Výběr destinace podrobně

Ukázka zájezdů pro kolektivy

Již 30. sezónu připravujeme zájezdy jak pro veřejnost, tak pro školy či kolektivy. Zde naleznete výběr z nabídky jednodenních a krátkodobých zájezdů po České republice. Uvedené programy je možné samozřejmě upravit dle požadavku klienta. Cena zájezdu je vždy určena dle počtu účastníků, typu autobusu, daného termínu a případně požadavku na průvodce. Uvedené zájezdy je možné absolvovat našimi autobusy s kapacitou 19, 49, 57 nebo 81 sedaček. Jedná se o nejnovější autobusy v Plzeňském kraji uvedené do provozu většinou v roce 2019 nebo 2020. Všechny splňují nejmodernější bezpečnostní požadavky. V případě poptávky nás kontaktujte na našich mailových adresách info@ckinex.cz nebo doprava@ckinex.cz či na telefonu 377 360 330.

Česká republika

Popis jednotlivých zájezdů

Český ráj – hrady Kost, Valdštejn, Trosky, Prachovské skály, Jičín, 2 denní zájezd

1. den: Odjezd v 7:00 hodin z Plzně (případně z jiných míst).
První zastávka bude na hradu Valdštejn, který je nejstarší hrad v Českém ráji. Pro svoji malebnou polohu v pískovcových skalách se stal druhou nejstarší zpřístupněnou památkou v Čechách. Dnes je oblíbeným výletním místem v Českém ráji a třetí nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje. Složitý hradní komplex hradu Valdštejna byl po staletí budován na rozeklaných skalách. Prohlídka bez průvodce zahrnuje veškeré exteriéry hradu, návštěvu sklepení, kaple sv. Jana Nepomuckého a biliární sál.
Zastávka u zámku Hrubá Skála, který patří mezi hlavní dominanty Českého ráje. Zámek se pne na skupině skalních věží sahajících do výšky šedesáti metrů nad údolím říčky Libuňky. V současnosti zámek slouží jako hotelové a kongresové centrum. Pro návštěvníky je zpřístupněna vyhlídková věž, vybrané zámecké interiéry a nádvoří zámku. Z věže zámku se nabízí krásný výhled na okolní krajinu především Hruboskalsko, hrad Trosky a další zajímavosti Českého ráje.
Na závěr hrad Trosky. Bizarní zřícenina gotického hradu připomínající čertovy rohy trčící ze země byla postavena koncem 14. století a stala se jedním ze symbolů Českého ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad. Při prohlídce máte možnost se seznámit s historií hradu a vystoupat na věž „Babu“ i na vyhlídku pod věží „Panna“, které skýtají jedinečný rozhled do okolní krajiny. Nocleh v Jičíně.
2. den: Snídaně. Dopoledne návštěva Prachovských skal (cca 4 hodiny). Tento skalní útvar je nejznámější částí Českého, ráj pro horolezce. Toto skalní město leží necelých 10 km severozápadně od města Jičín. Vybrat si můžete z několika prohlídkových tras. Hustá síť turistických značek vás provede roklemi, stržemi, úžlabinami, po vršcích pískovcových skal s vyhlídkami a kouzelnými zákoutími. Mezi nejnavštěvovanější místa patří Vyhlídka Českého ráje, Americká sluj, vyhlídka prof. Hekena či Císařská chodba. Velký okruh vás seznámí s velkým množstvím zajímavých míst Prachovských skal a je nejatraktivnější a nejzajímavější cestou skalními masívy.
Pro méně náročnou prohlídku skal vám poslouží kratší Malý okruh, asi 1,5 km dlouhý, který vede nádherným prostředím Císařské chodby s dvěma vyhlídkami.
Na závěr návštěva hradu Kost, který patří mezi nejzachovalejší a nejvýznamnější středověké hrady v České republice. Hrad leží v překrásné oblasti Českého ráje, ukryt v lesích, při styku tří údolí. Je tedy netradičně vystavěn proti všem zvyklostem nikoliv na kopci ale v údolí, na pískovcovém ostrohu a díky lesům není z volné krajiny viditelný.
Hrad nabízí několik prohlídkových okruhů. V rozlehlých síních návštěvníky zaujmou především četné zbraně ze 17. až 19. století. Návrat do 21. hodiny.

Předpokládané vstupné: Trosky 100 Kč, Valdštejn 100 Kč, Kost 120 Kč, Hrubá skála věž 50 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu, daného hotelu a předpokládaného počtu osob.

Hřensko – Bad Schandau – pevnost Königstein

Odjezd z Plzně v 6:00 hodin (případně z jiných míst).
Českosaské Švýcarsko je vžitý lidový název pro krajinu na obou březích Labe mezi Děčínem a Pirnou. Zavedli jej švýcarští malíři, působící v Drážďanech, protože jim zdejší krajina připomínala domovinu. Hřensko je původní osada, která vyrostla v kaňonu Labe u jeho soutoku s říčkou Kamenicí. Dnes je to malebná rekreační obec a vstupní brána do NP České Švýcarsko. Mezi nejkrásnější místa patří na okraji obce soutěsky na říčce Kamenici. Nabízí se pohodlná procházka Edmundovou soutěskou, z obou stran obklopené hradbou vysokých skal, a plavba na vyhlídkové pramici s výkladem převozníka. Nebo si užít hezké výhledy z Janovské vyhlídky. Bude i čas na občerstvení v době oběda. Přejezd do Saského Švýcarska, zastávka v Bad Schandau. Lázeňské městečko leží na břehu Labe asi 12 km od české hranice. Můžete se procházet městečkem, posedět v některé z místních restaurací nebo cukráren, či podniknou procházku k secesnímu prosklenému výtahu, který spojuje centrum s částí Ostrau. Z vyhlídky je pohled na stolové hory, typické pro tuto část Saského Švýcarska. Návrat do města procházkou lesem a lázeňským parkem.
Pevnost Königstein, jedna z největších pevností v Evropě, leží na stolové hoře ve výšce 240 m nad hladinou Labe. Její plocha se rovná 13 fotbalových hřištím, hradby mají délku téměř 2 km a je zde více jak 50 staveb. V nejrozsáhlejší z nich je umístěna největší výstava Na králově kameni o historii a výstavbě pevnosti. Další objekty nabízí prohlídku Studničního domu se studnou hlubokou 152,5 m., Starou zbrojnici, Posádkový kostel, byt velitele, Magdalenin hrad, klenotnici. Všechny expozice jsou vybaveny českými popiskami. Návrat do Plzně do 21:00 hodin.

