarika otevřela mezinárodní letiště a spustila limitovaný počet mezinárodních leteckých spojů 1.8.2020. Od 1.11.2020 byly hranice země otevřeny cestujícím z celého světa (již ne pouze z vybraných zemí) bez podmínky negativního testu, ale nadále je nutná online registrace na stránkách ministerstva zdravotnictví a sjednání zdravotního pojištění dle specifických požadavků.
S účinností od 1.8. 2021 je pro vstup do Kostariky vyžadováno buď pojištění u kostarické pojišťovny INS, nebo pokud je osoba plně očkována, nemusí zakupovat zmíněné pojištění (uznávají se pouze vakcíny: Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca nebo Johnson&Johnson). Pokud je cestující do Kostariky očkován jinou, než uvedenou vakcínou, nebo je bez očkování, bude po něm vyžadováno následující pojištění: povinné cestovní pojištění u kostarické společnosti INS zahrnující lékařské ošetření minimálně ve výši 20.000 USD a 2.000 USD na nemocniční ubytování nebo i pojištění od jiné kostarické společnosti, příp. se může jednat o mezinárodní cestovní pojištění splňující tyto požadavky. Pojistná smlouva se vkládá do digitální registrace a musí být v angličtině či španělštině. V případě mezinárodního pojištění je požadavek na minimální krytí 50.000 USD.

KUBA

Od 7.11.2021 se mění vstupní podmínky na ostrov Kuba. Při příletu již nebude vyžadována karanténa a rovněž bude zrušeno provádění vstupních PCR testů na hranicích. Od 15.11.2021 bude pro vstup vyžadováno potvrzení očkování nebo negativní PCR test ne starší než 72 hodin (s výjimkou dětí do 12 let věku). Žádné výjimky pro očkované cestující ani pro osoby po prodělání onemocnění Covid-19 prozatím neexistují. Dále existuje povinnost mít uzavřené cestovní pojištění, které pokrývá náklady na léčbu Covid-19.

MALEDIVY

Maledivy jsou otevřeny pro turisty od 15.7.2020.
Pro vstup na Maledivy je potřeba 24 až 4 hodiny před odletem na Maledivy a znovu pak 24 až 4 hodiny před odletem z Malediv vyplnit online zdravotní prohlášení.
Nadále platí povinnost prokázat se negativním PCR testem na COVID-19 všem klientům, vč. očkovaných, kteří přiletí na Maledivy. Test nesmí být starší než 96 hodin před příletem (potvrzení o negativním výsledku PCR testu na koronavirus musí byt v angličtině, a výsledek by měl být předložen v papírové nebo elektronické podobě při odbavování letu). Při letu s Emirates od 31.1.2021 platí povinnost prokázat se negativním testem na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příletem (budou akceptovány pouze vytištěné certifikáty v anglickém nebo arabském jazyce. Na certifikátu musí být uveden datum a čas vystavení. Certifikáty pouze v českém jazyce a certifikáty v emailu nebo formou SMS nebudou akceptovány).
Výjimku z předložení testu tvoří děti do jednoho roku.

Maledivská strana také nabízí zvýhodněné pojištění Allied pro případ onemocnění Covid-19 v místě Vašeho pobytu!

MAURITIUS

Mauritius revidoval svá opatření pro vstup turistů 25.8.2021. Ostrov je částečně otevřen turistům již od 15.7.2021.
Od 1.10.2021 se ostrov plně otevřel, ale pouze pro plně očkované klienty! Podmínkou pro vstup je negativní PCR test ne starší 72 hodin. V hotelu se pak očkované osoby musí při příjezdu podrobit antigennímu testu a pokud je negativní, mohou cestovat po ostrově. Další antigenní test musí klienti podstoupit 5. den pobytu. Povinnost PCR testu mají všechny děti i infanti, děti do 18 let nemusí být očkovány.
Neočkovaní klienti budou moci nadále cestovat pod podmínkou 14denní karantény na hotelovém pokoji, v den příletu, dále pak 7. a 14. den se budou muset podrobit PCR testu na Covid-19. Po negativním testu 14. den mohou cestovat po ostrově, přesunout se do jiného hotelu či se vrátit domů.
Každý klient je povinen sjednat si cestovní pojištění vč. Covid-19 a vyplnit jeden formulář obsahující všechny údaje potřebné pro cestu.Tento je možné vyplnit digitálně před odletem nebo i ručně v průběhu letu. Všechny vyplněné formuláře budete muset předat imigračním a zdravotním úředníkům při příletu na ostrov.

