(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Velký okruh Řeckem - letecky

Řecko, Poznávací zájezdy, Poznávací zájezdy

Rychlý přehled
 • 10denní pobytově-poznávací zájezd, busem tam, zpět letecky
Trasa
 • Soluň
 • Meteora
 • Thermopyly
 • Delfy
 • Athény
 • Attické pobřeží
 • Mys Sunio
 • Korint
 • Mykény
 • Náfplio
 • Olympie

Ubytování a rozmistění osob

Pokoj 1 2 dospělí

Jednolůžkový pokoj

Maximální možné obsazení: 1 dospělý


Pokoj pro 2 osoby

Maximální možné obsazení: 2 dospělí


Pokoj pro 2 osoby, možnost 1 přistýlky

Maximální možné obsazení: 3 dospělí


Termíny a ceny

Termín
Délka
Strava
Doprava
Cena
  Nejlevnější termín   
  Vybraný termín   

Popis zájezdu

Úvod
10denní pobytově-poznávací zájezd

1. den
Odlet z Prahy nebo Vídně, transfer do hotelu, ubytování, setkání s autobusovou skupinou a průvodcem. Večeře, nocleh.

2. den
Snídaně. Odjezd do Soluně, druhého největšího města Řecka.
Prohlídka města – příjemná pobřežní promenáda v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, dále Galériův oblouk a rotunda, (nejstarší architektonická památka z římského období), možnost výstupu na nejslavnější pamětihodnost Soluně – Bílou věž, odkud je krásný pohled na Paralíu. Návštěva kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne projížďka kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory – návštěva „vznášejících“ se klášterů, vybudovaných na vrcholcích strmých skalních věží. Večeře, nocleh.

3. den
Snídaně. Prohlídka zajímavostí na řecké pevnině – u Thermopyl socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny, poté Delfy, které byly považovány za starověký střed země, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Na závěr návštěva nejvýznamnější středověké stavby Řecka – klášter Osios Loukás. Ubytování v Aténách, večeře, nocleh.

4. den
Snídaně. Celodenní poznávání hlavní řecké metropole Athén a jejich památek (Akropole, starověká Agora s věží větrů, chrám Dia Olympského), Možnost návštěvy unikátního Národního archeolo­gického muzea. Večere, nocleh.

5. den
Snídaně. Celodenní výlet po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží s možností koupání, kde se dostaneme až k Poseidonovu chrámu na mysu Sunio. Individuálně je možná návštěva aténských uliček pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večeře, nocleh.

6. den
Snídaně. Odjezd z pevniny na Peloponés. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu – „nejhříšnějšího starověkého města“. Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Ubytování (Tolo), večeře, nocleh.

7. den
Snídaně. Celodenní výlet – Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi, na závěr velkolepé divadlo staro­věkého posvátného okrsku v Epidauru. Večeře, nocleh.

8. den
Snídaně. Odjezd do kolébky olympijských her v Olympii, prohlídka pozůstatků Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejšího Archeologického muzea. Během dne odplutí trajektem na ostrov Zakyntos. Ubytování, večeře, nocleh.

9. den
Snídaně, celodenní relaxace a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.

10. den
Snídaně. Odlet do ČR.

Minimální výměna na vstupy
70 EUR.

Poznávací zájezdy
Řecko - LastMinute
Ceny za osobu
Důležité informace

Řeč

Oficiálním jazykem je řečtina. Je zde velmi rozšířená angličtina a němčina, někdy se domluvíte i italsky. Krom řecké alfabety jsou nápisy, značky, jídelní lístky a vše ostatní nabízené i v latince.

Měna

Řecko používá evropskou měnu, tj. 1 euro (EUR) = 100 centů. Platební kartu akceptuje většina hotelů, obchodů, půjčoven aut i restaurací. Bankomaty jsou snadno dostupné. Přesto doporučujeme, zejména u cest do menších středisek, mít sebou hotovost v EUR. České koruny v Řecku vyměnit nelze.

Časový rozdíl

+1 hodina

Elektrické napětí

220 V

Cestovní pas

Občan České republiky může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Doklady musí platit minimálně po dobu plánovaného pobytu. Je nutné, aby dítě mělo vlastní cestovní doklad. Pro klienty jenž nemají české občanství doporučujeme informovat se na Velvyslanectví Řecka v Praze.

Celní a devizové předpisy

V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží vyjma zboží, které podléhá spotřební dani. Volně je dovoleno převážet v rámci zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. U některého zboží platí limit na osobu a pobyt - 800 ks cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin, 20 l produktů se středním obsahem alkoholu, 90 l vína (z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva. Upozorňujeme na vývoz jakýchkoli předmětů historické hodnoty, který je u Řecka zakázán.