Výběr destinace podrobně

Prodej zájezdů do exotických destinací nepřerušen!

PRODEJ EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ V PLNÉM PROUDU!

Aktualizováno: 22.07.2021

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19

Od 9. 7. 2021 dochází ke změně pravidel návratu do ČR. 
Všechny osoby vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí mladších 6 let, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.
Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 6 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci.
Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 a případně absolvovat samoizolaci podle specifikace níže.

S účinností od 9.7.2021 musí cestující ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená barva) a ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu označeny tmavě červeně), a z třetích zemí (země mimo EU) před cestou do ČR:

a) oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
b) před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hod. od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hod. od odběru. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
c) po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
Výjimky platí pro:
1. očkované osoby,
které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech EU, s tím, že u očkování uplynulo: 
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, 
a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
2. osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.
Dle výše uvedené definice mají osoby pod bodem 1) a 2) výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
Test ani příjezdový formulář není nutný u děti mladších 6ti let.

S účinností od 9.7.2021 musí cestující ze zemí s extrémním rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu označeny černě - např. Zanzibar) před cestou do ČR:
a) oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
b) zároveň každý musí podstoupit antigenní test (provedený max. 48 hodin před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.  Toto potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.
c) stejně tak musí cestující disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu
d) po vstupu na území ČR se nejdříve 10.den, nejpozději však 14.den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
Výjimky platí pro:
1. očkované osoby,
které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech EU, s tím, že u očkování uplynulo: 
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, 
a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
2. osoby s prodělaným onemocněním Covid-19,
tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.
Dle výše uvedené definice mají osoby pod bodem 1) a 2) výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
Test ani příjezdový formulář není nutný u děti mladších 6ti let.

S účinností od 9.7.2021 musí cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu označeny zeleně - např. Thajsko)  před cestou do ČR:
a) oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
b) před zahájením cesty do ČR hromadnou přepravou mohou disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hod. od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hod. od odběru), případně je možné tento test absolvovat až do pěti dní po příjezdu na území ČR. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace.
Výjimky platí pro:
1. očkované osoby,
které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech EU, s tím, že u očkování uplynulo: 
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, 
a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
2. osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.
Dle výše uvedené definice mají osoby pod bodem 1) a 2) výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
Test ani příjezdový formulář není nutný u děti mladších 6ti let.


Zároveň od 9.7.2021 u neočkovaných osob při návratu ze zahraničí platí, že bez prokázání se negativním testem zaměstnavateli nebudou moci být vpuštěni na pracoviště. 

Covid pas je nástrojem pro prokázání testu, očkování či prodělané nemoci
Covid pas platí od 1.7.2021 ve všech zemích EU a v Srbsku. Jde o nástroj, díky kterému se bezpečně dá prokázat absolvovaný test, očkování nebo covid prodělaný v posledních měsících. Covid pas je užitečný také při vstupu do bazénů a koupališť, restaurací apod., ať už v ČR nebo v zahraničí. Česká mobilní aplikace Tečka je dostupná ke stažení online: https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka/

I když ne všechny destinace jsou již českým turistům otevřené, jsme tu stále pro Vás a jakoukoli nabídku Vám zpracujeme na základě Vašich individuálních představ, odlety jsou možné po celý rok, ale dnes už ne na jakoukoli dobu a z kteréhokoli letiště. Naše nabídka připravená pro Vás individuálně na míru zohledňuje všechny aktuální speciální nabídky nabízené jak leteckými, tak hotelovými společnostmi.

Rádi bychom Vás upozornili především na to, že dnes platí mnohem více „Čím dříve, tím výhodněji!“ Obzvlášť v této době, kdy letecké společnosti maximálně redukují své lety a míst v letadlech je několikanásobně méně než v minulých letech. A obzvlášť v této době, kdy je pro naše turisty otevřen jen zlomek destinací, kam se dá za exotickou dovolenou cestovat bez velkých omezení.

Neváhejte se na nás tedy obrátit se svými požadavky a současně sledujte naše web stránky, které se snažíme opět postupně naplnit všemi našimi nabídkami do těch nejkrásnějších koutů naší Země! Spolu to zvládneme!!!!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: exotika@ckinex.cz

Přehled otevřených exotických destinací a podmínek cestování:

ARUBA

Pro vstup na ostrov Aruba je potřeba nejpozději 72 hodin před příletem vyplnit zdravotní formulář na www.edcardaruba.aw. Negativní test na Covid-19, který není starší než 72 hodin, je nutné rovněž nahrát na tyto web stránky nejpozději 12 hodin před odletem. Cestující bez lékařského osvědčení s negativním výsledkem testu na Covid-19, budou nuceni podstoupit test při příjezdu na vlastní náklady a po dobu 1 dne zůstanou v karanténě. Zároveň musí mít zdravotní pojištění zakoupené před odletem na www.edcardaruba.aw.

