(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Skvosty jižní Anglie, koupání na Anglické riviéře

Velká Británie, Poznávací zájezdy, Poznávací zájezdy

Rychlý přehled
  • 9denní zájezd
Trasa
  • London
  • Bath
  • Torquay
  • Dartmouth
  • Land's End
  • Corfe Castle
  • Durdle Door
  • Stonehenge
  • Windsor

Ubytování a rozmistění osob

Pokoj 1 2 dospělí

Pokoj pro 3 osoby

Maximální možné obsazení: 3 dospělí


Jednolůžkový pokoj

Maximální možné obsazení: 1 dospělý


Pokoj pro 2 osoby

Maximální možné obsazení: 2 dospělí


Termíny a ceny

Termín
Délka
Strava
Doprava
Cena
  Nejlevnější termín   
  Vybraný termín   

Popis zájezdu

Architektonický skvost Anglie

Návštěvníci zde nejčastěji obdivují kulturní dědictví, které sahá od Římských lázních, přes Bathské opatství až po muzeum Royal Crescent. Římské lázně je dochovaný římský komplex, který v minulosti sloužil jako veřejné lázně. Komplex má čtyři hlavní prvky: posvátný pramen, římský chrám, lázně a muzeum. Bath Abbey - originální anglosaský kostel byl postaven v roce 757, avšak byl rozebrán po pádu Normanů v roce 1066. V roce 1090 započala stavba mohutné katedrály, která nebyla dokončena. Koncem 15. století byl klášter opuštěn. V roce 1499 byly položeny základy dnešního kostela a na jedné z části kostela si můžeme povšimnout ztvárnění snu, který vedl zakladatele Abbey, biskupa Olivera Kinga, k stržení rozpadlé normánské katedrály a postavení současné budovy na jejích základech.

Popis
9denní zájezd

1. den
Odjezd kolem poledne. Cesta přes Německo do Francie.

2. den
Ráno trajekt lodí přes kanál La Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Uložení zavazadel v hotelu. Před polednem odjezd městskou dopravou do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park nebo St. James Park. Prohlídka večerního Londýna: China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže. Návrat do hotelu městskou dopravou. Nocleh.

3. den
Snídaně. Dopoledne návštěva města Bath, architektonického skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejúchvatnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Ubytování v Torquay. Nocleh.

4. den
Snídaně. Celodenní pobyt v přímořském letovisku Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Prohlídka letoviska, procházka kolem pláží, možnost koupání, posezení v restauracích či kavárnách s krásnými výhledy na pobřeží. Nocleh.

5. den
Snídaně. Celodenní výlet lodí podél členitého pobřeží Anglické riviéry až do pohádkového města Dartmouth ležícího při ústí řeky Dart, místa neobvyklé přírodní krásy, kde je na svazích nad řekou vystavěno městečko plné typických barevných domečků. Volno k návštěvě Dartmouth - procházky historickými dlážděnými uličkami plnými obchůdků, restaurací, starých anglických barů i kaváren. Odpoledne odjezd zpět do Torquay a návrat na ubytování. Nocleh.

6. den
Snídaně. Celodenní výlet do hrabství Dorset. Návštěva romantického hradu Corfe Castle, zříceniny velkolepého sídla, pod kterým se rozkládá stejnojmenná kamenná vesnička. Po prohlídce hradu odjezd na Jurské pobřeží. Klasické pobřežní geomorfologické útvary a objevované zkameněliny včetně dobře zachovaných stop dinosaurů a jejich kosterních pozůstatků přispěly k tomu, že se toto pobřeží stalo první přírodní památkou zaspanou na seznam Světového dědictví UNESCO. Procházka k vyhledávané přírodní atrakci Durdle Door nacházející se na pobřeží u krásné pláže. Jedná se o vápencový skalní oblouk nazývaný "proražená vrata", který je největším obloukem stvořeným mořem na pobřeží Anglie. Za hezkého počasí i možnost koupání. Procházkou podél pobřeží je možné dojít až k zátoce Lulworth Cove. Fotografie této téměř dokonale kruhové zátoky patří k těm nejvyhledávanějším v jižní Anglii. Večer návrat do Torquay na ubytování. Nocleh.

7. den
Snídaně. Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge. Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně. Nocleh.

8. den
Snídaně. Po snídani odjezd do Doveru a trajekt do Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.

9. den
Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

Minimální výměna na vstupy
40 GBP, doporučená 75 GBP.

Poznávací zájezdy
Velká Británie - LastMinute
Ceny za osobu