MEXIKO

Mexiko na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky nikdy neuzavřelo své hranice. Turisté mají vstup do země umožněn, migrační úřady jsou však přísnější, a cestujícím namátkově při příletu měří teplotu či se provádí zdravotní kontrola. Povinná karanténa a negativní test na Covid-19 není vyžadován. Před vstupem do země je nutné vyplnit pouze formulář prohlášení o bezinfekčnosti. Na palubě letadla před přistáním je zapotřebí vyplnit migrační formulář (osobní údaje, číslo pasu, číslo letu, místo ubytování atd.). Ačkoli není oficiálně vyžadováno, doporučujeme předložení cestovního zdravotního pojištění pokrývajícího i případnou hospitalizaci kvůli COVID-19. Stejně tak doporučujeme mít s sebou platný negativní výsledek testu PCR ne starší 72 hodin, ačkoli není povinný - řada aerolinek a hotelů jej vyžaduje. Do Mexika však není možné cestovat přes USA.

OMÁN

Omán otevřel své hranice všem očkovaným zahraničním turistům 1.9.2021. Všichni cestující do Ománu, bez ohledu na délku svého pobytu, musí mít cestovní pas platný déle než 6 měsíců v době příjezdu, mezinárodní zdravotní pojištění pokrývající náklady spojené s onemocněním Covid-19 po dobu nejméně jednoho měsíce, platnou zpáteční letenku a rezervaci hotelu. Česká republika je na seznamu zemí, jejichž občané obdrží 14denní vízum zcela zdarma. 
Klienti si musí pro cestu stáhnout aplikaci Tarassud+, kde vyplní registrační formulář a nahrají sem QR kódy očkovacího certifikátu a negativního výsledku PCR testu, ne staršího než 72-96 hodin. V případě, že přiletíte bez testu, budete se muset PCR testu podrobit na letišti (test je nutné předem objednat přes aplikaci Tarrasud+) a poté setrvat v karanténě na hotelovém pokoji do výsledku testu (do 24 hodin). Poplatek za test je cca 65 USD na osobu. Očkování a testy se netýkají osob mladších 18 let; osoby s chorobami, které jim brání ve vakcinaci na základě lékařského potvrzení, jsou osvobozeny od předkládání osvědčení o očkování, ale musí se prokázat negativním PCR testem.

PANAMA

22.9.2021 panamská vláda oznámila nové vstupní požadavky pro turisty. Plně očkovaní turisté mohou na ostrov cestovat bez omezení. Neočkovaní turisté se musí prokázat negativním PCR testem ne starším 72 hodin. Všechny osoby musí vyplnit elektronické prohlášení na webové stránce Visit Panama, které budou muset předložit u odbavení na letišti. Zdravotní pojištění není povinné, ale doporučuje se.

RÉUNION

Francouzský zámořský department Réunion se opětovně turistům otevřel 17.9.2021! Plně očkovaní klienti mohou cestovat na ostrov a musí se prokázat negativním testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin a čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Neočkované osoby nemohou na ostrov za účelem turistiky cestovat.

SAINT BARTHELEMY

Karibský ostrůvek oznámil revidovaná opatření pro příjezdy turistů od 22.8.2021.
Očkované osoby starší 18 let ze zemí EU se musí prokázat očkovacím certifikátem a všechny osoby starší 10 let negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin od příletu.
Neočkované osoby starší 10 let musí obdržet předběžnou autorizaci vstupu ze závažných důvodů a poté se musí rovněž prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin od příletu.

SAINT MARTIN

Pro cestu na tento karibský ostrůvek se všichni klienti musí prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin a vyplněním žádosti o autorizaci zdravotního stavu prostřednictvím elektronického systému zdravotního povolení (EHAS). Očkované osoby a děti do 10 let jsou od testu osvobozeni. Další povinností je zakoupení povinného cestovního pojištění Covid-19 v systému EHAS. Neočkované osoby musí mít pro cestu závažný a pádný důvod a musí dodržet 7denní samoizolaci.