BAHAMSKÉ OSTROVY

Cestující na Bahamy se musí prokázat negativním PCR testem ne starším 5 dnů a musí být držiteli platného zdravotního víza: https://travel.gov.bs/
Cestující, kteří budou pobývat na Bahamách déle než pět dní, mají povinnost podstoupit antigenní rychlotesty.

BARBADOS

Pro vstup na Bardados je potřeba si stáhnout aplikaci BIMSAfe. Aplikace má zjednodušit cestování na ostrov Barbados, BIMSafe umožní návštěvníkům vyplnit svůj online formulář ED, nahrát negativní výsledky PCR testu, ne staršího než 72 hodin a vyplnit zdravotní dotazník, a to vše z jednoho centralizovaného místa. Aplikace také poskytuje funkce pro sledování teploty a příznaků onemocnění během 7 dnů po příjezdu na ostrov. Aplikace je doplněna nejmodernějším monitorovacím náramkem, který se bude nosit během období karantény. Tento náramek odolný proti vodě a nedovolené manipulaci udržuje cestující a místní obyvatele v bezpečí tím, že zajišťuje, aby návštěvníci zůstali na určeném místě v karanténě.

CURACAO

Pro vstup na ostrov Curaçao je potřeba nejpozději 48 hodin před příletem vyplnit online digitální imigrační kartu. Cestující musí předložit v rámci odbavení negativní PCR test na Covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin před odletem (děti mladší 6 let jsou z tohoto testu osvobozeni).
Je nutné předložit originál oficiálního tištěného certifikátu a před odletem je potřeba nahrát negativní výsledky PCR testu na COVID-19 na dicardcuracao.com

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Od 15.9.2020 je možné do země cestovat bez PCR testu na COVID-19. Před vstupem do země je nutné vyplnit pouze formulář prohlášení o bezinfekčnosti a nově je také od 29.11.2020 nutno vyplnit elektronicky vstupní a výstupní formulář. Dominikánská republika je světovým příkladem zodpovědného cestování během pandemie - více zde. Po příletu do země probíhají na letištích kontroly teploty cestujících a namátkové kontroly pomocí rychlotestů.

GUADELOUPE

Pro vstup na ostrov je nutný negativní test na Covid-19, který není starší než 72 hodin a čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Neočkované osoby budou muset podstoupit 7denní samoizolaci v hotelu, očkované osoby se mohou po ostrově pohybovat ihned volně. 

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

Nejvýchodnější stát jžního Pacifiku a zámořské území Francie upravilo podmínky pro vstup turistů od 16.6.2021. Plně očkovaným turistům umožňuje bezkaranténní vstup, neočkované osoby se musí podrobit nadále 10denní karanténě. Klienti se dále musí prokázat negativním testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin (neplatí pro děti do 11 let) a potvrzením o registraci do systému Etis.pf (nejpozději 6 dní před odletem). Po příletu na ostrovy se klienti budou muset podrobit antigennímu testu (neplatí pro děti do 6 let).
Očkované osoby mají po negativním testu možnost volného pobytu, neočkované osoby mají povinnou 10denní karanténu na ostrově Tahiti, 4. a 8. den se musí podrobit PCR testu v Louis Malardé Institutu na ostrově Tahiti a od 11. dne, v případě negativních testů, se budou moci pohybovat po ostrovech.   

JAMAJKA

Jamajka oznámila revidovaná opatření pro příjezdy turistů od 5.6.2021. Novým požadavkem je aplikace Travel Authorization (tzv. cestovní povolení, o které je nutno požádat kdykoli v období 7 dní před plánovaným datem cesty). Dále se klienti při příletu musí prokázat negativním antigenním testem nebo negativním PCR testem na Covid-19, přičemž tyto testy nesmí být starší než 72 hodin (neplatí pro děti mladší 12 let). Testování musí provést akreditovaná laboratoř a výsledky musí být předloženy leteckému dopravci před odletem a také po příletu na Jamajku. Na Jamajce je možné se pohybovat pouze ve vybraných turistických letoviscích.

