(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Cestou polských králů až k dunám Baltského moře

Polsko, Poznávací zájezdy, Poznávací zájezdy

Rychlý přehled
 • 8denní zájezd bez nočních přejezdů
Trasa
 • Swidnice (UNESCO)
 • Vratislav
 • Poznaň
 • Toruň (UNESCO)
 • Gdyně
 • Gdaňsk
 • Malbork (UNESCO)
 • Mazurská jezera
 • Mikolajki
 • Olsztyn
 • Varšava (UNESCO)
 • Krakov (UNESCO)

Ubytování a rozmistění osob

Pokoj 1 2 dospělí

Pokoj pro 2 osoby

Maximální možné obsazení: 2 dospělí


Termíny a ceny

Termín
Délka
Strava
Doprava
Cena
  Nejlevnější termín   
  Vybraný termín   

Popis zájezdu

Popis
8denní zájezd bez nočních přejezdů

1. den
Brzy ráno odjezd z ČR do Polska. První zastávkou bude jeden z nejnovějších přírůstků na seznamu UNESCO v Polsku – evangelický kostel ve Świdnici - největší dřevěný kostel v Evropě. Pokračovat budeme do metropole Dolnoslezského vojvodství – Wrocławi (Vratislavi). V historickém centru nás upoutá nezvykle naježená silueta radnice z 15. století, zavítáme k univerzitě s bohatou Aulou Leopoldina a uvidíme řadu sakrálních staveb, včetně barokního kostela Jména Ježíšova. Zůstane-li nám dostatek času, podíváme se i na gigantický obraz Racławicka panorama ukrytý v rotundě. Dojezd na ubytování, nocleh.

2. den
Snídaně. Prohlídka historicky prvního hlavního město Polska, Poznaně. Katedrální ostrov, kde město vyrostlo a který papež Jan Pavel II. nazval místem „zrození Polska“. Nahlédneme zde do nejstaršího polského chrámu se Zlatou kaplí s náhrobky prvních králů. Staré náměstí s čilým ruchem a pohádkovou renesanční radnicí. Poté pojedeme do město architektonické bohatosti Toruně (UNESCO), kde žil astronom Mikuláš Koperník. Staroměstské náměstí, kde na nás dýchne nejen kouzlo středověké gotiky, ale také vůně vyhlášených toruňských perníků. Dojezd na ubytování, nocleh.

3. den
Snídaně. Návštěva jedno z nejmladších měst v Polsku, Gdyni. Procházka po nábřeží a u přístavu, „plovoucí“ muzeum – torpédoborec Błyskawica a stoletý trojstěžník Dar Pomorza. Oceánografické muzeum s mořským akváriem. Potom již vyrazíme do přímořského letoviska Łeby. Odtud se nám naskýtá ideální cesta k pozorování ojedinělé biosferické rezervace UNESCO Słowińského národního parku s pohyblivými písečnými dunami. Duny urazí za rok téměř 10 metrů a časem zde vytvořily dvě jezera oblíbené ptactvem. Odpočinek na březích Baltického moře, jehož písek ukrývá vzácné jantary, možnost koupání. Návrat na ubytování. Nocleh.

4. den
Snídaně. Prohlídka přístavního velkoměsta Gdaňsk, kdysi nazývaného „Aurea Porta“ – Zlatá Brána Polska. Navštívíme nejvýznamnější části města – Hlavní město – řada výstavních budov, místa slavnostních průvodů polských monarchů po Královské stezce. V další části na nábřeží Motlawy uvidíme nejcharakterističtější objekt Gdaňsku – Žuraw, ve středověku největší přístavní jeřáb na světě. Poté jeden z největších cihlových chrámů na světě – až 25 000 věřících. Zůstane-li nám času, navštívíme např. Námořnické muzeum na říčním ostrově Ołowianka nebo historickou radnici s vyhlídkovou věží nebo posezení v některé z letních zahrádek. Odpoledne se vydáme k největšímu a nejslavnějšímu polskému hradu – křižáckému Malborku (UNESCO). Gotický hradní komplex z červených cihel s nespočtem komnat a kaplí. Večer dojezd na ubytování. Nocleh.

5. den
Snídaně. Objevování malebných oblastí Mazurských jezer. Z letoviska Ruciane-Nida podnikneme plavbu na největší jezero v Polsku Śniadrwy do rušného, ale malebného letoviska Mikołajki. Zde je možné se občerstvit, projít po břehu jezera, vychutnat atmosféru a případně se i vykoupat na místní pláži. V pozdním odpoledni si prohlédneme historické jádro Olsztyna. Nocleh.

6. den
Snídaně. Po snídani přejezd do Varšavy. Toulky uličkami hlavního města Polska. Obnovené Staré město (UNESCO). Středověkou atmosféru města vytváří úzké ulice s domy z 15.–18. století, zbytky obranných hradeb, příkop s barbakanem i půvabné náměstí plné různobarevných fasád. Varšavský královský zámek se stal symbolem polské nezávislosti. Na Královské cestě stojí mimo jiné kostel sv. Kříže, v němž je umístěna urna se srdcem nejslavnějšího polského skladatele F. Chopina. Další „atrakcí“ Varšavy je výšková budova Paláce kultury a vědy z 50. let 20. stol., která byla darem národů SSSR. Pyšní se krásným výhledem z terasy ve 30. patře. Ubytování, nocleh.

7. den
Snídaně a přejezd do Małopolského vojvodství. Prohlídka Krakova (UNESCO). Po staletí se královské město pyšní panoramatem katedrály a bývalého královského hradu na Wawelském návrší. Najdeme zde dávné trhové stánky s textilem – sukenice, nejstarší polskou univerzitu a vzácné sbírky umění. I my se necháme unášet středověkou atmosférou původního Starého města s pulzujícím Hlavním náměstím. Ubytování, nocleh.

8. den
Po snídani zůstaneme v Krakově, abychom si ještě více mohli vychutnat krásy toho města. Zamíříme také do židovské Kazimierze se starobylými synagogami a renesančním hřbitovem. Odpoledne se vypravíme na cestu zpět do ČR, návrat do Brna cca 20:30, následně do Prahy, Plzně.

Minimální výměna na vstupy
Doporučená výměna na vstupy: cca 250 PLN.

Poznávací zájezdy
Polsko - LastMinute
Ceny za osobu