(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Válečné monumenty a bitva v Ardenách

Francie, Poznávací zájezdy, Poznávací zájezdy

Rychlý přehled
 • 5denní zájezd s denními přejezdy a mikrobusem
Trasa
 • Bad Wimpfen
 • Hamm
 • Verdun
 • Fort Fermont
 • Orval
 • Bouillon
 • Dinant
 • Bastogne
 • Recogne
 • Malmedy
 • Remagen

Ubytování a rozmistění osob

Pokoj 1 2 dospělí

Termíny a ceny

Termín
Délka
Strava
Doprava
Cena
  Nejlevnější termín   
  Vybraný termín   

Popis zájezdu

Popis
5denní zájezd s denními přejezdy a mikrobusem

1. den
Odjezd v ranních hodinách. Cestou zastávka na protažení a oběd v lázeňském městečku Bad Wimpfen, ležícím na levém břehu Neckaru, ve svahu nad řekou, kolem středověké falce. Návštěva amerického hřbitova Hamm v Lucembursku – hrob Generála Pattona. Dle času prohlídka středu hlavního města Lucemburska, Adolfův most, katedrála Notre Dame s hrobem českého krále Jana Lucemburského. Přejezd na ubytování. Nocleh.

2. den
Snídaně. Přejezd do oblasti Verdunu, prohlídka míst spojených s jednou z největších bitev 1. světové války, prohlídka pevnosti Douamont. Prohlídka jedné z největších pevností Maginotovy linie – pevnost Fort Fermont, prohlídka podzemních prostor elektrickým vláčkem. Nocleh.

3. den
Snídaně. Přejezd údolím řeky do kláštera Orval, prohlídka cisterciánského kláštera, kde je pochován Václav Lucemburský, bratr Karla IV. Mniši zde vyrábějí, jako jeden ze sedmi klášterů na světě, lahodné trapistické pivo. Návštěva městečka Bouillon ležícím v malebném údolí řeky Semois. Mohutný hrad, položený na skalní plošině je jedinečným příkladem středověké architektury. Na závěr atraktivní město Dinant s návštěvou impozantní citadely položené vysoko nad řekou Meuse. Nocleh.

4. den
Snídaně. Návštěva nejdůležitějších míst s pojených s bitvou v Ardenách. Bastogne – jedno z nejdůležitějších střetnutí bitvy v Ardenách. Místo, které se německým armádám díky hrdinné obraně amerických armádních jednotek nepodařilo dobýt. Návštěva muzea. Návštěva německého vojenského hřbitova v Recogne. Cestou na ubytování zastávka v městečku Malmedy,u amerického památníku masakru amerických válečných zajatců. Dle času návštěva historického centra Baugnez 44. Nocleh.

5. den
Snídaně. Návštěva amerického památníku a hřbitova Ardennes American Cemetery and Monument ve vesničce Neupré. Odjezd od ČR a cestou zastávka v Remagenu u zbytků legendárního mostu na Rýně. Návrat ve večerních hodinách.

Minimální výměna na vstupy
60 EUR.

Poznávací zájezdy