JORDÁNSKO

Pro všechny cestující (včetně očkovaných) platí: povinnost mít negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin před odletem do Jordánska, povinnost vyplnit příjezdový formulář (odevzdává se u odletové přepážky před cestou), povinnost mít uzavřeno cestovní pojištění a pojistné krytí pro případ nákazy Covid-19. Dále je nutné mít nainstalovánu trasovací aplikaci s názvem AMAN (arabský výraz pro bezpečí). 
Pro nenaočkované cestující (včetně cestujících s pouze jednou dávkou dvoudávkové vakcíny) nadále platí: registrace na webu https://registration.questlabjo.com/, kde předem zaplatí popříletový PCR test - po přijetí platby bude vygenerován QR kód; povinnost mít výše zmíněný QR kód připraven při cestě a po příletu podstoupení PCR testu na ammánském mezinárodním letišti.

KAPVERDSKÉ OSTROVY

Pro cestující na Kapverdy platí povinnost mít potvrzení o negativním výsledku antigenního (ne starší 24 hod.) nebo PCR testu (ne starší 72 hod.) již před nástupem na palubu letadel společnosti Smartwings (výjimku mají děti do 5 let), toto potvrzení se předkládá i při vstupu na Kapverdy (musí být v angličtině nebo portugalštině), žádné výjimky pro očkované nebo dříve pozitivní na COVID-19 při vstupu na Kapverdy zde zatím neplatí. Před odletem je nutné za každou osobu vyplnit elektronický zdravotní formulář. Uváděné informace platí pro charterové lety z Prahy, které byly obnoveny od konce června 2021.

KEŇA

Pro příjezd do Keni je třeba předložit doklad o negativním testu na Covid-19 ne starší 96 hodin. Potvrzení o testu je třeba předložit i při odletu ze země. Povinnost podstoupit 14-denní karanténu v karanténním hotelu byla pro cestující z ČR zrušena 2.6.2021. Cestující jsou dále povinni před příletem vyplnit zdravotní elektronický formulář a po příletu se při kontrole prokázat QR kódem. Keňské úřady vyžadují potvrzení o negativním testu i od dětí od 5 let věku. O keňské vízum je od 1.1.2021 možné požádat pouze elektronicky. Keňské úřady vyžadují potvrzení o negativním PCR testu (ne starším 72 hodin před odletem) pro povolení nástupu do letadla před odletem z Keni.

KOSTARIKA

Kostarika otevřela mezinárodní letiště a spustila limitovaný počet mezinárodních leteckých spojů od 1.8.2020. Od 1.11.2020 byly hranice země otevřeny cestujícím z celého světa (již ne pouze z vybraných zemí) bez podmínky negativního testu, ale nadále je nutná online registrace na stránkách ministerstva zdravotnictví a sjednání zdravotního pojištění dle specifických požadavků.

MALEDIVY

Maledivy jsou otevřeny pro turisty od 15.7.2020.
Pro vstup na Maledivy je potřeba 24 až 4 hodiny před odletem na Maledivy a znovu pak 24 až 4 hodiny před odletem z Malediv vyplnit online zdravotní prohlášení.
Od 3.5.2021 platí nadále povinnost prokázat se negativním PCR testem na COVID-19 všem klientům, vč. očkovaných, kteří přiletí na Maledivy (výjimku z předložení testu mají děti do jednoho roku). Test nesmí být starší než 96 hodin před příletem (potvrzení o negativním výsledku PCR testu na koronavirus musí byt v angličtině, a výsledek by měl být předložen v papírové nebo elektronické podobě při odbavování letu).
Při letu s Emirates nově od 31.1.2021 platí povinnost prokázat se negativním testem na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příletem (budou akceptovány pouze vytištěné certifikáty v anglickém nebo arabském jazyce. Na certifikátu musí být uveden datum a čas vystavení. Certifikáty pouze v českém jazyce a certifikáty v emailu nebo formou SMS nebudou akceptovány).
Maledivská strana také nabízí zvýhodněné pojištění Allied pro případ onemocnění Covid-19 v místě Vašeho pobytu!