Vstupy: pramice Edmundova soutěska 40 Kč, výtah v Bad Schandau 2 Euro, pevnost Königstein 10 Euro.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Jindřichův Hradec, Třeboň

Odjezd z Plzně v 6:30 hodin (případně z jiných míst)
Jindřichův Hradec – rezidence nejvyšších zemských úředníků. Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci, je třetím největším památkovým komplexem v České republice. S přiléhajícím městem se spojuje v harmonický celek, jehož historický ráz a jedinečné stavební a umělecké památky tvoří městskou památkovou rezervaci. Každá z prohlídkových tras zámku v sobě skrývá interiéry a umělecké předměty, které lze spatřit jen v jindřichohradeckém zámku. Patří k nim rytířský sál gotického paláce, jehož stěny zdobí Legenda sv. Jiří, vymalovaná roku 1338, zvláště dobře dochovaná pozdně gotická černá kuchyně, mimořádné zelené renesanční pokoje Adamova stavení nebo manýristický hudební pavilon Rondel a mnohé další. Nádvoří zámku jsou pravidelně dějištěm tradičních, pro veřejnost pořádaných událostí, kterými jsou operní, divadelní a hudební představení.
Před přejezdem do Třeboně volno na oběd.
Návštěva zámku a parku v Třeboni. V renesančním zámku si můžete vybrat z několika prohlídkových tras, které vás zavedou například do alchymistické dílny, do zbrojnice nebo unikátní psí kuchyně. V jednom ze zámeckých křídel najdete moderní expozici Dům přírody Třeboňska, která vás seznámí se zajímavými místy města i okolí i zdejšími slavnými rybníkáři v čele se Štěpánkem Netolickým a Jakubem Krčínem z Jelčan. Volno nebo procházka anglickým parkem na jižním konci hráze rybníka Svět, kde objevíte překrásnou novogotickou Schwarzenberskou hrobku. Návrat kolem 20. hodiny.

Předpokládané vstupné: zámek Jindřichův Hradec 160 Kč, zámek Třeboň 140 Kč, Schwarzenberská hrobka 100 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Kuks – Ratibořice – Babiččino údolí

Odjezd z Plzně v 7:00 hodin (případně z jiných míst)
Kuks - v malebném údolí Labe na začátku 18. století nechal postavit František Antonín Špork nejprve lázeňské budovy se zámkem a panským hostincem, a to díky léčivému pramenu, který zde vyvěral. Naproti přes údolí pak nechal postavit špitál pro místní chudé a vojenské veterány. Hlavní prohlídkový okruh vás zavede do vnitřních prostor kukského špitálu, mj. do bývalého hlavního nemocničního sálu, kostela nejsv. Trojice s hraběcí hrobkou a barokní lékárny. V lapidáriu se seznámíte s Braunovými originály soch alegorií Ctností a Neřestí . Po prohlídce je zajištěn společný oběd.
V Ratibořicích u České Skalice naleznete soubor památkových objektů, prohlášených za národní kulturní památku. Uprostřed krásné přírody Babiččina údolí se nacházejí zámek, vodní mlýn, vodní mandl a Staré bělidlo, spolu s údolím podél řeky Úpy známé ze slavné knihy "Babička" spisovatelky Boženy Němcové. Zámek si prohlédnete v prohlídkovém okruhu Doba vévodkyně Zaháňské, který zahrnuje společenské a soukromé prostory z doby největší slávy Ratibořic, zastoupeny jsou kvalitní malířské práce a kolekce evropského porcelánu a skla. Návrat do 21:00 hodin.

Předpokládané vstupné: Hospital Kuks 160 Kč, Šporkovská hrobka 40 Kč, zámek Ratibořice 150 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými městy,

Odjezd z Plzně v 6:30 hodin (případně z jiných míst).
Město Kutná Hora bylo ve středověku označované za stříbrnou pokladnici českého království, dodnes dává na odiv bohatství zdejší stříbrné šlechty. Hrad ani zámek tu nenajdete, ale malebné historické centrum vám to bohatě vynahradí. Jedinečným zážitkem je návštěva chrámu Svaté Barbory což je unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO.
Individuální volno na oběd.
Možnost návštěvy Českého muzea stříbra, s dvěma okruhy. Okruh město stříbra: geologie, archeologie, vývoj středověké Kutné Hory, dějiny Hrádku, život "stříbrné šlechty", numismatika. Druhý okruh přibližuje celý proces, kterým musela projít stříbrná ruda, nežli se z ní vyrazila mince. Seznámíte se se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. Součástí tohoto prohlídkové okruhu je replika důlního díla s technickým vybavením. V nedalekém Sedlci pod kostelem Všech svatých na hřbitově v Sedlci naleznete unikátní kostnici, která je vyzdobena téměř výhradně lidskými kostmi - ostatky celkem 40 000 zemřelých, pozůstatky morových epidemií a obětí husitských válek. V této části Kutné Hory naleznete také nejstarší katedrální chrám střední Evropy, který přestavěl Jan Blažej Santini ve stylu barokní gotiky. Návrat do 21 hodin.

