(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Portugalsko - Země mořeplavců, vína a slunce

Portugalsko, Poznávací zájezdy, Poznávací zájezdy

Rychlý přehled
 • 8denní zájezd
Trasa
 • Óbidos
 • Nazaré
 • Alcobaca
 • Batalhe
 • Coimbra
 • Guimaraes
 • Bragy
 • Bom Jesus do Monte
 • Porto
 • Tomar
 • Fátima
 • Lisabonu
 • Sintra
 • Cabo da Roca
 • Cascais

Ubytování a rozmistění osob

Pokoj 1 2 dospělí

Jednolůžkový pokoj

Maximální možné obsazení: 1 dospělý


Pokoj pro 2 osoby

Maximální možné obsazení: 2 dospělí


Termíny a ceny

Termín
Délka
Strava
Doprava
Cena
  Nejlevnější termín   
  Vybraný termín   

Popis zájezdu

Popis
8denní zájezd

1. den
Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer na ubytování v okolí Óbidos.

2. den
Po snídani návštěva středověké vesničky Óbidos, úzké uličky sestávající z bílých domečků s terakotovými střechami plné obchodů. V rybářské vesničce Nazaré procházka po místní pláži. Dále přejezd do městečka Alcobaca s největším kostelem v Portugalsku (UNESCO) a krásným cisterciáckým opatstvím. Na závěr prohlídka Batalhe s královským klášterem (UNESCO). Odjezd na ubytování v okolí Coimbry, večeře.

3. den
Snídaně. Coimbra - až do 13. stol. hlavní město země, rodiště 6 portugalských králů a kolébka vzdělání. Nachází se tu nejstarší univerzita v Portugalsku (druhá nejstarší na světě), na které vystudovali velikáni portugalské literatury. Prestiž univerzity sem dodnes přitahuje tisíce studentů, kteří z více než 80 tisíc obyvatel Coimbry tvoří jednu čtvrtinu. Poté přejezd do Guimaraes – kolébky portugalského národa. Úzké středověké uličky v zachovalém jádru přímo vybízejí k procházce. Historické jádro města je uznáno světovým kulturním dědictvím. Historické domy byly postupně zrekonstruovány a hrad sv. Michala se stal dominantou města. Další zajímavostí města je Vévodský palác Paco dos Duques - dnes muzeum. Prohlídka středověké Bragy, zastávka na poutním místě Bom Jesus do Monte a na závěr dne návštěva vinných sklípků caves v Portu, ve světě proslaveném svým portským vínem, které však není z Porta. Vinice se nacházejí v údolí řeky Douro, asi 100 km od města a víno je v sudech převáženo do Vila Nova de Gaia, městečka ležícího na druhé straně řeky téměř splývajícího s Portem. Návrat na ubytování v okolí Porta. Večeře.

4. den
Snídaně. Celodenní prohlídka Porta. Porto - druhé největší město Portugalska, hlavní město provincie Douro. Porto je krásné město s kouzelnými uličkami, pozoruhodnou historií, množstvím památek i intenzivním nočním životem. Procházky po historické čtvrti Ribeira, po březích Doura až po jeho ústí do Atlantiku mají nezaměnitelnou atmosféru. Návštěva katedrály Terreido da Sé, čtvrtě Barredo s domy naklánějícími se do stran, gotického kostela Sao Francisco s honosnou zlatou výzdobou, ubytování a večeře v okolí Porta.

5. den
Snídaně. Prohlídka města Tomar, kde se nachází Convento de Cristo, hrad s klášterem z 12. stol., který byl sídlem rytířů Kristova Řádu (na seznamu UNESCO). Dále do Fátimy, jednoho z nejvýznamnějších poutnických míst křesťanského světa s velkou neobarokní bazilikou, postavenou na počest zjevení Panny Marie. Věže baziliky měří 65 m a náměstí je dvakrát větší než náměstí baziliky sv. Petra v Římě. Na hlavním oltáři je možné vidět vitráže s výjevy zjevení a obraz s poselstvími, které odevzdala Marie pastýřům při zjevení. Za zmínku stojí i monumentální varhany z roku 1952, které mají 12 tisíc píšťal. Ubytování ve Fátimě či okolí. Večeře.