MARTINIK

Od stredy 21.7.2021 plati nasledujici pravidla pro vstup na Martinik (CR patri do kategorie zelenych zemi): Každý, kdo chce cestovat na Martinik ze země zařazené do zelené zóny, musí předložit, pokud je mu dvanáct let nebo více:

negativní PCR test na Covid-19, který není starší než 72 hodin nebo negativní antigenní test ne starší než 48 hodin před nástupem na palubu.
čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
doklad o stavu očkování. V opačném případě přísežné prohlášení potvrzující, že sSouhlasí s tím, že při příjezdu na území státu lze provést screeningový test nebo vyšetření, že se zavazuje respektovat izolaci 7 dnů po svém příjezdu a na konci tohoto období provést nové biologické vyšetření virologického screeningu.
Neočkované osoby by na Martinik neměly cestovat za účelem turistiky.
Neočkované osoby do 12 let nemusí předložit očkovací osvědčení ani se izolovat, pokud doprovázejí jednoho nebo více očkovaných dospělých.

MAURITIUS

Mauritius se rozhodl pro částečné otevření ostrova turistům ve 2 fázích:
V období 15.7.-30.9.2021 mohou na ostrov přiletět plně očkovaní klienti a ubytovat se v jednom z certifikovaných hotelů/resortů COVID-19, využívat jejich vybavení a zařízení (kromě SPA) a relaxovat na pláži. V den příletu, dále pak 7. a 14. den se budou muset podrobit PCR testu na Covid-19. Po negativním testu 14. den mohou cestovat po ostrově.
Seznam schválených hotelů/resortů bude oznámen 20.června 2021.

Neočkovaní klienti mají možnost nadále cestovat pod podmínkou 14denní karantény na hotelovém pokoji. V den příletu, dále pak 7. a 14. den se budou muset podrobit PCR testu na Covid-19. Po negativním testu 14. den mohou cestovat po ostrově, přesunout se do jiného hotelu či se vrátit domů.
1.10.2021 se očekává úplné otevření ostrova, ale pouze pro plně očkované klienty! Podmínkou pro vstup bude negativní PCR test ne starší 72 hodin.
Neočkovaní klienti budou moci nadále cestovat pod podmínkou 14denní karantény na hotelovém pokoji, v den příletu, dále pak 7. a 14. den se budou muset podrobit PCR testu na Covid-19. Po negativním testu 14. den mohou cestovat po ostrově, přesunout se do jiného hotelu či se vrátit domů.

MEXIKO

Mexiko na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky nikdy neuzavřelo své hranice. Turisté mají vstup do země umožněn, migrační úřady jsou však přísnější, a cestujícím namátkově při příletu měří teplotu či se provádí zdravotní kontrola. Povinná karanténa a negativní test na Covid-19 není vyžadován. Před vstupem do země je nutné vyplnit pouze formulář prohlášení o bezinfekčnosti. Na palubě letadla před přistáním je zapotřebí vyplnit migrační formulář (osobní údaje, číslo pasu, číslo letu, místo ubytování atd.). Ačkoli není oficiálně vyžadováno, doporučujeme předložení cestovního zdravotního pojištění pokrývajícího i případnou hospitalizaci kvůli COVID-19. Stejně tak doporučujeme mít s sebou platný negativní výsledek testu PCR ne starší 72 hodin, ačkoli není povinný - řada aerolinek a hotelů jej vyžaduje. Do Mexika však není možné cestovat přes USA.

PANAMA

Panamská vláda oznámila otevření hranic zahraničním turistům od 12.10.2020. Podmínkou vstupu na panamské území je negativní PCR test ne starší 48 hodin a vyplnění prohlášení na webové stránce Visit Panama. Zdravotní pojištění není povinné, ale doporučuje se.

RÉUNION

Francouzský zámořský department Réunion se opětovně turistům otevřel 9.6.2021! Plně očkovaní klienti mohou cestovat na ostrov a musí se prokázat negativním testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin a čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Neočkované osoby nemohou na ostrov za účelem turistiky cestovat.

SAINT BARTHELEMY, SAINT MARTIN

Tyto karibské ostrůvky uvolnily svá karanténní opatření a od 10.7.2020 již otevřely své hranice turistům. Naši klienti se musí prokázat negativním testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin a čestným prohlášením o bezinfekčnosti.