Předpokládané vstupné: Chrám svaté Barbory, katedrála a kostnice v Sedlci 220 Kč. Muzeum stříbra 130 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Návštěva nejstarší ZOO v Libereci, výjezd lanovkou na Ještěd

Odjezd v 6:00 hodin z Plzně (případně z jiných míst).. Návštěva liberecké ZOO, která je nejstarší zoologickou zahradou na území bývalého Československa. Byla založena v roce 1904. Na ploše 14 ha můžete obdivovat až na 160 druhů zvířat ze všech kontinentů. Mezi nejzajímavější chované druhy patří takin čínský, pavián pláštíkový, nestor kea, lev berberský, panda červená, slon indický, sob lesní, mnoho druhů opů, surikata, krajta mřížkovaná a samozřejmě velmi populární bílá forma tygra indického. Jen u nás uvidíte i 4 největší druhy evropských sov, unikátní kolekci dravých ptáků a mnoho unikátních zástupců asijské ptačí říše.
Odpoledne přejezd k Ještědu. Výjezd na vrchol Ještědského hřbetu (1 012 m) kde stojí slavný horský hotel s vysílačem Ještěd. Těsně pod vrcholem je horní stanice kabinové lanovky z Horního Hanychova. Stavba byla vytvořena v letech 1966-1973 podle projektu architekta Karla Hubáčka, který za ni obdržel Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů. Jedinečný pohled na Liberec a do okolí. Zpět také lanovkou nebo možnost užít si zábavu pro děti i dospělé při sjezdu z vrcholu na koloběžce, kterou si půjčíte na vrcholu Ještědu a přibližně po 3 - 10 km jízdy (dle trasy) dolů. Koloběžku potom odevzdáte na parkovišti u lanovky.

Předpokládané vstupné: Zoo 130 Kč, zpáteční lanovka Ještěd 150 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Okruh Moravou – Pernštejn, Moravský kras, Slavkov, Lednice – 3denní zájezd

1. den: Odjezd z Plzně v 6:30 hodin (případně z jiných míst). Návštěva kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla. Smyslem stavby, kterou financoval zdejší cisterciácký klášter, bylo především oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného patrona a světce. Samotný kostel je protkán symbolikou číslovky pět, která vychází z legendy o Janu Nepomuckém. Tak např. půdorys kostela je ve tvaru pěticípé hvězdy, kostel má pět východů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů.
Návštěva hradu Pernštejn. Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. Vydejte se zpátky v čase až ke vzniku proslulé zubří hlavy s houžvím v nozdrách, která bývala po staletí v erbu pánů z Pernštejna. Při prohlídce Pernštejna snadno zapomenete, že se nacházíte ve 21. stol. Na hradě můžete navštívit standardní trasu po hlavním paláci, která pokrývá asi třetinu celkové rozlohy hradu nebo případně jeden z dalších třech okruhů.
2. den: Snídaně. Návštěva Moravského krasu k Punkevní jeskyni a obrovské propasti Macocha. Procházka jeskyní, prohlídka propasti a nakonec plavba po řece Punkva v hloubi jeskyně je opravdu velký zážitek. Hodinová prohlídka vás provede mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou na dno propasti Macocha a pokračuje projížďkou na motorových člunech po vodách podzemní říčky Punkvy. Plavba je na jednom místě přerušena prohlídkou Masarykova dómu, který patří mezi nejkrásnější podzemní prostory Moravského krasu. Po návštěvě jeskyní se můžete nechat lanovkou vyvézt k hornímu okraji propasti. Její hloubka dosahuje více než 138 metrů. Na horním okraji propasti jsou dva vyhlídkové můstky.
Zastávka u památníku Mohyla míru, který byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova. V renovovaném muzejním objektu u památníku je možno zhlédnout netradičně pojatou multimediální expozici Bitva tří císařů Slavkov - Austerlitz 1805. Návštěva zámku v Bučovicích. Zámek je unikátní ukázkou renesančního stavitelství u nás. Projektoval jej Jacopo de Strada, historik, architekt a také správce uměleckých sbírek tří habsburských císařů. K ojedinělým patří bohatá manýristická výzdoba interiérů a překrásná kašna na nádvoří. Pozoruhodné je také arkádové nádvoří s 90 sloupy, které jsou bohatě vyzdobeny celkem 540 reliéfy, zobrazujícími válečné motivy, erby, fantastická zvířata a bytosti, maskarony a hudební nástroje.
3. den: Snídaně. Návštěva zámku Lednice a nádherného krajinářského parku. Kníže Alois II. z Lichteinsteina nechal Lednici přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky, dnes je celý Lednicko-valtický areál součástí UNESCO. Možnost několika prohlídkových tras. Dokonalým rámcem zámku je francouzská zahrada a rozsáhlý krajinářský park, jeden z největších v České republice. Lze v něm nalézt pozoruhodné dekorativní stavby, například Apollónův chrám, dostavění roku 1819, empírový Chrám tří grácií (1825), umělou zříceninu Janův hrad a na bývalé moravsko-rakouské hranici Hraniční zámeček (1827). Na dohled od zámku vyčnívá z bohaté zeleně parku ladný minaret. Odpoledne návrat.

Předpokládané vstupné: poutní kostela sv. Jana Nepomuckého 110 Kč, hrad Perštejn 200 Kč, Buchlovice 180 Kč, Punkevní jeskyně 210, Lednice 210 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu, ubytování a předpokládaného počtu osob.