6. den
Po snídani odjezd do Lisabonu - město, na které se dívá socha Krista (návštěva), přesná replika té slavnější v Riu de Janeiro. Lisabon se díky svému přístupu k Atlantickému oceánu stal významným obchodním přístavem a křižovatkou světa s největšími suchými doky na evropském kontinentě. Prohlídka města - starobylá čtvrť Belém s Klášterem Jeronýmů (vrchol manuelské architektury), věž Torre de Belém (původně obranná věž a maják na řece Tejo), hrad Castelo de Sao Jorge, nejstarší čtvrť Alfama. Na závěr vyvezení železným výtahem elevador de Santa Justa (podle návrhu žáka slavného stavitele A. G. Eifella). Odjezd na ubytování v Lisabonu, večeře.

7. den
Snídaně, celodenní výlet do okolí Lisabonu na trase Sintra - Cabo da Roca a Cascais. Sintra, bývalé letovisko portugalské šlechty, plné paláců různých stylů a křivolakých uliček s malými obchůdky je nejnavštěvovanějším městem Portugalska (UNESCO). Hlavní atrakcí je známý Palácio da la Peňa z 19. stol., který je nejzachovalejším příkladem romantické portugalské architektury, dalším lákadlem je letní rezidence portugalského krále Palácio Nacional de Sintra postavená na přelomu 15. a 16. stol. Výhledy z nejzápadnějšího cípu kontinentální Evropy, Cabo da Roca a v rybářském městečku Cascais možnost ochutnaní některé z místních rybích specialit. Seznámení se s portugalskou obdobou Monte Carla - Estorilem. Návrat na ubytování v Lisabonu. Fakultativně návštěva představení typického portugalského hudebního žánru fado - tradiční portugalský druh hudby, který vznikl v uličkách Alfamy a který jinde na světě nenajdete. Většinou se jedná o zhudebněné básně, které odkazují na dávno zašlou slávu Portugalska, a proto jsou často melancholické. Zpěváci fada zpívají velmi procítěně a jejich zpěv doprovází pouze kytara.

8. den
Snídaně, individuální volno, před odjezdem na letiště zastávka u Cristo Rei, transfer na letiště, odlet do Prahy.

Minimální výměna na vstupy
80 EUR, představení Fado se dvěma nápoji cca 30 EUR

Poznávací zájezdy
Portugalsko - LastMinute
Ceny za osobu
Důležité informace

ŘEČ

Jediným oficiálním jazykem je portugalština. V turistických oblastech se domluvíte i anglicky.

MĚNA

Portugalsko používá evropskou měnu, tj. 1 euro (EUR) = 100 centů. Platební kartu akceptuje většina hotelů, obchodů, půjčoven aut i restaurací. Bankomaty jsou snadno dostupné. Přesto doporučujeme, zejména u cest do menších středisek, mít s sebou hotovost v EUR.

CESTOVNÍ PAS

Občan České republiky může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Doklady musí platit minimálně po dobu plánovaného pobytu. Je nutné, aby dítě mělo vlastní cestovní doklad. Pro klienty, jenž nemají české občanství, doporučujeme informovat se na Velvyslanectví Portugalska v Praze.

Celní předpisy v Portugalsku

V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, vyjma zboží, které podléhá spotřební dani. Volně je dovoleno převážet v rámci zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. U některého zboží platí limit na osobu a pobyt - 800 ks cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin, 20 l produktů se středním obsahem alkoholu, 90 l vína (z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva. Upozorňujeme na vývoz jakýchkoli předmětů historické hodnoty, který je u Portugalska zakázán.