SEYCHELY

Seychely oznámily, že od 25.3.2021 je umožněn vstup turistům z celého světa (kromě JAR), bez ohledu na jejich stav očkování. Pro vstup na ostrovy je nutný negativní PCR test na Covid-19, který není starší než 72 hodin před odletem (vztahuje se i na děti bez ohledu na věk). Klienti musí také při check in předložit vyplněné a schválené zdravotní cestovní povolení (HTA) a všichni musí mít platné cestovní zdravotní pojištění, které kryje minimálně testování, izolaci, karanténu a klinickou péči v případě onemocnění Covid-19. Při vstupu na Seychely nebudou vyžadovány žádné požadavky na karanténu či omezení pohybu. Rychlý antigenní test není uznáván. Cestujícím, kteří v posledních 14 dnech pobývali v Bangladéši, Brazílii, Indii, Nepálu, Pákistánu a Jižní Africe, je vstup zakázán. Výjimky pro cestující očkované proti nemoci Covid-19 nejsou zavedeny. Stejně tak se neuplatňují žádné výjimky pro cestující, kteří onemocnění Covid-19 již prodělali.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dubaj uvolnila omezení letecké dopravy a turistům a návštěvníkům je umožněn vstup do SAE již od 7.7.2020. Cestující do SAE (kromě Abu Dhabi) musí předložit v rámci odbavení negativní PCR test na Covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin před odletem (děti mladší 12 let a cestující se středně těžkým nebo těžkým zdravotním postižením jsou z tohoto testu osvobozeni).
Je nutné předložit originál oficiálního tištěného certifikátu v anglickém nebo arabském jazyce. Certifikát v digitální podobě, českém jazyce nebo ve formě SMS není akceptován. Na certifikátu musí být uveden datum a čas vystavení.
Od 30.6.2021 již neplatí povinnost pro občany České republiky podstoupit další PCR test po příletu do Dubaje. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o aktuální informaci a i přes tuto aktualizaci mohou být cestující náhodně vyzváni k provedení dalšího testu po příletu. 

Víc jak rok nebylo českým občanům dovoleno cestovat do emirátu Abu Dhabi bez povinné karantény, ale 31.7.2021 došlo k zařazení České republiky na bezkaranténní zelený seznam zemí a tak je i Abu Dhabi spolu s ostatními emiráty přístupné pro všechny české turisty. Seznam zelených zemí je pravidelně aktualizován. Cestující do Abu Dhabi musí předložit v rámci odbavení negativní PCR test na Covid-19, který nesmí být starší než 48 hodin před odletem (děti mladší 12 let a cestující se středně těžkým nebo těžkým zdravotním postižením jsou z tohoto testu osvobozeni). Pro všechny očkované a neočkované cestující platí rozdílná pravidla a to pro četnost PCR-testů.
Od 19.9.2021 je povolen vstup do Abu Dhabi pouze těm turistům,kteří jsou plně očkovaní a mají zelený status v aplikaci Al Hosn.
Aby bylo možné získat zelený (green) status a odpovídající QR kód, je pro všechny turisty povinné zaregistrovat se na webových stránkách ICA, aby před příjezdem obdrželi povolení ke vstupu. Po dokončení registrace a připojení očkovacích dokumentů obdrží cestovatelé sjednocené identifikační číslo a odkaz ke stažení aplikace Al Hosn. Po stažení aplikace Al Hosn a zadání jednotného identifikačního čísla se stav očkování projeví v aplikaci a zobrazí se „Zelený stav“.
• Očkovaní turisté musí podstoupit PCR test každých 30 dní, aby si udrželi zelený stav.
• Návštěvníci osvobození od očkování musí podstupovat PCR test každých 7 dní, aby si udrželi zelený stav.
• Děti mladší 16 let nevyžadují PCR test.
• Neočkovaným návštěvníkům bude zakázán vstup na všechna veřejná místa.
Potvrzení od lékaře o prodělaném Covidu nestačí.
Po příjezdu do Abu Dhabi musí všichni cestující provést PCR test a další povinný PCR test musí podstoupit 6. den, pokud se v emirátu Abu Dhabi zdrží déle než 6 dní (první den je den překročení hranice emirátu Abú Dhabí). Neočkované osoby musí provést ještě 3. test a to 9. den.
Veškerá platná pravidla a opatření související s cestováním naleznete na oficiálních stránkách vlády SAE.Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o aktuální informaci a i přes tuto aktualizaci mohou být cestující náhodně vyzváni k provedení dalšího testu po příletu.