SEYCHELY

Seychely oznámily, že od 25.3.2021 je umožněn vstup turistům z celého světa (kromě JAR), bez ohledu na jejich stav očkování. Pro vstup na ostrovy je nutný negativní PCR test na Covid-19, který není starší než 72 hodin před odletem (vztahuje se i na děti bez ohledu na věk). Klienti musí také při check in předložit vyplněné a schválené zdravotní cestovní povolení (HTA) a všichni musí mít platné cestovní zdravotní pojištění, které kryje minimálně testování, izolaci, karanténu a klinickou péči v případě onemocnění Covid-19.Při vstupu na Seychely nebudou vyžadovány žádné požadavky na karanténu či omezení pohybu. Turisté jsou i nadále povinni dodržovat další zdravotní a hygienická opatření s ohledem na pandemii. Toto rozhodnutí o uvolnění vstupních postupů v zemi bylo umožněno s ohledem na úspěch zaznamenaný v agresivní očkovací kampani, do které se země pustila počátkem roku. Malý ostrovní stát u východního pobřeží Afriky, jehož hospodářství je založeno především na cestovním ruchu, byl první africkou zemí, která v lednu 2021 zahájila odvážnou, komplexní a efektivní imunizační kampaň Covid-19.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Ačkoli Dubaj od 7.7.2020 uvolnila omezení letecké dopravy a turistům a návštěvníkům je opět umožněn vstup do SAE, stále není českým občanům dovoleno cestovat do emirátu Abu Dhabi bez povinné karantény. Ostatní emiráty jsou volně přístupné.
Cestující musí předložit v rámci odbavení negativní PCR test na Covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin před odletem (děti mladší 12 let a cestující se středně těžkým nebo těžkým zdravotním postižením jsou z tohoto testu osvobozeni).
Je nutné předložit originál oficiálního tištěného certifikátu v anglickém nebo arabském jazyce. Certifikát v digitální podobě, českém jazyce nebo ve formě SMS není akceptován. Na certifikátu musí být uveden datum a čas vystavení. Od 30.6.2021 již neplatí povinnost pro občany České republiky podstoupit další PCR test po příletu do Dubaje. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o aktuální informaci a i přes tuto aktualizaci mohou být cestující náhodně vyzváni k provedení dalšího testu po příletu.

SRÍ LANKA

Od 8.7.2021 platí aktualizovaná pravidla pro vstup cizinců do země a karanténní opatření. Plně očkovaní cestující, kteří přijedou na Srí Lanku, nebudou muset být v karanténě. Dále platí povinnost předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hod. před odletem a řádně vyplněný zdravotní formulář (k dispozici na přepážkách pro odbavení a na palubě letadel). Cestující musí disponovat dokladem o ukončeném kompletním očkování (v angličtině, musí být uveden název vakcíny a data očkování) a od poslední dávky uplynulo min. 14 dní. I plně očkovaní cestující jsou povinni absolvovat do 24 hod. po příjezdu vstupní PCR test a další test 7. den po příjezdu. Výsledek vstupního testu je nutno odeslat příslušnému oblastnímu zdravotnickému úředníkovi (Medical Health Office). Pokud doba pobytu nepřevýší 5 dnů, absolvují cestující  následný test pouze v případě, že je vyžadován pro další cestování. Pokud cestující pobývají na Srí Lance déle než 5 dní a méně než 14 dní, další PCR test bude proveden den před jejich odletem. Výsledky těchto následných testů mají být zaslány na Sri Lanka Tourism (helloagain@srilanka.travel).  
Neočkovaní cestující musí také předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hod. před odletem a vyplněný zdravotní formulář.Cestující jsou povinni absolvovat do 24 hod. po příjezdu vstupní PCR test a strávit 14 dní povinné karantény v karanténním hotelu či středisku nebo v hotelu s certifikátem Safe and Secure 1. úrovně. Všichni cestující budou přepraveni do karanténních míst vládními úřady nebo příslušným hotelem. Nelze používat žádnou veřejnou dopravu. Z karantény jsou po 14 dnech propuštěni pouze v případě, že budou mít negativní výsledky PCR testů provedených v den příjezdu a také mezi 11. a 14. dnem pobytu v karanténě. Testy si hradí cestující. Děti do dvou let jsou od testů osvobozeny.
Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat vízum, tzv. elektronickou cestovní autorizaci, "ETA", a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Získat vízum na Srí Lanku až po příletu na Srí Lanku na rozdíl od minulosti není možné.

ST. VINCENT A GRENADINY

Pro vstup na souostroví je nutný negativní test na Covid-19, který není starší než 5 dní a vyplněným předpříjezdovým formulářem.