Orlík nad Vltavou – Chýnovská jeskyně – zámek Červená Lhota

Odjezd z Plzně v 7:00 hodin (případně z jiných míst).
Zámek Orlík je skutečnou perlou mezi českými památkovými objekty. Každého návštěvníka uchvátí svou jedinečnou polohou na břehu orlického jezera, okouzlí romantickými interiéry s bohatými sbírkami a zaujme i svými dějinami. Prohlédnete si interiéry zámku v 1. a 2. patře (120 schodů) ve stavu, v jakém je Schwarzenbergové nuceně opustili v roce 1948, a které podávají svědectví o kultuře bydlení šlechty v uplynulých stoletích. Sídlo je zároveň klenotnicí vzpomínek, dokumentů a dalších předmětů, vztahujících se k rodu a jeho historii. Přejedete k Chýnovu a cestou se zastavíte na společný oběd. Chýnovská jeskyně byla objevena roku 1863 při práci v lomu a stala se první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Nevyniká krápníkovou výzdobou, ale barevností stěn a stropů, kde bílé, žluté a hnědé plochy mramorů střídají tmavé vrstvy. Dodnes jsou zachována původní kamenná schodiště a prohlídka jeskyně je malou romantickou exkurzí do historie. Prohlídka s průvodcem má délku 260 metrů, 330 schodů, není vhodná pro osoby s pohybovými či srdečními problémy. Vodní zámek Červená Lhota se řadí k nejkrásnějším „pohádkovým“ zámkům a je jednou z nejromantičtěji položených památek v Čechách. Vyrůstá na skále, která se přehrazením údolí a vzedmutím vodní hladiny stala malým ostrůvkem. Prohlédnete si hlavní expozici v interiérech 1. patra a vstoupíte do velmi útulných, komorně laděných interiérů, vypovídajících o životě od renesance až po 19. století. Návrat do 20:30 hodin.

Vstupné: zámek Orlík 150 Kč, Chýnovská jeskyně 120 Kč, zámek Červená Lhota 160 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Po stopách Albrechta z Valdštejna, 3denní zájezd

1. den: Odjezd v 7:00 hodin z Plzně (případně z jiných míst).. Návštěva zámku Mnichovo Hradiště. Vzácně dochovaný barokní zámek rodu Valdštejnů s mimořádně bohatou interiérovou výbavou, která stále zachovává atmosféru 18. století. Zachovaly se zde četné sbírky porcelánu, původní zařízení a zámecké divadlo. V areálu bývalého kláštera kapucínů je umístěna hrobka Albrechta z Valdštejna.
Návštěva zámku Sychrov. O dnešní novogotickou podobu zámku se zasloužil kníže Kamil Rohan. Obrazová galerie je největší sbírkou francouzského portrétního umění ve střední Evropě, řezbářská výzdoba je mistrným dílem českých řezbářů. Zámek je jednou z nejvýznamnějších staveb ve stylu romantické novogotiky francouzského typu. Při prohlídce navštívíte honosně zařízené Královské apartmá, v jehož ložnici přespával např. francouzský král Karel X., pruský král Vilém I. nebo rakouský císař František Josef I. Na závěr si prohlédnete také reprezentační prostory (přijímací salon, knihovna, hráčský salon a velká jídelna). Panství Sychrov po Bílé Hoře získal do vlastnictví Albrecht z Valdštejna. Nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva středověkého hradu Lemberk, který byl postavený v polovině 13. století na ochranu zemské stezky z Čech do Lužice. Albrecht z Valdštejna získává prastaré údělné místo rodu jako konfiskát a uděluje je později jako frýdlantské léno. Prohlídka zrekonstruovaných prostorů hlavního společenského sálu a takzvaného Clam-Gallasovského apartmá ve východním křídle a také pokoje zámeckého personálu. Nejznámější z držitelů byl Havel z rodu Markvarticů, jehož manželka Zdislava měla na svou dobu neobyčejné sociální cítění. Její dobročinné skutky se staly legendami a v roce 1995 byla prohlášena za svatou. Památku sv. Zdislavy připomíná Zdislavina světnička a také Zdislavina studánka, která se nachází pod zámkem.
Návštěva hradu Frýdlant, jehož majitelem se stal po roce 1620 Albrechta z Valdštejna a zároveň i základem jeho knížectví, později vévodství frýdlantského. Na Frýdlantu Valdštejn často nepobýval, za rezidenční město si zvolil Jičín. Frýdlant mu byl však důležitým severním opěrným bodem vévodství. Frýdlant je jedním z nejnavštěvovanějších historických objektů v České republice. Z původního gotického hradu byl během staletí přestavěn na rozlehlý renesanční zámek s bohatou výzdobou a rozsáhlými sbírkami nesmírné historické a umělecké ceny. K vidění jsou interiéry hradu (upomínky na Albrechta z Valdštejna, rytířský sál s portréty majitelů z rodu Gallasů a Clam-Gallasů, zbrojnice, vrchnostenská kancelář, sbírka dýmek) i interiéry zámku. Všechny prostory jsou vybaveny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími doplňky. Návrat na ubytování.
3. den: Snídaně. Návštěva hradu Valdštejn, který je nejstarší hrad Českého ráje. Pro svoji malebnou polohu v pískovcových skalách se stal také druhou nejstarší zpřístupněnou památkou v Čechách. Dnes je oblíbeným výletním místem v Českém ráji. Původní hrad rodu Valdštejnů byl postaven ve druhé polovině 13. století, později přešel na jiné majitele. Albrecht z Valdštejna jej získal od Smiřických, když využil příbuznosti se Smiřickými.
Návštěva centra Jičína, hlavního sídla Valdštejna. Jičínský zámek je největší budovou na Valdštejnově náměstí a je jednou z dominant městské památkové rezervace. Stojí v rohu náměstí, má 12 arkádových pilířů a průčelí ukončují původní nárožní arkýře. Sídlí v něm Regionální muzeum, galerie a základní umělecká škola. V historických zámeckých interiérech si prohlédnete empírový konferenční salónek Tří císařů s portréty monarchů. Je částí stále vlastivědné a archeologické expozice.
Na závěr návštěva Prachovský skal. Nejznámější částí Českého ráje jsou bezpochyby Prachovské skály, ráj pro horolezce, Toto skalní město leží necelých 10 km severozápadně od města Jičín. Návrat kolem 20 hodiny

Předpokládané vstupné: Mnichovo Hradiště 140 Kč, Sklárna 100 Kč, Sloup 70 Kč, Zákupy 140 Kč, Frýdlant 180 Kč, Lemberk 140 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu, daného hotelu a předpokládaného počtu osob.

