Výběr destinace podrobně

Cestovního pojištění Generali Česká pojišťovna - Tabulka pojistného a maximálních pojistných částek

ZÓNA 1 – Evropa – Pobytové a poznávací zájezdy – (GAK)

Rozsah pojistného krytí Maximální pojistné částky

• léčebné výlohy včetně repatriace

léčebné výlohy: 100 000 000 Kč
(zubní ošetření) (max. 10 000 Kč)

• opatrovník

  50 000 Kč

• úrazové pojištění

trvalé následky: 500 000 Kč
smrt úrazem: 500 000 Kč

• zavazadla

osobní věci a zavazadla: 50 000 Kč
zpoždění, poškození a ztráta při přepravě: 5 000 Kč

• odpovědnost za způsobenou škodu

na zdraví: 1 000 000 Kč
na majetku: 1 000 000 Kč
finanční náhrada: 50 000 Kč

• připojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb

kauce: 300 000 Kč
finanční půjčka: 20 000 Kč
náhradní doklady: 20 000 Kč

• zrušení cesty (storno)

  80 % skutečných nákladů
max. 10 000 Kč 1)

1) Maximální limit pojistného plnění pro fakultativní připojištění zrušení cesty (storno) lze zvýšit za paušální příplatek k celkovému pojistnému podle následujícího klíče:
• zvýšení limitu na 40 000 Kč (GA3) .... 300 Kč
• zvýšení limitu na 80 000 Kč (GA9) .... 900 Kč

ZÓNA 2 – svět – Exotické zájezdy – (GEK)

Rozsah pojistného krytí Maximální pojistné částky

• léčebné výlohy včetně repatriace

léčebné výlohy: 100 000 000 Kč
(zubní ošetření) (max. 10 000 Kč)

• opatrovník

  50 000 Kč

• úrazové pojištění

trvalé následky: 500 000 Kč
smrt úrazem: 500 000 Kč

• zavazadla

osobní věci a zavazadla: 50 000 Kč
zpoždění, poškození a ztráta při přepravě: 5 000 Kč

• odpovědnost za způsobenou škodu

na zdraví: 1 000 000 Kč
na majetku: 1 000 000 Kč
finanční náhrada: 50 000 Kč

• připojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb

kauce: 300 000 Kč
finanční půjčka: 20 000 Kč
náhradní doklady: 20 000 Kč

• zrušení cesty (storno)

  80 % skutečných nákladů
max. 20 000 Kč 1)

1) Maximální limit pojistného plnění pro fakultativní připojištění zrušení cesty (storno) lze zvýšit za paušální příplatek k celkovému pojistnému podle následujícího klíče:
• zvýšení limitu na 40 000 Kč (GE3) .... 300 Kč
• zvýšení limitu na 80 000 Kč (GE9) .... 900 Kč

ZÓNA 1 – Evropa – se sportovním připojištěním – lyžování, potápění, ... – (GLK)

Rozsah pojistného krytí Maximální pojistné částky

• léčebné výlohy včetně repatriace

léčebné výlohy: 100 000 000 Kč
(zubní ošetření) (max. 10 000 Kč)

• opatrovník

  50 000 Kč

• úrazové pojištění

trvalé následky: 500 000 Kč
smrt úrazem: 500 000 Kč

• zavazadla

osobní věci a zavazadla: 50 000 Kč
zpoždění, poškození a ztráta při přepravě: 5 000 Kč

• odpovědnost za způsobenou škodu

na zdraví: 1 000 000 Kč
na majetku: 1 000 000 Kč
finanční náhrada: 50 000 Kč

• připojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb

kauce: 300 000 Kč
finanční půjčka: 20 000 Kč
náhradní doklady: 20 000 Kč

• zrušení cesty (storno)

  80 % skutečných nákladů
max. 10 000 Kč 1)


1) Maximální limit pojistného plnění pro fakultativní připojištění zrušení cesty (storno) lze zvýšit za paušální příplatek k celkovému pojistnému podle následujícího klíče:
• zvýšení limitu na 40 000 Kč (GL3) .... 300 Kč
• zvýšení limitu na 80 000 Kč (GL9) .... 900 Kč

ZÓNA 2 – svět – se sportovním připojištěním – lyžování, potápění, ... – (GPK)

Rozsah pojistného krytí Maximální pojistné částky

• léčebné výlohy včetně repatriace

léčebné výlohy: 100 000 000 Kč
(zubní ošetření) (max. 10 000 Kč)

• opatrovník

  50 000 Kč

• úrazové pojištění

trvalé následky: 500 000 Kč
smrt úrazem: 500 000 Kč

• zavazadla

osobní věci a zavazadla: 50 000 Kč
zpoždění, poškození a ztráta při přepravě: 5 000 Kč

• odpovědnost za způsobenou škodu

na zdraví: 1 000 000 Kč
na majetku: 1 000 000 Kč
finanční náhrada: 50 000 Kč

• připojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb

kauce: 300 000 Kč
finanční půjčka: 20 000 Kč
náhradní doklady: 20 000 Kč

• zrušení cesty (storno)

  80 % skutečných nákladů
max. 20 000 Kč 1)


1) Maximální limit pojistného plnění pro fakultativní připojištění zrušení cesty (storno) lze zvýšit za paušální příplatek k celkovému pojistnému podle následujícího klíče:
• zvýšení limitu na 40 000 Kč (GP3) .... 300 Kč
• zvýšení limitu na 80 000 Kč (GP9) .... 900 Kč