THAJSKO

V souvislosti s přetrvávajícím nouzovým stavem v Thajsku platí do odvolání zákaz komerčních letů do země. Pozemní přechody do země jsou pro turistické účely stále uzavřeny. Vstup do Thajska je podmíněn získáním Certificate of Entry (povolení ke vstupu). Žádost o něj se podává elektronicky. K jeho získání a následnému odletu je třeba předložit cestovní pas, cestovní zdravotní pojištění zahrnující Covid-19, rezervaci letenky, rezervaci hotelu pro povinnou alternativní státní karanténu (ASQ) a negativní výsledek RT-PCR testu na Covid-19 a lékařské potvrzení o způsobilosti k letu, které byly vydány maximálně 72 hodin před odletem. Po příletu se na cizince vztahuje povinná 14denní alternativní státní karanténa v hotelu na vlastní náklady.
V případě pozitivního testu na Covid-19 v průběhu karantény je povinná hospitalizace po dobu 10 dní, a to i pro osoby bez příznaků. Náklady na hospitalizaci si cizinec hradí sám či v rámci svého cestovního zdravotního pojištění. V dané souvislosti důrazně doporučujeme všem cestovatelům, aby si se svou pojišťovnou předem ověřili, zda jim v případě pozitivního testu náklady na hospitalizaci uhradí, i když budou bez příznaků a budou hospitalizováni za účelem pozorování, nikoliv léčby.
Thajská vláda se od července 2021 rozhodla pro možnost bezkaranténního vstupu plně očkovaných turistů na ostrov Phuket. Od 15.7.2021 je možné cestovat také na ostrovy Koh Samui, Koh Phangan a Koh Tao. Dalším místem budou oblasti Khao Lak (provincie Phangnga) a Krabi od srpna 2021 a zbytek Thajska by měl následovat v říjnu 2021.
Podmínky vstupu na ostrov Phuket:
* pouze pro zcela očkované osoby

* PCR test musí být proveden maximálně 72 hodin před odletem
* děti do 12 let mají povolen vstup se svými rodiči bez dokladu o očkování
* děti ve věku 12-18 let musí při příjezdu absolvovat PCR test
* 4.–5. den musí být v hotelu proveden další PCR test na náklady klienta (cca 2.500–3.500 ThB)
* klienti musí zůstat na Phuketu prvních 7 dní, ale mohou se na ostrově volně pohybovat
* lze rezervovat všechny hotely s certifikací SHA+ (udělené vládou) - aktuálně více než 400 hotelů
* po 7 dnech a negativním PCR testu mohou cestující opustit Phuket a cestovat do dalších provincií Thajska

Podmínky vstupu na ostrovy Koh Samui a Koh Phangan:
* pouze pro zcela očkované osoby

* PCR test musí být proveden maximálně 72 hodin před odletem
* po imigrační a celní kontrole po příletu se musíte podrobit kontrole na COVID-19 vč. PCR testu
* děti do 12 let mají povolen vstup se svými rodiči bez dokladu o očkování
* děti ve věku 12-18 let musí při příjezdu absolvovat PCR test
* prvních 7 nocí musíte být ubytování v ALQ (Alternative Local Quarantine) hotelu, po 7 dnech se můžete přestěhovat do hotelu
v seznamu SHA+
* 6.-7. a 12.-13. den po příjezdu musíte absolvovat testy (pokud zůstanete méně než 5 dní, tak žádný test)
* 1.-3. den musíte být v hotelu a využívat pouze vymezené části; 4.-7. den je možné cestovat na vybraná místa na Koh Samui; 8.-14. den je možné cestovat kamkoliv na Koh Samui, Koh Phangan a Koh Tao; 15.den můžete letět na další místa v Thajsku 
* musíte mít sjednané pojištění léčebných výloh v souvislosti s COVID-19 s minimální pojistnou částkou 100 000 USD

ZANZIBAR

Od 1.7.2021 je na ostrov sice důrazně doporučeno necestovat, ale cestovat sem zakázáno není. Všichni klienti musí při vstupu do země předložit potvrzení o negativním PCR testu na Covid 19 ne starším 72 hodin před příletem do Tanzanie. Cestující jsou dále povinni do 24 hodin před vstupem do země vyplnit online příjezdový formulář (Traveller's Health Surveillance Form).  Cestující poté obdrží jedinečný zdravotní kód (Unique Health Code), který předloží ke kontrole při příletu / příjezdu. Při příletu bude vyžadováno ještě provedení antigenního testu (v Tanzanii za poplatek 25 USD, na Zanzibaru zdarma). Všichni klienti musí mít platné zdravotní pojištění.
Do 31.7.2021 je důrazně nedoporučeno na ostrov Zanzibar cestovat.

