(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Rychlý přehled
 • 8denní zájezd
Trasa
 • Taormina
 • Etna
 • Catania
 • Syrakusy
 • Palermo
 • Monreale
 • Cefalú
 • Messina
 • Capo Vaticano
 • Tropea

Ubytování a rozmistění osob

Pokoj 1 2 dospělí

Jednolůžkový pokoj

Maximální možné obsazení: 1 dospělý


Pokoj pro 2 osoby

Maximální možné obsazení: 2 dospělí


Termíny a ceny

Termín
Délka
Strava
Doprava
Cena
  Nejlevnější termín   
  Vybraný termín   

Popis zájezdu

Popis
8denní zájezd

1. den
Odlet z Prahy do Lamezia Terme, transfer, ubytování na kalabrijském pobřeží u Tyrhénského moře. Nocleh.

2. den
Po snídani odjezd na trajekt, kterým přejedeme (cca 30min) Messinskou úžinu oddělující Kalábrii od Sicílie do města Messina. Navštívíme Taorminu, jedno z nejkrásnějších měst Sicílie - starobylé uličky a náměstí plné kaváren, obchůdky ale i historické památky, jako je Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu a množství paláců. K večeru odjezd na ubytování v hotelu na východním pobřeží. Nocleh.

3. den
Snídaně. Výlet k nejvyšší hoře Sicílie a stále činné sopce Etně, vulkanická „měsíční“ krajina s lávovými útvary a krátery. Můžete si zvolit procházky na úbočí Etny nebo za příznivého počasí vyjet lanovkou až k hlavnímu kráteru ve výšce 2 900 mnm, popř. džípy až na vrchol, téměř stále pokrytý sněhem. Odpoledne se vrátíme do města Catania, starobylého města a významného přístavu. Procházka centrem města, katedrála sv. Agáty z 11. století, slonní fontána se sochou slona z lávového kamene z Etny, neorenesanční divadlo aj. Po prohlídce města návrat na ubytování. Nocleh.

4. den
Snídaně a odjezd na jihovýchod ostrova. Návštěva města Syrakusy. Žádné jiné místo na Sicílii nemá takové bohatství uměleckých a kulturních památek z nejrůznějších období. Město se skládá ze dvou naprosto rozdílných částí. Malebné staré město vystavěné na ostrově Ortygia a pevninská část s památkami z řecko-římského období. Prohlédneme si pozůstatky Apollónova chrámu, Aretušin pramen, archeologický areál s řeckým divadlem i barokní katedrálu vystavěnou na místě slavného chrámu bohyně Athény vystavěného Syrakusany po vítězné bitvě nad Kartaginci. Katedrálu dodnes podpírají dórské sloupy. Odpoledne odjezd ze Syrakus a přejezd přes vnitrozemí ostrova na ubytování u Palerma. Nocleh.

5. den
Po snídani návštěva Palerma, hlavního města Sicílie. Město založené Féničany s vlivy všech civilizací, které jím prošly, má nezaměnitelný ráz kombinací normanské a orientální architektury, baroka, historických zahrad a parků. Cizokrajný půvab Palerma umocňují palmy, tropická vegetace, příjemné podnebí i zdejší lidé. Projdeme se klikatými uličkami na náměstí Quatro Canti, vyznačující střed města a symbolizující čtvero ročních období, projdeme branou Porta Nuova a navštívíme bývalý Královský palác. Odpoledne přejedeme do Monreale ležícího nad Palermem na svahu hory Monte Caputo. Návštěva vzácné katedrály, která je jednou z největších dochovaných památek normanské architektury na světě, velmi pozoruhodná a zachovalá Křížová chodba a nádherný interiér skleněných mozaik (6,500 m2). K večeru odjezd na ubytování u Cefalú. Nocleh.