SRÍ LANKA

Od 29.9.2021 platí nová pravidla pro vstup cizinců do země a karanténní opatření. Pro všechny cestující platí  povinnost předložit po příletu negativní výsledek PCR testu provedeného do 72 hodin před odletem a vyplněný zdravotní formulář.
Plně očkovaní cestující s negativní výsledkem PCR testu jsou od popříletového PCR testu osvobozeni a mohou volně cestovat do jakéhokoli hotelu bez nutnosti absolvovat karanténu. Plně očkovaní cestující musí disponovat dokladem o ukončeném kompletním očkování. Dokument musí být v angličtině a musí v něm být uveden název vakcíny a data očkování. Tento doklad se uznává pouze v případě, že od poslední dávky absolvovaného očkování uplynulo minimálně 14 dní.
Za splnění přesně daných podmínek je možno upustit od karantény také v případě osob, které prodělaly Covid-19, byli očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny a mají potvrzení o dostatečné výši protilátek.
Děti do 12 let cestující s očkovanými rodiči jsou od testů oprostěny.
Po příletu na letiště v Colombu jsou neočkovaní cestující povinni absolvovat PCR test a zaplatit si jej (40 USD) a uchýlit se do hotelu Level 1. Neočkovaní cestující jsou povinni strávit 14 dní povinné karantény v karanténním hotelu, karanténním středisku nebo v hotelu s certifikátem Safe and Secure 1. úrovně, kam budou přepraveni vládními úřady nebo příslušným hotelem. Nelze používat žádnou veřejnou dopravu. Z karantény jsou po 14 dnech propuštěni pouze v případě, že budou mít negativní výsledky PCR testů provedených v den příjezdu a také mezi 12. a 14. dnem pobytu v karanténě. Testy si hradí cestující.
Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat vízum, tzv. elektronickou cestovní autorizaci, "ETA", a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Získat vízum na Srí Lanku až po příletu na Srí Lanku je opět od 7.10.2021 možné, ale jen v případě last minute příletů a jen pro očkované klienty.
Před cestou na Srí Lanku důrazně doporučujeme komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištěnípro případ onemocnění Covid-19 (neočkované osoby mají dokonce povinnost toto pojištění mít).
Výše uvedené podmínky jsou platné do 31.10.2021.

ST. VINCENT A GRENADINY

Pro vstup na souostroví je nutný negativní test na Covid-19, který není starší než 72 hod. před příletem a vyplněný předpříjezdový formulář na health.gov.vc
Po příletu se očkované osoby musí podrobit dalšímu PCR testu na Covid-19 a strávit na vlastní náklady 48 hodin v karanténě do výsledku testu. Ostatní cestující mohou být po přílezu znovu testovány a za využití vládou autorizované dopravy se musí přemístit do některého z oficiálně schválených ubytovacích zařízení, kde nastoupí karanténu v délce 14 dnů. Musí doložit, že si rezervoval a zaplatil ubytování na tuto dobu. Dále se musí podrobit PCR testu mezi 4. a 7. dnem karantény.

