(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Uvidíme krásy kouzelné severské přírody, pohoří Jutunheimen, nejkrásnější fjord Geiranger a navštívíme dvě hlavní města Oslo a Kodaň.

Rychlý přehled
  • 10denní zájezd
  • ubytování v chatkách
Trasa
  • Göteborg • Iddefjorden • Mjösa • Lillelhammer • Gudbrandsdalen • Jostedalsbreen • Nigardsbreen • Sognefjorden • Romsdalen • Trollveggen • Alesund • Romsdalsfjord • Storfjord • Ottadalen • Dalsnibba • Geirangerfjord • Lom • Sjoa • Jotunheimen • Vagamo • Oslo • Kodaň

Ubytování a rozmistění osob

Pokoj 1 2 dospělí

Pokoj pro 2 osoby

Maximální možné obsazení: 2 dospělí


Pokoj pro 4 osoby

Maximální možné obsazení: 4 dospělí


Termíny a ceny

Termín
Délka
Strava
Doprava
Cena
  Nejlevnější termín   
  Vybraný termín   

Popis zájezdu

1. den
Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.

2. den
Vylodění, prohlídka druhého největšího města Švédska Göteborgu, nocleh.

3. den
Zastávka u hraničního fjordu Iddefjorden, vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera Mjösa. Návštěva Lillemammeru, turistického a sportovního centra, dějiště zimních olympijských her a věhlasného skanzenu. Údolím Gudbrandsdalen dojedeme až na ubytování. Nocleh.

4. den
Snídaně. Výlet k největšímu evropskému ledovci Jostedalsbreen, ledovcový splaz Nigardsbreen. Horskou silnicí s nádhernými sceneriemi se dostaneme až k bočnímu rameni nejdelšího norského fjordu Sognefjord. Večeře a nocleh.

5. den
Snídaně. Pojedeme divokým údolím Romsdalen, jejž lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávky u pověstné převislé horolezecké stěny Trollů. Výjezd věhlasnou cestou Trollů – Trollstigveien a prohlídka města Alesund, které je nazývané klenotnicí secesního umění a je překrásně položené na břehu a ostrůvcích Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél Romsdalsfjordu a Storfjordu. Večeře a nocleh.

6. den
Snídaně. Údolím Ottadalen až k úpatí hory Dalsnibba a výjezd na její vrchol s nádhernou vyhlídkou a úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů. Zastávka v městečku Lom. Večeře a nocleh.

7. den
Snídaně. Údolím ledovcové řeky Sjoa dojedeme až k největšímu norskému pohoří Jotunheimen (Domoc obrů) – pěší túra na vyhlídku Besseggen nad jezerem Gjende s pamoramatickými rozhledy na rozeklané a zasněžené vrcholy. Pro méně zdatné turisty možnost procházky kolem jezera. Městečko Vagamo se starou norskou dřevěnou architekturou. Večeře a nocleh.

8. den
Snídaně. Oslo – vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei. Noční přejezd.

9. den
Prohlídka hlavního města Dánska Kodaně – královský palác Amalienborg, Christianborg, radnice, možnost okružní plavby přístavem, symbol města Malá mořská víla. Odjezd do ČR, noční přejezd.

10. den
Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Poznámka
U níže uvedeného vstupu je nutná rezervace předem (při podpisu smlouvy). Později již nelze objednat.
Plavba po Geirangerfjordu - 1180 Kč.

Minimální výměna na vstupy
1200 NOK, 350 DKK, 400 SEK.

Poznávací zájezdy