Výběr destinace podrobně

Srovnání voucherů INEX plus a LEX COVID

Voucher INEX Plus

 • Na základě nabídky CK a možnosti změny pro klienta nabídneme pro zájezdy konané s odjezdem/odletem do 31.10.2020 (neplatí nutně pro zájezdy na míru).
 • Zájezd je třeba pak zarezervovat nejpozději do 31. 11. 2022, odcestovat však můžete i později (dle přání klienta lze i prodloužit platnost voucheru zdarma).
 • Lze uplatnit na úhradu  nového zahraničního zájezdu (nebo její části) pořádaného CK Inex.
 • Je přenosný a lze měnit jména, destinaci či druh zájezdu (není-li uvedeno jinak), ale objednavatel zájezdu musí případně autorizovat, že nepojede.
 • Voucher je 100% pojištěný proti úpadku.
 • Hodnota všech služeb na původní Smlouvě o zájezdu (např. Komplexní pojištění, připojištění, parkování na letišti) je v plné výši zahrnuta v ceně nově vydávaného voucheru Inex Plus.
 • Nemusíte doplácet zaplacenou zálohu do plné ceny pobytu (doplácíte až 30 dnů před nástupem na nově vybraný pobyt.
 • Tento poukaz Vám na vyžádání a bezplatně rozdělíme na více voucherů, což Vám umožní absolvovat, např. místo jednoho zájezdu zájezdy dva. Lze i prodloužit platnost poukazu na přání klienta dohodou na více než 2 roky a nebo převedeme na dárkový certifikát.
 • Není směnitelný za hotovost ani po uplynutí platnosti.
 • Doporučujeme zákazníkovi uplatnit u svého prodejce či u cestovní kanceláře Inex.
 • Není možné použít na nákup letenek, vstupenek, ale pouze na zájezd od CK.
 • Voucher je vystaven v hodnotě Vámi uhrazených prostředků na původní zájezd bez odečítání doplňkových služeb.
 • Zahrnuje jako bonus základní Komplexní pojištění a to ZDARMA a bude slosován dne 20.12.2020 v soutěži o zajímavé ceny.

Voucher LEX COVID

 • Dle existence mimořádného stavu v místě pobytu na zájezdu či v ČR nabídne CK cca 14 dnů před odjezdem pro všechny zájezdy s odjezdem/odletem do 31.8.2020.
 • Zájezd je třeba zarezervovat nejpozději do 31. 8. 2021, odcestovat však můžete i později. (mohou ale nastat i jiné specifické podmínky)
 • Lze uplatnit na úhradu nového zájezdu, který Vám nabídne CK Inex na základě přání klienta.
 • Většinou je nepřenosný a minimálně původní objednavatel zájezdu musí zůstat stejný či musí schálit změnu účastníků zájezdu.
 • Voucher je 100% pojištěný proti úpadku.
 • Hodnota  dalších doplňkových služeb (jako je např. pojištění, parkování) není předmětem vyrovnání a je ji třeba odečíst od původní úhrady zájezdu před vystavením vocuheru Lex Covid.
 • Nyní není nutné doplácet do celkové ceny
  původního zájezdu (doplácíte až 30 dnů před nástupem na nově vybraný pobyt).
 • Voucher můžete odmítnout pouze pokud jste objednavatelem zájezdu a spadáte do skupiny chráněných osob dle §3 odst.3 LV. Odmítnout může konkrétní osoba za sebe a ne automaticky za všechny klienty a za celou smlouvu o zájezdu.
 • Není směnitelný za hotovost do konce jeho platnosti.
 • Doporučujeme zákazníkovi uplatnit u svého prodejce či u cestovní kanceláře Inex.
 • Není možné použít na nákup letenek, vstupenek, ale pouze na zájezd CK.
 • Voucher je vystaven v hodnotě Vámi uhrazených prostředků po odečtení doplňkových služeb, jako je například pojištění, parkování apod.
VOUCHER INEX Plus
VOUCHER LEX COVID