Safari park Dvůr Králové, zábavní park Mirakulum, 2denní zájezd

1. den: Odjezd z Plzně v 6:30 hodin (případně z jiných míst. Celodenní návštěva Safari. V Safari Parku Dvůr Králové vás čekají ty pravé africké zážitky – opravdové safari mezi volně se pohybujícími stády zvířat a jediné Lví safari ve střední Evropě. Pěší procházka vás poté zavede mezi největší skupinu žiraf chovaných mimo Afriku nebo k nosorožcům, jejichž chovem se dvorský safari park proslavil. Při tom budete moct obdivovat úžasné umění a kulturu černého kontinentu a nechat se unášet strhujícími rytmy africké hudby. Projížďka safari hned vedle žiraf, pakoňů a zeber, velké tropické pavilony Ptačí a Vodní svět nebo pavilony pro šimpanze, okapi, šelmy či slony a další zvířata africké savany. Jako jediná zahrada ve střední Evropě nabízí safari park možnost projížděk ve Lvím safari mezi smečkou lvů. Nocleh v Jičíně nebo Mladé Boleslavi.
2. den: Snídaně. Celodenní návštěva parku Mirakulum ve středočeských Milovicích. Park nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. Najdete tam lesní hřiště a kontaktní zoo, obří nafukovací trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkokolejnou železnici, která park propojuje se sousedním Tankodromem. Dominantou celého parku je dřevěný hrad, přesněji řečeno hradní komplex osmi věží plných průlezů, visutých mostků, skluzavek a rozhleden, kde děti mezi jednotlivými prvky překonávají až desetimetrové výškové rozdíly. Hradu nechybí ani opevnění a systém podzemních chodeb, které lze rovněž prozkoumat. „Černým koněm“ zábavy celého parku je více než půl kilometru podzemních chodeb, které se splétají pod centrální částí Mirakula. Návrat do 20 hodin.

Předpokládané vstupné: Safari 240/ 190 Kč, Lví safari 80 Kč, Mirakulum 210 Kč
Cena zájezdu dle místa odjezdu, daného hotelu a předpokládaného počtu osob.

Stezka korunami stromů Lipno a Království lesa

Odjezd z Plzně v 6:30 hodin (případně z jiných míst). Předpokládaný příjezd v 10 hodin.
Stezka korunami stromů v délce 372 m z dřevěné konstrukce je citlivě zasazena do smíšeného lesa a při maximálním stoupání 2 - 6% se dostanete až do 24 metrové výšky. Stezka je zakončena 40metrovou vyhlídkovou věží. Svou unikátností je Stezka korunami stromů Lipno přístupná nejširší možné věkové skupině návštěvníků. 11 adrenalinových sekcí pro děti, interaktivní didaktické zastávky a jeden z nejdelších suchých tobogánů v České republice. Ohromující výhled na Lipenské jezero, šumavskou přírodu, Novohradské hory a vrcholky rakouských Alp. Dobrodružnou a přesto bezpečnou cestu po lávce zajišťuje konstrukce z masivního klíženého dřeva a 75 dřevěných podpěrných sloupů. Dřevěné zábradlí a transparentní postranní síť jsou zárukou dokonalé bezpečnosti a výhledu. Dřevěná konstrukce se harmonicky prolíná s okolní přírodou.
Zážitkový park Království lesa je určen pro rodiče s dětmi. Především těm nejmenším má příjemným způsobem přiblížit to, co se odehrává v mechu a mlází, v lesních houštinách nebo mezi mladými stromky či v mraveništi. Rozsáhlá lanová centra připomínají stezky pro veverky, kuny, jezevce nebo lišky. Děti tak mohou odhalit tajemství skryté v útrobách lesa a zároveň se naučit rozeznávat stromy nebo zjistit, jaké vlastnosti má dřevo. Budou poznávat zvířecí stopy a pochopí zákonitosti života lesního společenství.
Návrat do 21 hodin.

Předpokládané vstupné: Stezka korunami stromů a Království lesa – dospělý 530 Kč, zlevněný 480 Kč. Rodina (2 dospělí a 1-4 děti do 14 let) 1540 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Tajemný hrad Houska, Kokořín a zámek Mělník

Odjezd z Plzně v 7:00 hodin.
Hrad Houska byl zřejmě postaven pány z Dubé, kolem roku 1590 byl přestavěn na renesanční zámek. Masivní stavba na čtyřúhelníkovém půdorysu s uzavřeným středním nádvořím má zachovaná gotická okénka. Houska je jeden z nejlépe dochovaných královských hradů Přemysla Otakara II. Tento zapomenutý hrad má neuvěřitelně zajímavou historií opředenou řadou tajuplných až pekelných pověstí. Říká se o něm, že je nejtajuplnějším hradem v Česku.
Hrad Kokořín leží na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským dolem, uprostřed chráněné krajinné oblasti. V minulosti byl několikrát přestavován až do dnešní romantické podoby. Tvarem hradby připomíná loď, jejíž stožár tvoří kulatá věž. Druhou dominantou hradu je palác, který sloužil jako obytná část. Jeho stěny jsou pokryty malbami s rytířskými motivy.
Starobylé královské věnné město Mělník, jeho zdaleka viditelnou dominantou je zámek a věž chrámu sv. Petra a Pavla a které je proslavené pěstováním vinné révy. Návštěvníky přitahuje pohled ze zámecké vyhlídky, odkud je vidět soutok Labe a Vltavy, památná hora Říp a České středohoří. Prohlédnete si zámek a jeho unikátní prostory plné významných malířských či sochařských děl, starobylých kusů nábytku nebo jiných rozličných zajímavostí. Pod zámkem se nacházejí ve třech patrech rozsáhlé historické sklepy, jejichž základy nechal postavit sám Karel IV. Možnost degustace nejznámějšího místního vína Ludmila.
Předpokládané vstupné: hrad Houska 130 Kč, Kokořín 90 Kč, zámek Mělník 140 Kč
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Třebíč a Telč, města ze seznamu památek UNESCO

