(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Rychlý přehled
  • 8denní zájezd
Poloha

Ubytování a rozmistění osob

Jednolůžkový pokoj

Maximální možné obsazení: 1 dospělý


Pokoj pro 2 osoby

Maximální možné obsazení: 2 dospělí


Poptat

Zvolený zájezd nelze on-line nacenit a rezervovat.

Zanechte nám kontakt a naše operátorky Vás budou kontaktovat a pomohou Vám s rezervací či výběrem jiného zájezdu dle Vašich představ.
Jméno *
Příjmení *
Zájezd *
Email *
Telefon
Termín od
Termín do
Poznámka

Popis hotelu

Popis
8denní zájezd

1. den
Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. Po příletu transfer do hotelu a po ubytrování zahájíme poznávání města výstupem na vrcholek Calton Hill s nejhezčím pohledem na celé město, zátoku s přístavem i krásné okolí. Možnost návštěvy Nelsonova památníku, jednoho ze symbolů města, který sloužil pro navigační i časovou orientaci námořníků. Pokračujeme k jednomu z nejkrásnějších skotských zámků Holyroodhouse, který je skotským sídlem britské královny a jehož návštěva patří k nezapomenutelným zážitkům zejména pro milovníky britské královské historie. Možnost procházek v zahradách bývalého opatství s pozůstatky původního kostela. Dle aktuální situace možnost prohlídky supermoderní budovy skotského parlamentu vystavěné hned naproti zámku, kde nám umožní nahlédnout do zákulisí i do hlavního jednacího sálu skotských poslanců. Večer návrat do hotelu místní dopravou.

2. den
Po snídani odjezd na poloostrov Fife do světově proslulého domova golfu, St. Andrews. Možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13. století s vyhlídkou na Severní moře, zříceniny kdysi největší skotské katedrály, která dodnes svědčí o její středověké nádheře, nebo jen procházek starobylými uličkami. Odpoledne přejezd na východní pobřeží Skotska, zastávka v původně rybářské vesnici Stonehaven s malebným přístavem a u impozantního hradu Dunnottar, rozlehlé zříceniny vystavěné na skalisku 50 metrů nad mořem. Pohled na tento hrad každého uchvátí a patří k nejčastěji fotografovaným motivům ve Skotsku. Ubytování na východním pobřeží Skotska.

3. den
Ráno odjezd k hradu Fyvie, který je nejlepší ukázkou skotské šlechtické architektury. Jeho pět věží uchovává památku na pět století skotské historie. Zastávka s venkovní prohlídkou hradu a jeho okolí. Dále průjezd oblastí Speyside, světově proslulou svými palírnami whisky. Tato trasa bývá nazývána Malt Whisky Trail a na mnoha místech spatříme kromě krásné krajiny i typické komíny palíren připomínající pagody. Samozřejmě nezapomeneme některou z palíren navštívit, abychom se dozvěděli něco o výrobě whisky a také ji ochutnali. Odpoledne přejezd do nejsevernější části Skotska na ubytování.

4. den
Pobyt v Thursu, nejsevernějším městě britského kontinentu. procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria walk s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami hradu, návštěva místního muzea. Fakultativně celodenní výlet na Orknejské ostrovy: Trajekt lodí a okružní jízda po ostrově s návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara Brae, Ring of Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku 3.000 př. n. l., oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního centra ostrovu Kirkwallu se zajímavou architekturou a strmými uličkami. Návštěva ostrovu nabídne i možnosti pozorování jedinečné flóry a fauny, ať již během trajektu či okružní jízdy a upoutá svou atmosférou blízkou návštěvě norských fjordů. Odpoledne trajekt zpět na pevninu a návrat na ubytování. (V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové přepravy si vyhrazujeme právo upravit program tohoto dne).

5. den
Odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s nezapomenutelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort Augustus s opatstvím, krásným výhledem na jezero Loch Ness a zajímavým systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Dále průjezd skotskou krajinou s vysokými horami, říčkami i vřesovišti do města Stirling, bývalého královského města s mohutným hradem.

6. den
Celodenní výlet do národního parku Loch Lomond a Trossachs . Tato oblast je považována za nejhezčí ukázku typické skotské krajiny. Přejedeme k jezeru Loch Lomond, které je největším sladkovodním jezerem Velké Británie a zastavíme se ve vesnici Luss s oblíbenou pláží na břehu jezera i malebnými domky z 18. a 19. stol. Poté se vydáme hornatou krajinou na západ k jezeru Loch Fyne, nejdelšímu mořskému jezeru ve Skotsku. Na jeho západním břehu se zastavíme ve vesnici Inveraray s hradem Inverray Castle vystavěným v neogotickém stylu s barokními a viktoriánskými prvky a rozsáhlým parkem. Odsud se budeme pomalu vracet dalšími částmi národního parku zpět do města Stirling na ubytování.

7. den
Po snídani procházka ve Stirlingu malebnými uličkami starého městečka a možnost prohlídky hradu. Poté odjezd ze Stirlingu do Edinburghu. Cestou zastávka u originálního rotačního výtahu Falkirk Wheel.
Odpoledne ubytování v hotelu a pokračování prohlídky Edinburghu s návštěvou symbolu města i Skotska - Edinburghského hradu, jehož největší vzácností jsou skotské korunovační klenoty. Podvečerní procházka centrem Edinburghu, možnost posezení v typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou. Večer návrat do hotelu místní dopravou.

8. den
Ráno odlet zpět do Prahy.

Minimální výměna na vstupy
Doporučená výměna na vstupy cca 100 GBP.

Poznávací zájezdy