THAJSKO

Od 1.11.2021 se na plně očkované cestovatele z ČR bude vztahovat povinná hotelová karanténa v délce 1 noci v SHA+/AQ hotelu, dokud cestovatel neobdrží negativní výsledek PCR testu odebraného v den příletu do Thajska. Na neočkované děti do 12 let věku cestující v doprovodu rodičů se budou vztahovat karanténní opatření jako na jejich rodiče. Tímto způsobem však bude možné přicestovat pouze do tzv. Sandbox areas (Bangkok, Phuket, Krabi, Phang-Nga, Surat Thani - Koh Samui, Koh Phangan a Koh Tao, Chonburi - pouze vybrané okresy). V současné době lze do těchto oblastí využít tranzitu v Bangkoku pouze pro cestu na Koh Samui (doprava je zajišťována speciálními lety a musí být provázána s mezinárodní letenkou).
Pro neočkované cestovatele z ČR bude nadále platit povinná karanténa v SHA+/AQ hotelu v délce 10 nocí (resp. 11 noci v případě příletu po 18. hodině). Během ní bude 8. nebo 9. den proveden další PCR test.
Na cestovatele, kteří prodělali Covid-19, se bude vztahovat karanténa v délce 1 noci pouze, pokud v průběhu 3 měsíců po infenci obdrželi jednu dávku vakcíny, a to minimálně 14 dní před odletem, a jsou schopni předložit lékařské potvrzení o prodělané infekci.
Dosavadní Certificate of Entry nezbytný pro vstup do Thajska a vydávaný příslušnou thajskou ambasádou má nahradit tzv. Thailand  Pass.
Všichni cestovatelé z ČR budou muset při vstupu do Thajska předložit negativní výsledek PCR testu vydaný max. 72 hodin před odletem a cestovní zdravotní pojištění s minimálním pojistným krytím ve výši 50 000 USD.

ZANZIBAR

Všichni klienti musí při vstupu do země předložit potvrzení o negativním PCR testu na Covid 19 ne starším 96 hodin před příletem do Tanzanie. Cestující jsou dále povinni do 24 hodin před vstupem do země vyplnit online https://healthtravelznz.mohz.go.tz/traveller/. Cestující poté obdrží jedinečný zdravotní kód (Unique Health Code), který předloží ke kontrole při příletu.
Pro děti do 5 let platí výjimka v předkládání PCR testu i antigenního testu.
Cestující, kteří mají při příletu pozitivní test, jsou povinni podstoupit karanténu v délce 14 dní v zařízení určeném tanzanskou vládou, a to na vlastní náklady.
Všichni cestující přijíždějící ze zemí s novými variantami/vysokým čísly nakažených COVID-19 na základě denních aktualizací WHO budou testováni rychlým testem po příletu do země na vlastní náklady (cca 25 USD na osobu). Aktualizovaný seznam zemí pro Rapid Antigen Test je k dispozici na https://www.moh.go.tz nebo po příletu do země.
Při příjezdu není povinná karanténa. Cestující budou na letišti namátkově kontrolováni na příznaky COVID-19 měřením teploty a všichni cestující musí mít platné zdravotní pojištění.


Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19

Od 27.10.2021 došlo ke změně pravidel návratu do ČR. 
Všechny osoby vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí mladších 6 let, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.
Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 6 let nemusí absolvovat testy.
Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.

S účinností od 27.10.2021 musí cestující ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená barva) a ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu označeny tmavě červeně), a z třetích zemí (země mimo EU) před cestou do ČR:

a) oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
b) před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hod. od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hod. od odběru. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
c) po vstupu na území ČR se podrobit RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně nerozhodl jinak.

Výjimky platí pro:
1. očkované osoby,
které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech EU, s tím, že u očkování uplynulo: 
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, 
a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
2. osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.
Dle výše uvedené definice mají osoby pod bodem 1) a 2) výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
Test ani příjezdový formulář není nutný u děti mladších 6ti let.

Od 31.7.2021 se změnily podmínky návratu dětí od 6 do 12 let ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy. Nově není třeba, aby absolvovaly test, který dosud musel být proveden ještě před návratem. Zároveň nemusí do karantény, pokud jim bude proveden PCR test ihned po návratu. Ten je tak pro tyto děti vedle příjezdového formuláře jedinou podmínkou návratu.

S účinností od 27.10.2021 musí cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu označeny zeleně - např. Jordánsko, Katar, SAE)  před cestou do ČR:
a) oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
b) před vstupem na území ČR či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hod. od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hod. od odběru).