Odjezd z Plzně v 6:00 hodin (případně z jiných míst)
Dopoledne návštěva Třebíče města památek UNESCO, které se nachází na západě Moravy v jihovýchodním cípu kraje Vysočina. Třebíč se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy a počátky města jsou spjaty s významným benediktinským klášterem, který byl založen moravskými knížaty již roku 1101. Díky bohaté historii města mohou návštěvníci obdivovat mnoho cenných památek, z nichž ty nejvýznamnější jsou zapsány na prestižním seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov. Individuální volno na oběd.
Odpoledne přejezd do Telče. Návštěva státního zámku Telč renesančního skvostu uprostřed Českomoravské vrchoviny a střední Evropy pod ochranou UNESCO. Původně gotický hrad přestavěn v polovině 16. století na renesanční zámek. Zasloužil se o to tehdejší majitel panství Zachariáš z Hradce, který byl ovlivněný italskou renesancí. Kromě zachovaného exteriéru zde jsou dochovány v původní interiéry v neporušené podobě. Nejhonosnější místnosti je Zlatý sál s kazetovým vyřezávaným stropem. Město se pyšní překrásným historickým náměstím, lemovaným gotickými a renesančními měšťanskými domy s podloubími a bohatě zdobenými štíty. Ve městě s neopakovatelnou pohádkovou atmosférou se alespoň na chvíli vrátíte do dob renesance. Návrat okolo 21. hodiny.

Předpokládané vstupné: Zadní synagoga 100 Kč, městská věž 30 Kč, zámek v Telči 160 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Zámky Nelahozeves a Ploskovice, Malá pevnost Terezín

Odjezd z Plzně v 7:15 hodin (případně z jiných míst)
Zámek Nelahozeves, jedna z nejkrásnějších renesančních staveb v Čechách se těší oblíbenosti a hojné návštěvnosti. Stálá zámecká expozice Pohled do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů je souborem dvanácti dobových pokojů, které detailně ilustrují život vlivné šlechtické rodiny v Čechách v 19. století. Interiéry inspirované dobou 10. knížete z Lobkowicz, Ferdinanda Zdenka (1858 – 1938), představují pánskou a dámskou ložnici, jídelnu, hudební pokoj, rodinnou kapli a knihovnu, v níž jsou vystavovány ukázky vzácných knih a rukopisů z Lobkowiczké knihovny.
Návštěva zámku Ploskovice, letní sídlo penzionovaného rakouského císaře a posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského. Zámek byl vystavěn mezi lety 1720-30 pro Annu Marii Toskánskou, manželku toskánského vévody Gastona III., posledního z rodu Medici. Dobová interiérová instalace 2. poloviny 19. století navozuje atmosféru jeho letních pobytů. Zámek, jako barokní letní sídlo, sloužil jako Ferdinandova soukromá rezidence. Prohlédnete si zde sbírky nábytku, obrazů, skla a porcelánu, nástropní malby významného českého malíře Josefa Navrátila a také sochařskou výzdobu Václava Levého. V přízemí jižní strany zámku můžete navštívit také umělé vodní jeskyně, tzv. grotty. Barokní prostory s kašnami a nástěnnými malbami pochází z počátku 18. století. Na stěnách jsou částečně plastické zříceniny antických staveb.
Město Terezín, založené na konci 18. století jako vojenská pevnost, je dnes známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí. Za 2. světové války sloužilo jako internační tábor židovského obyvatelstva a stalo se přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů. V Malé pevnosti najdete stálou expozici o historii politické věznice. Dále zde bylo otevřeno v roce 1991 v budově bývalé terezínské školy Muzeum ghetta, v roce 1997 pak bývalá Magdeburská kasárna a navštívit můžete i bývalé krematorium na Židovském hřbitově a další místa pevnosti a města, která vypráví příběh nedávné historie.
Předpokládané vstupné: zámek Nelahozeves 130 Kč, Terezín (Kombinované vstupné Malá pevnost , Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna) 220 Kč, zámek Ploskovice 140 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Zámky Litomyšl, Nové Hrady a Žleby, Národní hřebčín v Kladrubech.

1. den: Odjezd z Plzně v 6:30 hodin (případně z jiných míst).
Návštěva renesančního zámku v Litomyšli, který je zapsán od roku 1999 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Za vidění stojí také historické centrum, domy kolem Smetanova náměstí v čele s domem U Rytířů, velkoryse opravené klášterní zahrady. Zámek v Litomyšli, jehož fasády a štíty zdobí originální sgrafitová psaníčka, patří k nejkrásnějším renesančním stavbám střední Evropy. Prohlídkové okruhy vás zavedou do stylově zařízených interiérů, barokního zámeckého divadla s dochovaným souborem kulis a do tajemných podzemních chodeb. Volno na oběd.
Zámek Nové Hrady, situovaný poblíž Litomyšle, je ojedinělá rokoková stavba na území Českých zemí, kterou postavit původní majitel panství, hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré. Stavba z roku 1777 si do dnes zachovala svou ryzí architektonickou podobu. Od roku 1997 je zámek v soukromém vlastnictví. Tento krásný zámek je často nazývána "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". Za podívanou, kromě interiérů, stojí zámecké stáje a farma jelení a daňčí zvěře. Zahrady jsou ideou i dílem současných majitelů. Naleznete zde francouzskou zahradu, jezírko s pergolou, bílou zahradu, rozárium, italskou zahradu, parkánovou zahradu, zeleninovou zahradu, zelené divadlo nebo anglický park s křížovou cestou. Nocleh v oblasti Hradec Králové – Pardubice.
2. den: Snídaně. Dopoledne návštěva Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je zařazen na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Můžete se těšit na prohlídky stájí, zámku, kočárkovny a postrojovny, muzea kladrubského chovu koní. Návštěva stájí, kde zblízka poznáte chov jednoho z nejstarších hřebčínů na světě, setkáte se s starokladrubskými koňmi, koňmi císařů a králů, a odhalíte, čím vším musí projít novorozená hříbata, než se z nich stanou chovné klisny nebo plemenní hřebci.
Zámek Žleby je velkolepé romantické sídlo rodu Auerspergů, ve kterém se dodnes nacházejí rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů denní potřeby. Zámek návštěvníkům nabízí exkurs do každodenního života šlechty v 19. století. Úžasná je i procházka zámeckým parkem, kterým protéká řeka Doubrava. Návrat do 20 hodin.