Další otevřené destinace a další plánovaná otevírání hranic
(bez záruky, neznamená to, že je či bude povolen vstup českých turistů):

Qatar – 1.8.2020 (povinnost 14denní karantény)
Maroko - cestujícím z ČR není až do odvolání umožněn vstup
Singapur – 1.12.2020 (do 13.6.2021 povinnost 21denní karantény)
Bali - září 2021
Vietnam - září 2021
Omán – září 2021
Kuba - 1.9.2021

Vzhledem k současné situaci platí přísnější pravidla pro vstup také při cestování po celém světě. Naši vážení cestující jsou zodpovědni za to, že se informují, dokonce i bezprostředně před zahájením cesty, o platných předpisech pro vstup a výstup a mají u sebe všechny potřebné dokumenty, aby tak předešli svému vyloučení z přepravy nebo zatížení vysokými pokutami.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

S ohledem na časté změny požadavků leteckých společností na podmínky povolení pro nástup do letadla (předložení potvrzení o negativním testu na Covid-19, různé typy testů) doporučujeme se před cestou informovat u letecké společnosti o aktuální situaci. Dále je nezbytné znát i podmínky pro tranzit na všech tranzitních letištích.
************************************************************************************************************************************

Dále důrazně doporučujeme necestovat bez komplexního cestovního pojištění s krytím na pandemie či Covid-19:

Naše komplexní cestovní pojištění Vás chrání také v případě nemoci Covid-19!!!!!!
Pojištění STORNA se vztahuje i na případy, kdy před odjezdem onemocníte nemocí COVID-19! Na onemocnění musí být vystavena neschopenka lékařem. Platí to i pro všechny cesty i do tzv. exotických destinací, kde se klienti musí prokazovat negativním testem na Covid-19. Pokud se klienti dozví např. ve lhůtě 72 hodin před odletem, že jejich test na Covid-19 je pozitivní, stačí si nechat vystavit neschopenku, zájezd stornovat a a uplatnit pak stornopoplatky u pojišťovny jako v případě storna z důvodu nemoci.
Naše CK se bude dobrovolně a ráda podílet na případné Vaší povinné spoluúčasti. Zpětně po vyplacení pojistné události pojišťovnou Vám uhradíme část Vaší spoluúčasti v minimálním rozsahu 50-100%! Buď se o to podělíme 50:50 či dokonce nebudete platit nic. Naše snaha je minimalizovat Vaše případné náklady.

***********************************************************************************************************************************

Letecká společnost Emirates k nákupu letenek od 1.12.2020 nabízí celosvětové cestovní pojištění více rizik.
Leťte s první leteckou společností na světě, která ke každému letu nabízí cestovní pojištění více rizik včetně krytí nákladů v souvislosti s COVID-19. Pojištění zajišťuje vaše bezpečí na cestách a poskytuje vám další jistotu, ať jste kdekoli na světě. Pojistné krytí na více cestovních rizik, které Emirates nabízí ve spolupráci s AIG Insurance ke všem letenkám Emirates se vztahuje na letenky vystavené od 1.12.2020 a prodlouženo bylo na dobu neurčitou.
Pojistné krytí poskytuje letecká společnost zdarma a kryje tato rizika:
- až 500 000 USD na léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním Covid -19
- 150 USD denně na náklady na karanténu
Více informací zde:
https://www.emirates.com/cz/czech/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/

Letecká společnost flydubai nabízí automaticky k dispozici k letenkám všem svým cestujícím pojištění flydubai COVID-19 Cover Assistance.
Pojištění se vztahuje na letenky vystavené od 8.5.2021, platné je 31 dní od zahájení cesty, a nabídka platí až do odvolání.Mimo jiné program zahrnuje krytí nákladů zdravotní péče a nákladů na karanténu v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Pojistné krytí poskytuje letecká společnost zdarma a kryje tato rizika:
- až 150 000 EUR na léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním Covid -19
- 100 EUR denně na náklady na karanténu v délce max. 14 dní
Více informací zde:
https://www.flydubai.com/en/media/flydubai-COVID-19-Cover-Assistance-Terms-and-Conditions-final_tcm8-160761.pdf
Baros MaledivyDubai

Srí Lanka

Kuba