(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Z Bojnice za zlatem stříbrem

Slovensko, Poznávací zájezdy, Poznávací zájezdy

4denní poznávací zájezd

Rychlý přehled
  • zájezd s denními přejezdy
  • ubytování na jednom místě
Trasa
  • Bojnice
  • Kremnica
  • Lázně Sklené Teplice
  • Bánská Štiavnica (UNESCO)
  • zámek Topolčianky
  • vodní dílo Gabčíkovo

Ubytování a rozmistění osob

Pokoj 1 2 dospělí

Pokoj pro 2 osoby

Maximální možné obsazení: 2 dospělí


Pokoj pro 2 osoby, možnost 1 přistýlky

Maximální možné obsazení: 3 dospělí


Termíny a ceny

Termín
Délka
Strava
Doprava
Cena
  Nejlevnější termín   
  Vybraný termín   

Popis zájezdu

Popis
4denní poznávací zájezd s denními přejezdy

1. den
V brzkých ranních hodinách odjedeme na Slovensko, kde nás čeká prohlídka pohádkového zámku Bojnica, který, tak jak si to přál hrabě Pálffy, v mnohém připomíná romantické zámky na Loiře. Odpoledne se vydáme za tajemstvím „zlaté“ Kremnice s dominantním středověkým městským hradem a jedinečnou expozicí mincovnictví. Poté se příjemně vykoupeme v lázních Sklené Teplice, kde dnes vyvěrá termální voda ze čtrnácti přírodních mineralizovaných pramenů z hloubky až 1600 metrů, a nenecháme si ujít ani zdejší raritu – jeskynní parní lázeň „Parenica“. Ubytujeme se v oblasti Štiavnických vrchů, ve skutečném klenotu Slovenska a v jednom z nejstarších měst střední Evropy – v Bánské Štiavnici, ve městě, jehož sláva vyrostla z legendární stříbronosné žíly, kterou před stoletími objevil chudobný pasáček. Nocleh.

2. den
Snídaně. Uchvátí nás kulisa nedotčeného středověkého města s uměleckou duší. Během procházky budeme narážet na malíře a fotografy, možná i filmaře snažící se zachytit nevyslovitelný půvab tohoto města. Uvidíme Starý i Nový zámek, výstavné měšťanské domy, uličky spojující stovky schodů i skromné hornické domky vystavené na úbočích strmých hor. Za původem této nevýslovné krásy však musíme zamířit do podzemí…A tak vyzbrojeni plášti a přilbami absolvujeme prohlídku podzemní části Důlního muzea se zpřístupněnými šachtami ze 17. století i fárací trasou. Dozvíme se také o původu tajchů, které byly v 19. století nejdokonalejší vodohospodářskou stavbou Evropy. Dnes jsou tajchy vyhledávanými vodními plochami k rekreaci. I my jistě uvítáme procházku, při které se ohřejeme pod sluníčkem u tajchu - jezera Klinger. Budeme mít možnost vychutnat si i podmanivou atmosféru nasvětleného večerního města, náš hotel se nachází v blízkosti centra. Nocleh.

3. den
Snídaně. Dnešní den si přivstaneme, abychom nezmeškali neopakovatelnou podívanou v Zubří oboře, kde budeme svědky krmení těchto mohutných a vzácných zvířat. V nedalekém letním sídle Habsburků v Topoľčiankách, obklopeném rozsáhlým anglickým parkem s jezírky, fontánami a sochami, se v bohatých interiérech ponoříme do historie a možná nám toto místo učaruje stejně jako Masarykovi a dalším prezidentům, kteří se sem rádi vraceli. Odpoledne se vrátíme do Bánské Štiavnice. Budeme tak mít dostatek času vychutnat si všechno, co toto skvostné město nabízí. Můžeme vystoupat na Kalvarii nebo se zajít podívat do starobylé botanické zahrady. Koho zajímá historie hornictví, zavítá do nejcennější budovy Kammerhof, kde je muzeum hornictví na Slovensku. A kdo si chce užít přírody, může se vydat na dvouhodinovou procházku k Počůvadlianskému jezeru pod horou Sitno, kde údajně spí slovenští „blaničtí“ rytíři. Nocleh.

4. den
Snídaně. Po snídani se rozloučíme s oblastí Štiavnických vrchů a odjedeme do rovinaté oblasti ohraničené koryty Malého Dunaje a Dunaje na Žitný ostrov. Z vodní hladiny se blíže seznámíme s monumentálním Vodním dílem Gabčíkovo. Během dvouhodinové plavby proplujeme i jeho plavebními komorami, které regulují hladinu vody. Plavba přes komory je skutečným zážitkem. Plavidlo vplouvá do komory, zavřou se za ním obrovské betonové brány a odčerpá případně načerpá se voda, aby se vyrovnala hladina mezi oběma částmi vodního díla. Poté se otevře brána na opačné straně a my budeme pokračovat v cestě. V podvečer se přes Bratislavu vydáme na cestu zpět do ČR.

Minimální výměna na vstupy
50 EUR.

Poznávací zájezdy
Slovensko - LastMinute
Ceny za osobu