Předpokládané vstupné:
zámek Litomyšl 160 Kč, Nové Hrady 120 Kč, stáje v Kladrubech 200 Kč, zámek Žleby 160 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Zámky Mnichovo Hradiště a Zákupy, hrady Bezděz a Sloup, 2denní zájezd

1. den: Odjezd v 7:00 hodin z Plzně (případně z jiných míst). Návštěva zámku Mnichovo Hradiště. Vzácně dochovaný barokní zámek rodu Valdštejnů s mimořádně bohatou interiérovou výbavou, která stále zachovává atmosféru 18. století. Zachovaly se zde četné sbírky porcelánu, původní zařízení a zámecké divadlo. Na zámek byla z Duchcova převezena knihovna s 22 tisíci svazky, kterou spravoval Giacomo Casanova. Prohlédnout si zde můžete také zachované historické divadlo s početnou kolekcí kulis z konce 18. a poč. 19. století, které zahrnují krajinné motivy, městské motivy i interiéry rozličných charakterů. V areálu bývalého kláštera kapucínů je umístěna hrobka Albrechta z Valdštejna.
Královský hrad Bezděz je jednou z našich nejvýznamnějších gotických památek. Návštěvníci si mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí a množstvím gotických architektonických detailů, purkrabský palác a další části hradu. Přístupná je také Velká věž s rytířskou síní v nejvyšším podlaží a s jedinečnou vyhlídkou na široké okolí. Nocleh.
2. den: Snídaně. Kamenický Šenov – exkurze do sklárny, ruční výroba foukaného skla do rotačních i nerotačních forem i skla hutně tvarovaného bez forem, malosériovou výrobou skla z olovnatých i bezolovnatých sklovin. Krátká zastávka na kraji města, návštěva skalního útvaru Panská skála, mající statut národní přírodní památky a která je známá z filmové pohádky Pyšná princezna.
Zámek Zákupy – letní sídlo rakouského císaře Ferdinand I. Dobrotivý v roce 1848, posledního korunovaného českého krále. Místo svatby následník trůnu František Ferdinand d'Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Při prohlídce zámku Zákupy nenavštívíte jen císařské reprezentační a soukromé pokoje, ale také apartmán Orlíka, syna Napoleona Bonaparte.
Skalní hrad a poustevna Sloup. Hrad, který přechází ve skálu a skála, na které vyrůstá hrad. Na 35 m vysoké pískovcové skále v obci Sloup v Čechách leží památkově chráněný objekt Skalní hrad Sloup. Délka skály činí 100 m a šířka 60 m. Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení, je vytesáno a dostaveno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu.

Předpokládané vstupné: Mnichovo Hradiště 140 Kč, Bezděz 140 Kč, hrad Sloup 70 Kč, Sklárna 100 Kč, Zákupy 140 Kč
Cena zájezdu dle místa odjezdu, daného hotelu a předpokládaného počtu osob.

Zámky Vrchotovy Janovice baronky Sidonie Nádherné a Konopiště arcivévody Ferdinanda d´Este

Odjezd z Plzně v 7:00 hodin (případně z jiných míst). Zámek ve Vrchotových Janovicích je spolu s původním parkem zvláštním prostorem s nenápadným, ale silným a osobitým kouzlem. Zámek je již 50 let součástí expozic Národního muzea v Praze. Krajinářský park ve Vrchotových Janovicích patří k nejvíce obdivovaným parkům v Čechách. Původně kamenná gotická tvrz pánů z Janovic, chráněná vodním příkopem, později renesančně přestavěná pány z Říčan, se v 18. století proměnila v reprezentační sídlo votické větve hrabat z Vrtby. V polovině 19. století získal zámek svou současnou novogotickou, romantickou podobu. V době posledních soukromých majitelů, Nádherných z Borutína, zejména v 1. polovině 20. století, byl zámek uprostřed starého krajinářského parku místem, kde se se svými pozoruhodnými hosty setkávala baronka Sidonie Nádherná.
Návštěva zámku Konopiště. Původně hrad ze 13. století založený po vzoru francouzských kastelů je dnes zámkem neodmyslitelně spojeným se svým posledním šlechtickým majitelem Františkem Ferdinandem d’Este, následní rakouského trůnu. Arcivévoda František Ferdinand nechal zámek upravit do pseudohistorického romantického hradního stylu.
V rámci prohlídkových okruhů uvidíte reprezentační a hostinské pokoje, sbírku zbraní a loveckých trofejí i soukromé pokoje Františka Ferdinanda, které byly vytvářeny se snahou o co největší autenticitu. Na zámku je přístupné také unikátní muzeum sv. Jiří v bývalé barokní oranžerii. Během čtvrt století nashromáždil soubor dřevořezeb, obrazů a rozmanitých artefaktů uměleckého řemesla z období od 15. do počátku 20. století, vztahujících se ke kultu svatého Jiří, v této sběratelské vášni soupeřil s britským králem Eduardem VII.
Za návštěvu stojí také nádherný zámecký park, kterým prochází několik naučných stezek. Mimo domácích dřevin zde byly vysazeny i různé exotické druhy. Parkem vedou tři naučné stezky: "Historie a příroda konopišťského zámeckého parku", přírodní zalesněnou částí zámeckého parku prochází "Lesní stezka Ferdinanda d’Este" a poslední naučnou stezkou zámeckého parku je stezka „Pod stromy.“

Předpokládané vstupné: Vrchotovy Janovice 90 Kč, Konopiště 210 Kč
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Železniční muzeum a muzeum amerických historických automobilů v Lužné, hrad Křivoklát.