6. den
Po snídani návštěva města Cefalú, staré město s úzkými uličkami, normanskou katedrálou i atmosférou pravé Itálie s množstvím barů, kaváren a obchodů. Je vystavěno pod mohutnou skalní stěnou Rocca di Cefalú. Unikátní je i prádelna z doby Arabů napájená přírodním pramenem, která byla v provozu až do 50. let minulého století. A po schodech dolů se dostaneme ke starému přístavu i na krásnou písečnou pláž, která se táhne pod celým starým městem. Odpoledne volno na koupání, procházky, posezení, návštěvu muzeí apod. Večer návrat na ubytování. Nocleh.

7. den
Po snídani odjezd do města Messina. Krátká zastávka na prohlídku unikátní katedrály s funkčním orlojem a na posezení třeba u kávy. Po prohlídce se nalodíme na trajekt a přejedeme opět Messinskou úžinu do Kalábrie. Odjezd na ubytování do oblasti Capo Vaticano s krásnými plážemi. Odpočinek, koupání. Nocleh.

8. den
Po snídani výlet autobusem podél Pobřeží bohů do města Tropea, perly Kalábrie. Velmi navštěvované starobylé město pocházející již z řecko-normanské doby je vystavěno na útesech nad bělavými písečnými plážemi. Procházka k vyhlídce s dech beroucími výhledy na pobřežní scenérii s kostelem sv. Marie vystavěným na vrcholu skalnatého útesu nad nádhernými plážemi. Posezení v restauracích a kavárnách v křivolakých uličkách nebo nákupy posledních suvenýrů a dárků. Před polednem transfer na letiště a odlet do Prahy (v červnu odlet i do Brna).

Minimální výměna na vstupy
Doporučená výměna na vstupy: 70 EUR.

Poznávací zájezdy
Itálie - LastMinute
Ceny za osobu
Důležité informace

Řeč

Oficiálním jazykem je italština. Používá se řada dialektů dle dané oblasti. Domluvíte se i anglicky a německy.

Měna

V Itálii platí evropská měna, tj. 1euro (EUR) = 100 centů. Většina hotelů, obchodů, půjčoven aut i restaurací běžně běžně akceptuje platbu platební kartou. Bankomaty jsou snadno dostupné zejména ve větších střediscích. U menších středisek doporučujeme mít s sebou hotovostní rezervu pro případ, že zde nenajdete bankomat.

Časový rozdíl

V Itálii na pevnině a i na ostrovech platí středoevropský čas.

Elektrické napětí

220 V.

Cestovní doklady

Občan České republiky může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Doklady musí platit minimálně po dobu plánovaného pobytu. Je nutné, aby dítě mělo vlastní cestovní doklad. Pro klienty jenž nemají české občanství doporučujeme informovat se na Velvyslanectví Itálie v Praze.

Celní a devizové předpisy

V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží vyjma zboží, které podléhá spotřební dani. Volně je dovoleno převážet v rámci zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. U některého zboží platí limit na osobu a pobyt - 800 ks cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin, 20 l produktů se středním obsahem alkoholu, 90 l vína (z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva.

Další užitečné informace

Pláže v Itálii jsou převážně písčité a bývají označeny nápisem „spiaggia“. Na většině z nich budete muset uhradit poplatek za pronájem lehátek a slunečníku (cca 6–8 EUR na den). Z důvodu tradice odpoledního klidu (tzv. siesty) mohou být hotelové bazény uzavřeny v odpoledních hodinách – cca od 13.00 až do 16.00 (záleží na daném ubytovacím zařízení). Některá italská města mohou vybírat místní pobytové taxy (cca 1 – 3 €/den) za osoby starší 12 let. V případě, že bude pobytová taxa vybírána, je placena klienty přímo v místě pobytu, a to na recepcích.

Doprava do Itálie a nástupní místa:

Cena dopravy vždy zahrnuje 1 místo v autobuse, 1 zavazadlo do hmotnosti 20 kg, 1 příruční zavazadlo do 5 kg. Nadlimitní zavazadla jsou vždy za příplatek. Nadlimitní neohlášená zavazadla mohou být vyloučeny z přepravy.

Odjezdy z jednotlivých nástupních míst za příplatek jsou zajištěny při minimálním počtu 5 osob a více klientů. V případě, že nebude dosaženo minimálního počtu, budou klienti přesunuti na nejbližší nástupní místo.