Výjimky platí pro:
1. očkované osoby,
které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech EU, s tím, že u očkování uplynulo: 
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, 
a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
2. osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.
Dle výše uvedené definice mají osoby pod bodem 1) a 2) výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
Test ani příjezdový formulář není nutný u děti mladších 6ti let.

************************************************************************************************************************************
Covid pas je nástrojem pro prokázání testu, očkování či prodělané nemoci
Covid pas platí od 1.7.2021 ve všech zemích EU a v Srbsku. Jde o nástroj, díky kterému se bezpečně dá prokázat absolvovaný test, očkování nebo covid prodělaný v posledních měsících. Covid pas je užitečný také při vstupu do bazénů a koupališť, restaurací apod., ať už v ČR nebo v zahraničí. Česká mobilní aplikace Tečka je dostupná ke stažení online: https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka/

************************************************************************************************************************************

Vzhledem k současné situaci platí přísnější pravidla pro vstup také při cestování po celém světě. Naši vážení cestující jsou zodpovědni za to, že se informují, dokonce i bezprostředně před zahájením cesty, o platných předpisech pro vstup a výstup a mají u sebe všechny potřebné dokumenty, aby tak předešli svému vyloučení z přepravy nebo zatížení vysokými pokutami.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

S ohledem na časté změny požadavků leteckých společností na podmínky povolení pro nástup do letadla (předložení potvrzení o negativním testu na Covid-19, různé typy testů) doporučujeme se před cestou informovat u letecké společnosti o aktuální situaci. Dále je nezbytné znát i podmínky pro tranzit na všech tranzitních letištích.
************************************************************************************************************************************

Dále důrazně doporučujeme necestovat bez komplexního cestovního pojištění s krytím na pandemie či Covid-19:

Naše komplexní cestovní pojištění Vás chrání také v případě nemoci Covid-19!!!!!!
Pojištění STORNA se vztahuje i na případy, kdy před odjezdem onemocníte nemocí COVID-19! Na onemocnění musí být vystavena neschopenka lékařem. Platí to i pro všechny cesty i do tzv. exotických destinací, kde se klienti musí prokazovat negativním testem na Covid-19. Pokud se klienti dozví např. ve lhůtě 72 hodin před odletem, že jejich test na Covid-19 je pozitivní, stačí si nechat vystavit neschopenku, zájezd stornovat a a uplatnit pak stornopoplatky u pojišťovny jako v případě storna z důvodu nemoci.
***********************************************************************************************************************************

Letecká společnost Emirates k nákupu letenek od 1.12.2020 nabízí celosvětové cestovní pojištění více rizik.
Leťte s první leteckou společností na světě, která ke každému letu nabízí cestovní pojištění více rizik včetně krytí nákladů v souvislosti s COVID-19. Pojištění zajišťuje vaše bezpečí na cestách a poskytuje vám další jistotu, ať jste kdekoli na světě. Pojistné krytí na více cestovních rizik, které Emirates nabízí ve spolupráci s AIG Insurance ke všem letenkám Emirates se vztahuje na letenky vystavené od 1.12.2020 a prodlouženo bylo na dobu neurčitou.
Pojistné krytí poskytuje letecká společnost zdarma a kryje tato rizika:
- až 500 000 USD na léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním Covid -19
- 150 USD denně na náklady na karanténu
Více informací zde:
https://www.emirates.com/cz/czech/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/

Letecká společnost flydubai nabízí automaticky k dispozici k letenkám všem svým cestujícím pojištění flydubai COVID-19 Cover Assistance.
Pojištění se vztahuje na letenky vystavené od 8.5.2021, platné je 31 dní od zahájení cesty, a nabídka platí až do odvolání.Mimo jiné program zahrnuje krytí nákladů zdravotní péče a nákladů na karanténu v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Pojistné krytí poskytuje letecká společnost zdarma a kryje tato rizika:
- až 150 000 EUR na léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním Covid -19
- 100 EUR denně na náklady na karanténu v délce max. 14 dní
Více informací zde:
https://www.flydubai.com/en/media/flydubai-COVID-19-Cover-Assistance-Terms-and-Conditions-final_tcm8-160761.pdfBaros MaledivyDubai

Srí Lanka

Kuba