Železniční muzeum a muzeum amerických historických automobilů v Lužné, hrad Křivoklát.
Odjezd z Plzně v 7:30 hodin (případně z jiných míst). Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka je největším tuzemským muzeem tohoto druhu u nás. Vzniklo v prostorách historické výtopny Buštěhradské dráhy Lužná - Lišany. Najdete tu jak nablýskané parní lokomotivy širokého věkového rozpětí a mnoho osobních i nákladních vagónů, tak nejrůznější předměty z historie železnic, například signalizační a zabezpečovací techniku, již téměř nepoužívané nářadí, modely vlaků a také železniční dílny, kde se opravují a renovují staré exponáty. V areálu je vybudován okruh úzkorozchodného kolejiště o rozchodu 800 mm s možností svezení pro návštěvníky.
Muzeum amerických historických automobilů JK Classics v Lužné nabízí na 80 legend automobilů z řad amerických veteránů, od počátků dvacátého století do jeho pozdních 70let. Jejich rozmanitostí i počtem se muzeum řadí mezi nejvýznamnější v Evropě. Ty největší skvosty jsou ukryty celkem ve 4 halách. Na své si přijdou jak nadšenci motorizmu, techniky, tak i obdivovatelé staré krásy, která voní benzínem, to vše na jednom místě. Mezi nejvzácnější exponáty se řadí např. kabriolet značky Buick Roadmaster Skylark z roku 1953, z již kultovního filmu Rainman. Dalšími poklady muzea jsou automobily luxusní značky Cadillac, celkem v 12ti provedeních, od roku výroby 1928 až po rok 1979.
Návštěva hradu Křivoklát, který patří k nejvýznamnějším a nejstarším královským hradům v České republice. Dřevěné hradiště nechal na ostrohu nad rakovnickým potokem v Křivoklátu zbudovat jeden z přemyslovských knížat. Lovecký hrad tehdy sloužil coby útočiště k radovánkám a lovu. Věhlas však místo získalo až po rozsáhlé kamenné přestavbě. Poté, co ji Přemysl Otakar II. dokončil, stal se Křivoklát reprezentačním sídlem českých králů. Do pozdně gotického slohu byl přestavěn na přelomu 15. a 16. století za vlády Vladislava II. Jagellonského. K dispozici jsou dva prohlídkové okruhy a volně přístupný okruh Na hradby.
Návrat do 19 hodin.

Předpokládané vstupné: Železniční muzeum 100 Kč, JK Classic 160 Kč, Křivoklát 200 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.

Zámky Žleby a Slatiňany, hřebčín starokladrubských vraníků ve Slatiňanech

Odjezd z Plzně v 6:30 hodin (případně z jiných míst). Zámek Žleby má svou neopakovatelnou atmosféru a nachází se v půvabném romantickém prostředí. Zámek je zcela jedinečný svými bohatě vybavenými historickými interiéry, které byly vytvořeny v průběhu 19. století podle původních anglických předloh knížaty z Auersperka. Při prohlídce knížecí rezidence můžete obdivovat skvostné sbírkové kolekce uměleckých předmětů, rozsáhlou sbírku historických zbraní, rozličných starožitností, skla, porcelánu i keramiky, sbírku vzácných okenních vitráží, obrazů, textilií, historického nábytku od renesance po 20. století a mnohé další. Po výstupu na Velkou věž se vám nabídne krásná vyhlídka do širokého okolí, ke kterému patří rozsáhlý zámecký park anglického typu. Romantický park s řekou Doubravou láká k příjemné procházce s jedinečnými průhledy na pohádkový žlebský zámek.
Návštěva malebného zámku Slatiňany a hřebčína starokladrubských vraníků. Zámek na úpatí Železných hor je obklopený rozlehlým anglickým parkem a láká svou netradiční moderností, přívětivou a pohodovou atmosférou, nejmladší zámeckou expozicí v republice a jednou z největších hipologických sbírek na světě. V zámecké expozici vás čekají příběhy ze života knížecího rodinného domu, podíváte se do zámeckých pokojů i zázemí zámku v podobě kuchyně, umývárny nádobí či kotelny. Hipologická expozice s bohatými sbírkami seznamuje s anatomií, chovem a využitím koně ve společnosti - vojenství, dopravě, sportu i zábavě, patří mezi největší svého druhu na celém světě. Stovky obrazů, plastik, sedel, postrojů, a to vše s motivem ušlechtilého zvířete – koně (pozn. v roce 2021 je tato expozice s ohledem na rekonstrukci nepřístupná). V blízkém hřebčíně se již přes 60 let chová starokladrubský kůň v černé barvě, čili starokladrubský vraník. Ten se řadí mezi barokní plemena koní, má španělsko-neapolský původ a vznikl pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Středisko chovu přímo v hřebčíně tvoří stáj plemenných hřebců a tři stáje plemenných klisen. Plemenní hřebci jsou ustájeni v prostorných boxech, plemenné klisny bez hříbat jsou na vazných stáních, klisny s hříbaty v boxech nebo na volné stáji.

Předpokládané vstupné: Žleby 160 Kč, Slatiňany 140 Kč, zámecký park 30 Kč, Hřebčín 150 Kč.
Cena zájezdu dle místa odjezdu a předpokládaného počtu osob.